Vekk med samordninga

0

Til politikere i SP/AP og andre politikere som støtter bøndene: Det er nå dere har muligheten til å gi bøndene trygghet ved sykdom og barnefødsel.

Av Romy Rohmann.

Bøndene og staten holder på med jordbruksforhandlinger, ramma er liten og det vi veit er at staten med stor sannsynlighet har lagt til grunn en kostnadsvekst som er for lav. Men mer om dette en annen dag.

Nå er det bondens velferd som bør ses på, her har vi noe viktig å få orden på eller rettere sagt få en slutt på: Samordninga

Nå er det slik at tilskudd til avløser avkortes mot annen inntekt og sjukepenger ved sjukdom og barnefødsel mv. Dersom en bonde med inntekt utenfor jordbruket blir sjuk, må han/hun benytte inntekt som egentlig skal brukes til å dekke levekostnader til å betale avløser. Levekostnader blir ikke borte dersom bonden blir syk. Det vil ikke være mulig å bruke disse midlene til å holde i gang drift på gården, når bonden blir syk. 

Denne samordningen er en stor utfordring for bøndene det gjelder, og vi opplever også at forvaltningen har utfordringer med å håndtere dagens ordninger.

Samordning er spesielt problematisk for unge og nyetablerte bønder, siden mange av dem kan være mer avhengige av å hente inntekt fra ansettelsesforhold utenfor bruket, enn det mer etablerte bønder er. 

Vi må også huske på at 82% av bønder har annen inntekt ved siden av jordbruksforetaket, så dette er en stor gruppe som får styrket velferdsordninger, som man treffer effektivt gjennom fjerning av samordningen,

Det er også slik at Innovasjon Norge legger opp driftsplaner som innebærer at familiemedlemmer i jordbruksforetaket må ha ekstra jobb ved siden av. Når systemet baseres på at bønder må ut i annet arbeid, kan det ikke avkortes i andre enden.  

Velferdsordningene må styrkes for jordbruket, og fjerning av samordning er en reell styrking, som vil gi betydelig forbedring for bønder i sårbare situasjoner ved sykdom o.l. 

Faglaga i jordbruket foreslår en økning i dagsatsen, som bidrar til styrking av velferdsordningene også for bønder uten arbeid ved siden av i tillegg.

Ordningene rundt samordning er et komplisert system, som er vanskelig for både bruker og forvaltningen å håndtere. Det er uheldig at det blir vanskelig å følge opp egne rettigheter, når det er et såpass vanskelig system å sette seg inn i.

Det er svært viktig for bøndenes velferd å få en slutt på denne samordninga. Så til dere politikere som kan påvirke dette, bøndene trenger også trygge velferdsordninger – ta fatt i dette og støtt bonden.

Forrige artikkelNigel Farage: Vi må forberede oss på å forlate WHO som følge av traktaten
Neste artikkelDen økonomiske bomben for verdensøkonomien i 2024? BRICS lanserer Unit-prosjektet.