Bekymrede bedrifter sliter med å betale i tide

0

Norske bedrifter står overfor økende betalingsutfordringer og økonomiske bekymringer i 2024, viser Intrums European Payment Report (EPR).

– Norske bedrifter har lenge stått i en utfordrende situasjon. Nå ser vi tydelige tegn til påvirkningen dette har hatt, sier administrerende direktør i Intrum Norge, Steinar Nielsen.

Intrums European Payment Report (EPR) er en årlig økonomisk spørreundersøkelse blant bedrifter i hele Europa. I 2024-rapporten har 400 norske bedriftseiere og direktører delt innsikten om dagens økonomiske utfordringer. Her er den viktigste innsikten basert på svarene:

  • 62 prosent oppgir at det er mer krevende å betale leverandører i tide enn i fjor.
  • 69 prosent er mer bekymret enn noensinne for å ikke få betalt i tide.
  • 83 prosent sier at lange betalingsfrister er et problem for bedriften.
  • 81 prosent har blitt spurt om en lenger betalingsfrist enn de er komfortable med det siste året.
  • 54 prosent sier det har blitt mer krevende å bli enig med kunde/leverandører om rettferdige betalingsbetingelser.

Økt bekymring for likviditet og betalingsfrister

Det er tydelig at mange norske bedrifter sliter med likviditeten. Når 83 % av bedriftene sier at lange betalingsfrister er et problem, og 62 % oppgir at det er mer krevende å betale leverandørene i tide enn i fjor, viser dette strammere likviditet og mindre cashflow, sier Steinar Nielsen.

Intrums inkassotall viser også en klar økning i antall saker og beløp for bedrifter. Fra januar til april var det 10 prosent flere inkassosaker for bedrifter kontra i fjor, med 25 prosent høyere beløp. Spesielt ser vi utfordringer i bygg og anlegg, samt overnatting og restaurant. Dette er bransjer som er avhengige av folks kjøpekraft og investeringer, og som nå rammes hardt av svekket kjøpekraft. Industrien, som i stor grad eksporterer varer og tjenester, ser imidlertid ut til å klare seg bedre.

Norge er på vei mot ei gjeldskrise uten like

Gjeldsveksten i Norge er bekymringsfull, mener Jens Skancke Presthus, som frykter at renter og inflasjon kan bite seg fast på et høyt nivå. Dette skriver han om i Finansavisen.

Han fortsetter:

Etter finanskrisen gikk private bedrifter og husholdninger i mange land gjennom en periode med lav gjeldsvekst. I USA, Storbritannia og Spania har gjeldsgraden relativt til BNP og inntekt falt betraktelig. I Norge, derimot, har bedrifter og husholdninger nesten ikke gjort annet enn å øke gjeldsbyrden de siste 15 årene. Dette kan fort bli et stort problem om noen år. Husk at gjelds- og finanskriser som regel starter i privat sektor, ikke offentlig.

Tverrpolitisk enighet om en vanvittig politikk

Forbrukernes og bedriftenes problemer henger sammen og de skyldes den vanvittige økonomiske poltikken som myndighetene har ført og fører:

  • Lockdownpolitikken kostet hundrevis av milliarder og rammet vanlige folk og småbedriftene.
  • Energipolitikken driver strømprisne til himmels og folks levestandard til bunns.
  • Hundrevis av milliarder til våpenindustrien og finanskapitalen, knapper og glansbilder til boliger, infrastruktur og landbruk.
  • Angrep på krona og høyrentepolitikk.

Hundretusener av mennesker rammes allerede hardt av denne politikken, og flere vil det bli. Fagbevegelsen har ikke vist noen evne til å ta opp kampen mot dette, men er sjøl med på den. Og det finnes ingen venstreside som er interessert i å føre klassekamp, så dette vil bli tøft før det snur en gang.

Forrige artikkelSkarpe reaksjoner i Italia mot Stoltenbergs vilje til å la Ukraina angripe Russland
Neste artikkelEr fugleinfluensaen menneskeskapt?