Syv svenske kasusrapporter om mikrobølgesyndrom fra 5G

0
Mobilantenner. Illustrasjonsfoto

Det rapporteres stadig om at en del folk får de klassiske symptomene på mikrobølgesyke fra 5G-sendere. Det er egentlig ikke å undres over, siden frekvensbildet er nytt og pulsingen mer intens, med en mengde lavfrekvente komponenter. At slikt gir helseplager er velkjent stoff.

Av Einar Flydal.

Her får du sammendraget – i min oversettelse – av en ny forskningsartikkel der sju svenske kasusrapporter oppsummeres.

Mikrobølgesyke er et syndrom – en rekke symptomer som opptrer i ulike kombinasjoner hos ulike personer. Symptomene er «diffuse», dvs. kan også ha andre årsaker. En rekke andre betegnelser er, eller har vært, i bruk: el-allergi, radiooperatørsyke, radaroperatørsyke, energitapslidelser, el-overfølsomhet, Havana-mysteriet, m.m.

Som du kan lese på norsk i Firstenbergs vakre og interessante populærvitenskapelige gjennomgang Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, fikk man en ny bølge av slike symptomer på 1850-tallet da dårlig skjermet elektrisitet ble vanlig i husene, sammen med flere andre nyskapninger, bl.a. arsenikk i tapetene. Lidelsen, som til forveksling var lik dagens ME, ble kalt nevrasteni, helt til Sigmund Freud omdefinerte betegnelsen til bruk om rent psykiske lidelser. (Firstenbergs bok er oversatt til 8 språk, på norsk siden 2018, og til salgs HER.)

Med innføringen av AMS-målere fikk vi en ny bølge, og det samme med innføringen av 5G. Hvor store disse bølgene er, vet ingen, for de blir ikke kartlagt så lenge helsevesenet i Norge ikke har godtatt mikrobølgesyke og el-overfølsomhet som symptomer.

5G-teknologien ble rullet ut uten at helsevirkningene ble utredet utfra kriterier som bare fanger opp oppvarmingsrisiko – og utfra retningslinjer (ICNIRP 1998, 2020) som bare tar for seg enkeltstående kilder og forkaster de komplekse kombinasjonene fra flere kilder med ulike lavfrekvente pulser. Den praktiske virkelighet er definert bort som «ikke godt nok påvist», og dermed også slike symptomer og et bredt spekter langtidsvirkninger som i mange tiår har vært godt kjent som forårsaket av menneskeskapte elektromagnetiske felt.

Men tilbake til artikkelen, som er:

Hardell, Lennart and Nilsson, Mona. «Summary of seven Swedish case reports on the microwave syndrome associated with 5G radiofrequency radiation» Reviews on Environmental Health, 2024. https://doi.org/10.1515/reveh-2024-0017

(Sammendrag i forskningsartikler skrives uten avsnitt. Jeg har satt til noen for å gjøre teksten mer leselig.)

Einar Flydal, den 21. juni 2024

PDF-versjon:

Sammendrag

Den femte generasjonen trådløs kommunikasjon, 5G, blir siden 2019/2020 nå rullet ut i Sverige, så vel som i mange andre land. Vi har tidligere publisert syv kasusrapporter som omfatter totalt 16 personer i alderen 4 til 83 år som utviklet mikrobølgesyndromet i løpet av kort tid etter å ha blitt eksponert for 5G-basestasjoner i nærheten av boligene sine.

I alle tilfeller ble høyfrekvent (RF) radiostråling fra 4G/5G målt med et bredspektret måleapparat. RF-strålingen nådde opp i >2 500 000 til >3 180 000 μW/m2 som topp maksimumsverdi i tre av studiene.

Totalt ble 41 ulike helseproblemer vurdert for hver person og gradert fra 0 (ingen klage) til 10 (verste symptomer). Mest utbredt og alvorlig var søvnvansker (søvnløshet, våken nattetid, tidlig oppvåkning), hodepine, trøtthet, irritabilitet, konsentrasjonsproblemer, tap av korttidshukommelse, emosjonelle plager, depresjonstendenser, angst/panikk, dysestesi (uvanlige berøringopplevelser) ), følelse av brenning og skjæringer i hud, kardiovaskulære symptomer (forbigående høy eller uregelmessig puls), dyspné [tung pust eller åndenød] og smerter i muskler og ledd. Balanseforstyrrelser og tinnitus var mindre utbredt. Alle disse symptomene er omfattet av mikrobølgesyndromet. I de fleste tilfeller avtok symptomene og forsvant i løpet av kort tid etter at de studerte personene hadde flyttet til et sted uten 5G. Disse kasushistoriene er klassiske eksempler på provokasjonsstudier. De forsterker behovet for å hindre utrullingen av 5G inntil flere sikkerhetsstudier er utført.

— o —

PS. Det er vel rimelig å spørre seg: Hva vil det norske helsevesenet og telekomselskaper som hevder at de utviser samfunnsansvar, foreta seg med den saken?


Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 21.06.2024

Forrige artikkelEt konkret forslag om slutt på drap og ødeleggelser
Neste artikkelRusslands etterkrigsdilemmaer i Ukraina