Financial Times: «For å militarisere så mye som trengs må Europa kutte ned velferdsstaten»

0

Finansavisa Financial Times henvender seg til de rike og de ultrarike. Derfor behøver den ikke forstille seg fullt så mye som de mediene som er beregnet på plebeierne der nede. De vanlige sliterne må holdes varme med høyttravende fraser om frihet og verdier, de intellektuelle må smøres og NGO-ene må få sine budsjettmidler. Men finansfolket kan få høre litt om virkeligheten, og de liker det de ser når FT skriver:

For å militarisere så mye som det trenger å gjøre, trenger Europa at innbyggerne skal bære høyere skatter eller en mindre velferdsstat.

Enhver med noen form for kritisk sans må ha forstått dette for lenge siden. Krigen er finanskapitalens høytidsstund, profittens gylne tid, epoken da de døde kroppene betyr milliarder i fortjeneste.

Vi har skrevet om dette mange ganger.

Tyskland: Større militærutgifter skal betales med sosiale nedskjæringer

For eksempel 16. juli 2023:

Etter uker med forsinkelser ble Tysklands koalisjonsregjering, sammensatt av Sosialdemokratene (SPD), De grønne og Liberal-demokratene (FDP) nylig enige om et utkast til det føderale budsjettet for 2024. Det harde innstrammingsbudsjettet ble vedtatt onsdag 5. juli. Budsjettet er på til sammen € 445,7 milliarder og det er € 32 milliarder lavere enn for det inneværende året. For å overholde den fastlagte bremsinga av gjelden skal nye låneopptak begrenses til € 16,6 milliarder.

Besparelsene er i all hovedsak konsentrert på sosialsektoren, mens militærbudsjettet er unntatt alle restriksjoner. Militærbudsjettet er utformet for at Tyskland i 2024 skal nå NATOs BNP-mål på 2 prosent. Det er på mer enn € 70 milliarder [NOK 828,76 milliarder], som er mer enn det dobbelte fra 10 år tilbake, da det tyske militærbudsjettet var på € 32,4 milliarder [NOK 383,6 milliarder].

Nesten ingen andre land gir så mye penger i forhold til bruttonasjonalprodukt som Norge. Krigen i Ukraina er blitt det største satsningsområdet for norske myndigheter. En titt på nettsidene til Forsvarsdepartementet vil overbevise deg om at vi ikke overdriver.

Det pussige er at politikerne på venstresida, som sier at de representerer arbeidere og vanlige folk er blant dem som vil bevilge aller mest til krig. Har de fullstendig glemt sin ABC? Forstår de ikke hvordan klassesamfunnet fungerer?

Forrige artikkelCass-rapporten: knusende dom over «behandlingsopplegg» for unge med kjønnsforvirring
Neste artikkelGeoengineering i Dubai