Jakta på karbonkreditter setter miljøet i havet i fare

0
Singing with light photography/Flickr

Karbonkredittene er svært lukrative for investorer og de driver fram prosjekter som kan være direkte farlige. Et slikt eksempel er det som kalles Ocean Alkalinity Enhancement (OAE), altså et prosjekt for å øke pH-nivået i havet.

Geoengineering Monitor skriver om dette:

 • OAE-eksperimenter og prosjekter i kommersiell skala som tar sikte på å fjerne CO2 fra atmosfæren ved å redusere surheten i sjøvann sprer seg i åpne hav, kyst- og kystnære områder globalt.
 • Løftet om å generere inntekter gjennom salg av karbonkreditter er drivkrafta bak mange OAE-prosjekter, og forhåndskjøpsavtaler av kreditter er allerede signert, inkludert med Boeing. 
 • Selskaper med kommersielle interesser i OAE inkluderer Equatic, som for tiden tester sin OAE-teknologi i Los Angeles og Singapore, og «ønsker å generere titalls millioner dollar i inntekter […] ved å selge karbonkompensasjonskreditter til bedriftskjøpere» og Limenet, som har demonstrasjonssteder i Italia og Latvia og hevder at det ikke er nødvendig med langsiktig overvåking av karbonfangstordningen. 
 • Konsekvensene av OAE på karbonkretsløpet og biologisk mangfold er svært uforutsigbare på grunn av kompleksiteten til det marine miljøet og karbonutvekslingsprosesser, og kan for eksempel true marine næringskjeder.
 • Eldre OAE-tilnærminger som krever store mengder grunnfjell blir gradvis erstattet av nyere elektrokjemiske tilnærminger, som vanligvis innebærer å fjerne sjøvann og behandle det før det returneres til havet.

De forskjellige tilnærmingene til OAE som er under utvikling 

OAE har som mål å fjerne CO2 fra atmosfæren ved å øke alkaliniteten (redusere surhetsgraden) til sjøvann. Som følge av den økte alkaliniteten er overflatevannet i stand til å absorbere mer CO2 , som deretter bindes kjemisk og lagres primært som hydrogenkarbonat. Det er flere typer OAE som vanligvis faller inn i følgende og noen ganger overlappende kategorier:

 • Jordmineraler: Disse tilnærmingene tar sikte på å etterligne naturlige forvitringsprosesser ved å tilsette oppmalte alkaliske mineraler som kalkstein, olivin, magnesit eller brucitt direkte i havet eller på strender, hvor de vaskes ut i havet ved bølgevirkning.
 • Elektrokjemisk: Disse prosessene trekker ut sjøvann fra havet og returnerer det i en mer alkalisk tilstand, eller fjerner CO2 fra sjøvann for å øke havets evne til å absorbere atmosfærisk CO2.
 • Fotokjemisk: Alkalinitetsforbedring kan utløses av absorpsjon av lys, hvorved et molekyl vil bli surt når det utsettes for sollys og gå tilbake til sin opprinnelige nøytrale form i mørket.

Selv om disse tre OAE-tilnærmingene er forskjellige teknologisk, står de overfor en rekke vanlige utfordringer og potensielle konsekvenser, som inkluderer følgende:

 • CO2-utarmet vann kan bare absorbere atmosfærisk CO2 når det stiger til overflaten og kommer i kontakt med luft, noe som kan ta hundrevis av år.
 • Forskning utført på strander i Tasmania har vist at OAE kan redusere naturlig alkalitetproduksjon betydelig ved å bremse naturlig forvitring gjennom å øke karbonatmetningen i sjøvann.
 • Italienske forskere har vist at OAE kan forårsake midlertidig høye pH-verdier som kan være farlige for livet i havet. 
 • Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) uttaler at marine geoingeniørteknologier, inkludert OAE, » har potensial til å forårsake skadelige effekter som er utbredt, langvarig eller alvorlig «og fremhever at det er betydelig usikkerhet angående effektene på det marine miljøet, menneskers helse, og på annen bruk av havet«.
 • OAE-tilnærminger som tar sikte på å etterligne prosessen med naturlig forvitring vil kreve tilsetning av flere gigatonn utvunne alkaliske mineraler til havet per år for å forbedre havets alkalinitet i en klimarelevant skala. Dette vil kreve store mengder mineraler som skal utvinnes, males, transporteres og distribueres, noe som vil ha et stort miljøavtrykk.

OAE med alkaliske materialer

Det er en rekke selskaper og prosjekter som for tiden søker å øke havets alkalinitet ved å bruke alkaliske bergarter og andre alkaliske stoffer. De fleste selskapene er basert i USA, og en rekke forskningsprosjekter er også ute etter å gjennomføre eksperimenter i det åpne hav.

Les mer her: Carbon market-driven experiments in the open ocean endanger the marine environment

Forrige artikkelGoogle skaper prisgalopp i Skien
Neste artikkelViktor Orbán i Kiev: – Våpenhvile så snart som mulig
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.