Folkehelsen i Tysvær gikk nedover med vindturbinene. Viktigste spørsmål ble ikke stilt.

0
Med vindkrat følger "skitten strøm" og nye helseplager.

Da vindturbinene kom til Tysvær, var folkehelsa bedre der enn ellers i landet. Nå er den falt til gjennomsnittet. Det som har økt, er de «diffuse plagene», slik bildet viser. Men årsaken er ikke undersøkt, bare antatt: I en spørreundersøkelse svarer folk at støyen fra vindturbinene er plagsom, og det er den åpenbart. Men «skitten strøm», som følger med vindmøllene og gir diffuse helseplager, har ingen målt. 

Av Einar Flydal.

Opinion AS har nylig publisert en spørreundersøkelse de har gjort i Tysvær. Den viser at livskvalitet har gått ned og helseplager har gått opp i Tysvær etter at vindmøllene ble satt i gang og at funnene er tydelige nok til å være sikre.

Men de årsakene som er undersøkt, er støy, vibrasjoner, iskast fra bladene og det visuelle. Verken Opinion AS eller kommuneadministrasjonen, som har medvirket i utarbeidelsen av undersøkelsen, har tatt for seg om årsaken kan være «skitten strøm», i fagspråket kalt linjebundet spenningsstøy, som oppstår i stort mon fra vindturbinenes generatorer og sprer seg utover i landskapet langs kabler og i husene i nærområdet.

Det er godt dokumentert at slik skitten strøm skaper helseproblemer, og at skitten strøm kan påvises i husene nær vindturbiner og kan knyttes til diffuse helseplager.

Helseundersøkelsen som Opinion AS har gjort i Tysvær er derfor nyttig når det gjelder kartlegging av folkehelsa, men ganske uinteressant for den som er interessert i hva det er ved vindturbinene som skaper nedgangen i folkehelsa i Tysvær og andre steder.

Av dem som kan mye om skitten strøm og helsevirkninger er den nederlandske biologen Hugo Schooneveld ved Universitetet i Wageningen, Nederland. I en kommentar (i en helt annen forbindelse) skrev han nylig om slike diffuse helseproblemer som rapporteres fra Tysvær og som samlet sett omtales som mikrobølgesyke når de knyttes til de mobiler, WiFi og andre radiosendere, eller el-overfølsomhet som mer generell betegnelse for reaksjoner på elektromagnetiske felt (EMF): 

«… de fleste helseproblemene er forårsaket av lavfrekvente EMF-kilder i husholdningen, bilen eller arbeidsområdet. De fleste klager handler om sekundære psykiske og kroppslige reaksjoner, som oppstår relativt lenge etter første eksponering for EMF. Helseeffekter som dårlig søvn, hjernetåke og mange andre ikke-målbare «virkninger» er komplekse fenomener …»

Hugo Schooneveld mener derfor at det er viktig å ta ondet ved rota, altså kartlegge hva det er som først utløser slike helseplager som gjerne blir en selvvedlikeholdende ond sirkel, framfor om de enkelte symptomene kan knyttes til helt bestemte årsaker. Og han melder fra at det er lavfrekvente pulser, enten de kommer i radiobølger eller i strømnettet, som er hovedproblemet for biologien.

Vindturbiner gir nettopp slik pulser i strømnettet, slik f.eks. denne grafen fra Canada viser. Uten den skitne strømmen skulle du her sett jevne og glatte sinuskurver:

Måling på nøytral-lederen etter at vindturbinene ble satt i drift.

Einar Flydal, den 29. april 2024

Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 29.04.2024

Noen referanser for den som vil vite mer

I mine tidligere bloggposter om vindturbiner og virkninger fra skitten strøm, finner du litt mer forklaringer og en rekke fagreferanser: Se bloggpostene 01.03.202303.03.2023 og 27.02.2023.

For mer om hva «skitten strøm» er, hvordan biologien påvirkes og hva man kan gjøre for å bli kvitt den, se Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider): Boka forklarer og omtaler elektromagnetiske pulser og skitten strøm og hva man vet om helsevirkningene. Tester, teori og medisinsk erfaring viser at helseplager er påregnelige. Boka har derfor generell verdi for alle som vil sette seg inn temaet, både teknologer, jurister og forbrukere. Bestilles som trykt bok HER. (2. opplag)

Lastes ned gratis her:

https://einarflydal.com/?sdm_process_download=1&download_id=64602

Forrige artikkelDet er ikke maten det er noe galt med
Neste artikkelJonas Bals, Klassekampen og den falske sammenlikningen med den spanske borgerkrigen