Oberst Jacques Baud: «Irans angrep var perfekt planlagt og ekstremt vellykket»

0

Oberst Jacques Baud er tidligere medlem av sveitsisk strategisk etterretning, spesialist på østeuropeiske land og leder for FNs fredsoperasjonsdoktrine. Han var engasjert i forhandlinger med topp russiske militær- og etterretningstjenestemenn rett etter Sovjetunionens fall. Innenfor NATO deltok han i programmer i Ukraina og spesielt under Maidan-revolusjonen i 2014.

I dette intervjuet forklarer han det iranske gjengjeldelsesangrepet mot Israel og forklarer hvorfor det både var perfekt planlagt og svært suksessfullt.

Det er omtrent det stikk motsatte av hva norske medier forteller oss, så det kan være vel verdt å høre hva en militærekspert mener om dette.

Det er ingenting uoverlagt eller spontant ved Irans gjengjeldelse. Folkerettslig var den godt forankret i FN-paktens artikkel 51 som gir den angrepne part rett til å svare på et angrep.

I artikkel 51 heter det:

Intet i denne Pakt skal innskrenke den naturlige rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar når et væpnet angrep er blitt foretatt mot et medlem av de Forente Nasjoner, inntil Sikkerhetsrådet har truffet de tiltak som er nødvendige for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet.

Dernest sørget den iranske ledelsen for at USA ville holde seg unna. De to landene har hele tida holdt diplomatiske bakkanaler åpne.

Iran hadde på forhånd fortalt CIA-sjef William Burns om angrepet. Burns skal ha møtt iranske representanter i Oman.

Han ble fortalt at den iranske straffen var uunngåelig – og hvis USA ble involvert, vil alle amerikanske baser bli angrepet, og Hormuzstredet vil bli blokkert. Burns skal ha sagt at USA ikke ville gjøre noe hvis ingen sivile ble skadet. Iranerne sa at målet ville være en militærbase eller en ambassade.

Iran holdt sitt løfte til USA og USA sto ved det Burns de facto hadde lovt. USA bisto med fly, men bidro ikke til opptrapping og har ikke rettet noe angrep mot iranske interesser.

Angrepet var behørig varslet. Israel fikk god tid til å flytte strategisk utstyr og våpen fra de områdene som ville bli angrepet og Iran var nøye med å bare rammet militære installasjoner. Dermed ga de heller ikke noe argument for opptrapping.

Selve angrepet ble gjennomført i tre bølger. Først en sverm av billige droner som stort sett ble skutt ned nesten alle sammen. Baud forklarer at det også var hensikten. De skulle bare engasjere israelsk luftvern og dermed gi Iran deres koordinater. Dernest kom en bølge med ganske enkle missiler som også i stor grad ble skutt ned. De hadde til hensikt å forberde veien for tredje bølge. I den tredje bølgen brukte Iran mer avanserte våpen, og de traff sine mål. Fra videoen kan man se at dette var missiler som kunne foreta kompliserte unnvikelsesmanøvre for å sette ut Israels Iron Dome.

Det viktigste med Irans gjengjeldelse var to ting: For det første å forsvare sin suverenitet, for det andre å sende et sterkt signal.

Iran kunne ikke la konsulatangrepet gå ubesvart. Det ville ha vært å godta krenkelse av suvereniteten. Her oppnådde Iran sitt mål.

Det sterke signalet til USA, Israel og resten av verden er at Iran er i stand til å overliste Israels luftforsvar og om nødvendig sette inn tunge og svært ødeleggende angrep mot Israel.

Dette signalet er mottatt og forstått i Pentagon, og det må være forstått i IDF. Israel er ikke lenger usårbart, men høyst sårbart, og kan derfor heller ikke regne med å forsette å være the neighbourhood bully og trakassere sine naboer uten at det får følger.

Ved dette angrepet fikk Israel dager til å forberede seg.

Det gjør de ikke neste gang, dersom de gjør noe så dumt som å angripe Iran igjen. Irans utenriksminister har sagt at planene er vedtatt og klare. Man behøver bare sekunder på å sette dem i verk.

Dette har endret geopolitikken på helt avgjørende måter. Rekkevidden vil være enorm. Den gir også et glimt av håp om at det er mulig å skape fred i Midtøsten.

Det har også stor betydning at Iran holdt sine allierte i Moskva og Beijing orientert hele veien og at de har full ryggdekning der. Ryggdekning har de også i BRICS+, der de har vært medlem siden nyttår. Den arabiske gata støtter Iran enten man er sjia eller sunni og Det globale sør gjør det samme.

Forrige artikkelVelkommen til fremtiden – båndtvang for mennesker?
Neste artikkelForeign Affairs skriver om diplomatiets «skjulte historie» som kunne ha avsluttet krigen