Kan protester mot NATO føre til fengslinger i Norge?

0

Juss- og politietater over hele Europa jobber under høytrykk for å lage lover mot fredskampanjer og bondeopprør. Man kaller det gjerne «hatprat» og «anti-statlig virksomhet».

Av Jan Hårstad.

«Som lyn fra klar himmel»

Det som skjer nå i hele den atlantiske verden er at eliten er i sjokk over hvor bred og stor den palestinske solidaritetsbevegelsen var og er. Likeledes er man i sjokk over de omfattende bondeopprørene.

Uansett vilket land du måtte studere så finner du fort ut at det arrangeres krisemøter med Juss og politietaten for å lage nye lover som stopper denne gatevirksomheten. Utallige webber skriver inngående om dette, det er ingen hemmeligheter jeg skriver om.

Helt åpenbart er det slik at en krig mot gatedemonstranter også er en forebyggende sak med tanke på den tredje verdenskrig som nå alle i Nato-zonen har å bifalle. I motsatt fall bedriver du antistatlig virksomhet og hatespeach og kan bli fengslet. Fengslinger av dissentere foregår allerede nå, men det omtales ikke.

Rødt har jo meldt at de vil til neste valg føre valgkamp for den nye AP-Natos «venstreside». Som vi her på derimot har dokumentert: i forhold til våre 5,5 millioner innbyggere er det ingen stat i Europa som gir så store krigspenger til NatoUkraina som Norge. Det aller siste er 1,6 milliarder kroner til ammunisjon for Ukraina.

Alle statsviter-professorer i Norge kappes om å være ledende krigshissere på kronikksidene i Aftenposten. Alle tv-kanaler reklamerer for tredje verdenskrig og Document heier på israelsk krigføring. 

Dette kunne egentlig ha vært sagt om vilket som helst europeisk stat. I Sverige er det slik at de nasjonalkonservative i Sverigedemokratene også er for Natos overtagelse av Norden.

Årsaken til at man jobber med å forby AFD i Tyskland er ikke i spørsmålet immigrasjon for der har Staten overtatt det meste av Afds politikk. Nei, høykriminaliteten ved AFD er at de ønsker fredsforhandlinger om Ukraina og normalisering av de tysk-russiske relasjonene. Men det er verken finanshusene eller rustningsindustriens linje: de jobber for Tyskland som militær ledende kraft i EU som fører krig mot Russland.

Og hva vil så skje med de ledende Rødt-folkene når de går sammen med AP? Kan det være slik at Sofia Rana får en ledende stilling i en av de mange ekstremisme-kommisjonene? Hun har jo alltid vært på barrikadene for å knuse ukorrekte bøker og tenkning.

Terje Halvorsens bok om NKP fra 2020 er et nasjonalt historisk storverk. Her står det mangt det er lurt å ha i hu.

Her beskrives at den 16 august 1940 så igangsatte tyskere og NORSKE POLITIFOLK razziaer mot NKPs kontorer i Oslo, Trondheim og Bergen. Hos de siste deltok 100 norske politifolk. Dette ble av NKP oppfattet som en sjokk overraskelse: «som lyn fra klar himmel».

Til dette er å si: bare om svært kort tid vil sånt være normalen i hele NatoZonen som før verdenskrigen vil ha uskadeliggjort femtekolonnister. Folk som farer med «feilinformasjon», dvs. ikke elsker Nato og med «hatespeach» – kritiserer krigseliten.

Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenoppleve den.


Denne artikkelen har også vært publisert i Derimot.no.

Høring NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

Forrige artikkelStatens psykologiske krigføring mot egen befolkning
Neste artikkelHavvind – hvor mye koster det?