USA «viser styrke» utenfor Norges kyst og på Rygge

0

Risikoen øker for den norske befolkninga.

I slutten av juni hadde USA flere «øvelser» nær og i Norge.

Av Romy Rohmann.

Ett fly av typen Boeing E-6B Mercury fra det amerikanske forsvaret var på besøk på Rygge flystasjon og reiste over til Vestlandet før det dro tilbake til Rygge.

Søndag 23. juni var den amerikanske ubåten USS Tennessee rundt 35 kilometer fra det norske fastlandet:

(Bilde fra Fredrikstad Blad, https://www.f-b.no/politi-brann-og-trafikklogg-i-uke-25/s/5-59-3321918 )

Nei til Atomvåpen kom med denne pressemeldinga i samarbeid med ICAN Norge og Leger mot Atomvåpen (NLA):

Søndag 23. juni var den amerikanske ubåten USS Tennessee rundt 35 kilometer fra det norske fastlandet. Standard utrusting på slike ubåter er rundt 20 Trident-II-missiler, som ifølge atomvåpeneksperten Hans Kristensen er utstyrt med 4-5 stridshoder hver. Skipet er dermed sannsynligvis utstyrt med 90 kjernefysiske stridshoder, og det er første gang et slikt skip kommer til overflaten i norsk økonomisk sone siden slutten på den kalde krigen.

Nå øver USA aktivt med atomvåpen rett utenfor Norge, og kritiske deler av amerikansk atomvåpeninfrastruktur opererer fra militærbaser i Norge. Nå står vi midt i en apokalyptisk standoff som vekker minner fra Cubakrisen, hvor stormaktene bruker Norge som arena for å true med og demonstrere sine atomvåpen, sier Philippe Bédos Ulvin, politisk rådgiver i Nei til Atomvåpen.

Dette er et eksempel på hva som kan skje når vi ikke tar tydelig avstand fra kjernefysisk avskrekking, en politikk vi vet kan føre til uholdbar lidelse og ødeleggelse. Regjeringen må tydeliggjøre hva de syns om at Norge brukes i et kjernefysisk spill, med den norske befolkning som innsats, sier daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, Maja Fjellvær Thompson.

Norges politikk har vært forbud mot atomvåpen i Norge i fredstid, og at atomvåpenet aldri må benyttes igjen. Denne handlingen viser at man trenger sterkere politikk på feltet. Vi blir innblandet i aktiv avskrekking med atomvåpen allikevel, sier Daniel Gudbrandsen Farsjø, koordinator for ICAN Norge.

Øker risikoen for den norske befolkningen

USS Tennessee var sannsynligvis ikke inne i norske territorielle farvann, men innenfor norsk økonomisk sone. Allikevel bærer slike øvelser med seg betydelig risiko for den norske befolkningen. Det er for eksempel naturlig å anta at flybasen på Rygge vil bli et mål for russiske atomangrep i et krigsscenario.

Godtar vi at Norge er med på en slik amerikansk “utstilling” av kjernefysisk makt, er vi også med på å legitimere masseødeleggelsvåpenet og de grusomme konsekvensene det fører med seg. Det må den norske regjeringen stå til ansvar for, sier Maja Fjellvær Thompson, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

Det er sjokkerende at Norge brukes i en atomøvelse på denne måten. Vi kan ikke godta at Norge brukes som en brikke i et spill mellom verdens to største atomvåpenmakter. Konsekvensene av et atomvåpen, med den enorme ødeleggelsen som varmestrålingen, trykkbølgen og den radioaktiv strålingen fører med seg, krever at vi har en tydelig holdning til hva vi aksepterer og ikke, sier koordinator i ICAN Norge, Daniel Gudbrandsen Farsjø.

Hvis det skjer en ulykke om bord på denne båten, noe som har hendt tidligere, kan det bety forurensing av norske havområder og i ytterste grad dødsfall i den norske befolkningen. Dersom en atomkrig bryter ut, er Norge et av de første stedene som vil bli rammet. Da vil dødsfallene telles i hundretusener, sier Bédos Ulvin.

Tydelig utvanning av norsk base-, anløps- og atomvåpenpolitikk

Det var nettopp dette Nei til Atomvåpen advarte mot da vi sammen med en rekke andre organisasjoner ba Stortinget om å avvise regjeringens innstilling til å opprette amerikanske baser på norsk jord, først med 4 baser i 2021, og så 8 nye baser i 2024. Det betyr at Norge har blitt en målskive for russiske atomvåpen, sier Bédos Ulvin.

Flyet sendte en kodet beskjed til ubåten under flyvningen, som antyder at øvelsen gikk ut på å sende armeringskoder til ubåten.

At det amerikanske forsvaret selv har publisert bilder fra øvelsen, på utstilling for hele verden, er et tegn på at øvelsen er en del av amerikanske forsøk på å avskrekke Russland, og kan leses som et svar på de russiske atomubåten som la til kai i Havanna, Cuba, for to uker siden. Dette er en tydelig pekepinn på at spenningene mellom USA, NATO og Russland i Norden er i ferd med å øke raskt.

Dette er første gang siden slutten på den kalde krigen at et kommando- og kontrollfly opererer fra en base i Norge, og det er første gang en amerikansk atomubåt kommer til overflaten i den norske økonomiske sonen. Det er et betydelig taktskifte, og viser til hvilken grad norsk base-, anløps- og basepolitikk har blitt vannet ut. Med mindre regjeringen tar grep, vil vi se mer av dette i fremtiden, og vi kan vente oss liknende handlinger fra russisk side, sier Bédos Ulvin.

Det er umulig å, sett utenfra, positivt verifisere at det befant seg atomvåpen om bord på USS Tennessee. Men selve formålet for disse ubåtenes eksistens er å bære med seg atomvåpen som kan overleve et førsteangrep fra en annen atomvåpenstat. Det oppdraget krever at atomubåtene er utstyrt med atomvåpen når de er operasjonelle, som nå er tilfellet med USS Tennessee. Det er dermed høyst sannsynlig at det er atomvåpen om bord.

Hva gikk øvelsen ut på?

Den amerikanske 6. flåten har publisert bilder fra øvelsen, der ubåten seiler ved overflaten, ledsaget av krysseren USS Normandy. På bildene kan man se et fly av typen E6-B, som er en flygende kommandosentral for amerikanske atomvåpenstyrker.

Flyvningshistorikk fra Flightradar viser at dette E6-B Mercury-flyet lettet og landet på Rygge flystasjon i Østfold. Det er også første gang at et slikt fly opererer fra norsk territorium siden slutten på den kalde krigen.

Flyet fløy høyt over det norske fastlandet og Jotunheimen, før det sirklet i en høyde på under 1000 meter i området der ubåten ble avbildet. Dette har også blitt bekreftet av det norske forsvaret til Moss Avis. Bildene viser at stedet der ubåten USS Tennessee kom til overflaten, samsvarer med stedet der E6-B flyet fløy lavt. Dette stedet er mellom 30 og 40 kilometer fra det norske fastlandet, og er altså godt innenfor norsk økonomisk sone.

https://neitilatomvapen.org/USStennessee

Bladet Vesterålen skriver dette:

«USS Tennessee» tilhører Ohio-klassen og er en såkalt kjernefysisk ballistisk missil-ubåt.

«Disse ubåtene er utvilsomt det mest destruktive våpensystemet USA noensinne har bygget,» skriver vise-redaktør Joseph Trevithick i det militære tidsskriftet The War Zone.

Vi vet ikke hva de gjør i hemmelighet, men dette er første gang jeg har sett en sånn operasjon bli annonsert. Så dette er veldig uvanlig, sier atomvåpenforsker Hans Kristensen til Nettavisen.

Kristensen er ingen hvem som helst. Han er tungvekter innen forskningsmiljøet og er den mest siterte kilden på verdens atomvåpenarsenaler. Kristensen er direktør for Nuclear Information Project ved Federation of American Scientists.

Bladet Vesterålen skriver videre:

Han sier ubåten er lastet med tre ulike atomstridshoder:

W76-1 (90 kilotonn sprengkraft)

W76-2 (cirka 8 kilotonn sprengkraft)

W88 (455 kilotonn sprengkraft)

Ut fra våre beregninger er den totale sprengkraften på den ene ubåten omtrent 19 megatonn, eller sammenlignbar med omtrent 1266 Hiroshima-bomber, sier han.

Kristensen viser til den amerikanske atombomben «Little Boy» som ble sluppet over Hiroshima 6. august 1945. Atombomben krevde et sted mellom 90.000 og 146.000 menneskeliv.

https://www.blv.no/usa-viser-muskler-utenfor-norskekysten-mest-dramatiske-atomsignalet-jeg-har-sett/s/5-9-752005

Moss avis skriver dette: Rygge flystasjon har besøk av et fly fra den amerikanske marinen. Ifølge talsperson i Luftforsvaret er det første gang flyet er på norsk jord.

Major og talsperson Stian Roen i Luftforsvaret bekrefter overfor Moss Avis at de har besøkt av en Boeing E-6B fra den amerikanske marinen i forbindelse med militær aktivitet.

Å få besøk av ulike allierte fly og helikoptre er normalt. Flyet vil være på Rygge flystasjon kort periode, sier han.

Roen forteller at det er et sjeldent norgesbesøk for flytypen. Etter det jeg erfarer er det første gang flyet er i Norge.

Norge har jevnlig besøk av ulike typer allierte fly og helikoptre. USA er vår viktigste allierte og vi har lang erfaring med å samarbeide om ulike typer luftaktivitet, fortsetter Roen.

https://www.moss-avis.no/amerikansk-militarfly-pa-rygge-besok/s/5-67-1990961

Forrige artikkelMediesludder om «rekordvarm sommer»
Neste artikkelVaksineskandale kommer også for dagen i Nederland