Åpent svar til Lars Magnus Günther, mediekontakt i Statkraft

0
Fra nettsidene til Deutsche Bahn. Foto: Statkraft.
Av Marius Reikerås.

Det vises til din mail nedenfor, som krever en rekke tilsvar fra min side.

Svar til Marius Reikerås fra Statkraft

La oss ta det stykkevis:

Innledningsvis skriver du:

«Ser at Marius Reikerås i en artikkel 4. mars 2024 gjentar feil og misforståelser om en avtale Statkraft i Tyskland har inngått med Deutsche Bahn.

Artikkelen indikerer at Statkraft leverer norsk vannkraft til Deutsche Bahn til svært lav pris. Begge deler er direkte feil. Statkrafts langsiktige kraftavtale med det tyske togselskapet Deutsche Bahn er inngått av vårt tyske datterselskap, utelukkende basert på kraft produsert og levert i Tyskland. Ikke én kilowattime flyter fra Norge til Tyskland
som følge av denne avtalen».

Mitt svar til dette:

For det første: Den langsiktige kraftavtalen med Deutsche Bahn er inngått med Statskraft sitt tyske datterselskap. Som du skal kjenne til, er dette datterselskapet eid og kontrollert av morselskapet i Norge og der Nærings- og fiskeridepartementet er 100% aksjonær. Næringsministeren er Generalforsamlingen.

Realiteten er altså at det er Statkraft som har inngått avtalen med Deutsche Bahn.

For øvrig er det bra at du får frem av avtalen er forhandlet frem av det Statkraft sitt tyske datterselskap. Nylig kunne vil lese at Statkrafts tyske tradere fikk 900 millioner i bonus for 2022, og at hittil ukjente tall fra Statkrafts tradingvirksomhet i Tyskland, viser at 150 ansatte i et datterselskap stakk av med en tredjedel av bonusene i hele konsernet.

For det andre: Denne avtalen strekker seg over ti år. Dette fremkommer også i pressemeldingen fra Deutsche Bahn på deres hjemmesider, og jeg siterer i norsk oversettelse:

«Mågeli kraftstasjon, sør i Norge, skal forsyne Deutsche Bahn med nesten 190 gigawatt-timer strøm årlig i ti år», skriver Deutsche Bahn i pressemeldingen som prydes av et vakkert bilde fra Hardanger.

Avtalen trådte i kraft fra 1. januar 2023.

Den langsiktige avtalen garanterer for 190 gigawatt-timer årlig – det tilsvarer årsforbruket for omtrent 10.000 norske eneboliger.

Videre skriver du:

«Kontrakten er inngått på markedsmessige vilkår i det tyske kraftmarkedet, på det tidspunktet avtalen ble inngått. Dette prinsippet gjelder for alt vårt kraftsalg, både i Norge og i utlandet. Vi oppgir ikke våre kontraktspriser, men enhver kan enkelt finne ut at markedsprisen på langsiktig kraft i Tyskland har vært godt over 30 øre i mange år».

Mitt svar: Du innrømmer altså her at dere, som et statlig selskap, ikke vil gi informasjon til folket om HVOR MYE Deutsche Bahn har fått kjøpt strømmen vår for. Dette er en hån mot det norske folk, som har nedbetalt våre felles kraftressurser gjennom generasjoner.

Og uansett hvordan du forsøker å snu og vende på det:’

Det er et faktum at Duetsche Bahn har fått kjøpt strømmen rå-billig mens norske forbrukere må betale blodpris for sin egen eiendom.

Jeg viser blant annet til hva analysesjef, Tor Reier Lilleholt, i Volue Insight sa da avtalen ble kjent:

«Ingen betalte mer enn 30 øre for dette. Slik var det helt fram til i vinter».

Med andre ord: Når Statkraft nekter og oppgi prisen, legger vi til grunn at Deutsche Bahn har fått strømmen for 30 øre- eller enda mindre i ti år fra og med 2023.

I Deutsche Bahn sin pressemelding, fremkommer det at Mågeli kraftstasjon, som ligger i Odda kommune i Vestland fylke, skal forsyne den tyske jernbanen med nær 190 gigawatt-timer kraft årlig fra 2023 og i ti år framover.

Videre fremkommer det i meldingen fra Deutsche Bahn, at dette ble mulig i og med etableringen av Nordlink, kabelen mellom Norge og Tyskland som ble åpnet i mai 2021, og det er den første avtalen i sitt slag for den tyske jernbanen.

Her forstår jeg deg slik at du mener at pressemeldingen fra Deutsche Bahn er feil, men du innrømmer likevel at Mågeli står for garantier til Tyskland når du skriver:

«Den eneste koblingen til Norge er at Deutsche Bahn i tillegg kjøper opprinnelsesgarantier fra et norsk vannkraftverk. En opprinnelsesgaranti er et verdipapir som viser at en viss mengde strøm, er produsert fra en spesifisert energikilde, i en gitt periode. I det tyske togselskapets tilfelle dokumenterer garantiene at det samtidig med deres forbruk i Tyskland er produsert en tilsvarende mengde fornybar energi i Norge».

Det at et statelig selskap som Statkraft, foruten å betale milliarder av kroner i bonuser til tyske tradere, nekter å oppgi prisen de selger vår strøm till utenlandske kapitalinteresser for, er intet mindre enn særdeles graverende.

Oppsummering:

Jeg mener det er så konstitusjonelt alvorlig at det må få konsekvenser.

For øvrig konstaterer jeg at Statkraft forsetter sin ulovlig vindproduksjon på Fosen, 2 1/2 år etter at et enstemmig Høyesterett, i storkammer, konkluderte med menneskerettsbrudd.

Trøsten får være hvilken reaksjoner som avstedkommer fra det norske folk:
Vi er forbanna over å bli ranet på høylys dag og med rette!

Wien, den 13.3.24

Marius Reikerås

Forrige artikkelSvar til Marius Reikerås fra Statkraft
Neste artikkelUSA sender klasebomber som del av ny våpenpakke på 300 millioner dollar