«Svaret må aldri bli statlig sannhetsregulering»

0
Av Thomas J. Middelthon.

Generalsekretær og assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening har skrevet et innlegg i DN med mye fornuftig innhold.

Vi er inne i en periode der regjeringen fremmer stadig nye forslag som vil stramme inn friheten for norske borgere på forskjellige områder. Også ytringsfriheten. Som er grunnleggende for et fungerende demokrati.

Utdrag fra artikkel i DN:

«Kombinasjonen krig og ustabilitet, sosiale medier med kraftfulle, konfliktorienterte algoritmer, dataangrep og kunstig intelligens gjør at myndighetene leter etter gode løsninger som skal styrke befolkningens motstandskraft. Svaret på disse utfordringene må aldri bli statlig sannhetsregulering».

«For hva vil skje med den offentlige samtalen dersom noen overordnet skal fortelle oss hva som er sant og usant? Hvilken effekt vil dette ha på ytringsfriheten?

Og hvordan vil dette slå ut overfor de gruppene i samfunnet som allerede har lav tillit til myndighetene?

Her må ikke gode hensikter blinde oss for den potensielle skaden en statlig funksjon vil kunne ha.

Dette er en type regulering alle autoritære regimer elsker: forbud mot å spre usannheter, og at regimet definerer hva som er «sant» og hva som er «usant»».

«En fri og uavhengig presse, kildekritikk som en del av utdannelsessystemet, og ytringsfrihet for alle er det beste vern mot desinformasjon og falske nyheter. Motstandskraft i befolkningen bygges ikke av en nasjonal etat, men av en styrket offentlighet».

«Flere tiltak er allerede iverksatt. Vi har fått et lovverk som tillater etterretningstjenesten og PST å samle inn og overvåke store deler av vår daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Og vi er i ferd med å få et lovverk som vil gjøre det straffbart å bidra i påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning».

«Reguleringer og overvåkning av samfunnsdebatten kan skade den gode norske modellen, som har bidratt til at vi er verdensmestre i pressefrihet og blant de aller beste på åpenhet og ytringsfrihet. Det handler om et levende mediemangfold, generelt høy tillit og et forholdsvis åpent samfunn. Og det handler om evne og vilje til samarbeid».

Regjeringen vil kriminalisere skadelige påvirkningsoperasjoner i Norge

Prop. 42 L (2023–2024) Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

Forrige artikkelDen totalitære mediemaskinen
Neste artikkelPropaganda gjennom 100 år, hjemme og ute. Del 5.