Nigel Farage: Vi må forberede oss på å forlate WHO som følge av traktaten

0

Nigel Farage forteller The Telegraph at Storbritannia bør forlate Verdens helseorganisasjon, i stedet for å gi organet ytterligere makt ved framtidige pandemier.

Av Fritt vaksinevalg.

(Nigel Farage er en britisk politiker for uavhengighetspartiet UKIP. Han var partiets leder i årene 2006–2009 og 2010–2016. Farage har arbeidet som råvaremegler og var i ungdommen politisk aktiv i det konservative partiet, men han forlot partiet i 1992 og deltok 1993 i stiftelsen av United Kingdom Independence Party (UKIP) – BREXIT-partiet.)

Presidenten for Reform UK beskrev WHO som «et sviktende, dyrt, udemokratisk, uansvarlig, overnasjonalt organ» med intensjon om å grovt overkjøre nasjonalstatene ved å diktere helsepolitiske avgjørelser ovenfor disse.

Kilde: The Telegraph & Meryl Nass

WHO foreslår en pandemiavtale som vil være juridisk bindende for alle 194 medlemslandene, med pålegg om obligatoriske nedstengninger og vaksinasjoner.

Håper på enighet under forhandlingene i slutten av mai

Regjeringen insisterer på at den aldri vil overlate myndighet til WHO omkring hvorvidt nedstengninger skal pålegges, for øvrig forteller Farage at ministrene bør være forberedt på å forlate organet dersom nødvendig.

Han har sluttet seg til den internasjonale gruppen Action on World Health (AWH), som mandag lanserer en kampanje for å reformere WHO.

AWH sier at WHO gjentatte ganger har mislyktes i å beskytte medlemslandene, ved feilaktig å påstå at covid-19 ikke var smittsom mellom mennesker så sent som i januar 2020. Organet behandlet også ebolautbruddet i Vest Afrika i 2014-16, samt Sars-utbruddet i Øst Asia 2003 på en kritikkverdig, og lite effektiv måte.

Gruppen ønsker videre å kutte WHOs budsjett på 75 milliarder kroner, i hovedsak finansiert av USA, Storbritannia og EU, samt forhindre snikinnføringer i traktaten bak lukkede dører i framtiden, hvilket også kan misbrukes i tilslutning til klimaspørsmål.

Farage sier: «Vi trenger en skikkelig debatt omkring hva WHO egentlig er?»

«Vi vil ikke at denne traktaten skal signeres, vi mener WHO bør gå tilbake til de opprinnelige prinsippene».

«Vi er mer enn fornøyde med et tidlig varslingssystem ved pandemier, hvor vi gjerne hjelper andre land på grunnlag av samarbeide. Dersom dette ikke er mulig, bør vi trekke oss».

Farage ønsker at parlamentet skal diskutere saken, og har til hensikt å lansere en begjæring som vil forplikte parlamentsmedlemmer til å debattere saken hvis den får tilstrekkelige signaturer.

Han sier at WHO «kan være en kraft for det gode i verden», men at de har overskredet sitt mandat.

«Det er sjokkerende at noen i Genève som vi ikke har stemt på – kan tvinge oss inn i en slik faslåst avtale»sier han.

I USA har alle 49 republikanske senatorer skrevet til president Joe Biden, og oppfordret ham til å ikke signere traktaten.

De sier at det vil være «uakseptabelt» å «utvide WHOs autoritet over medlemslandene» under pandemier, og tilføyer at WHO «gjorde varig skade på landet» med utgangspunkt i feilaktig håndtering av covid-pandemien.


Publisert av Fritt vaksinevalg.

Forrige artikkelKrigsdagbok del 109 – 4. til 10. mars 2024
Neste artikkelVekk med samordninga
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.