Den farlige og uvitende Anders Magnus

0
General Harald Kujat

Fredrik Solvang inviterte til debatt om Ukrainakrigen 29. februar. De som startet diskusjonen var forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Rødt-politiker Halvor Fjermeros. Gram agiterte for mer våpen til Ukraina og Fjermeros argumenterte for at det er på tide med en fredsløsning.

Hele programmet kan sees her:

Programmet har fått Anders Magnus i Nettavisen til å gå av hengslene:

I torsdagens «Debatten» fikk vi en forstemmende framføring av super-naive holdninger til et av verdens mest brutale diktaturer. Verst var journalist og Rødt-politiker Halvor Fjermeros som tok til orde for at vi skal stanse våpenstøtten til Ukraina, fordi «da kan det bli fred!»

Ja, la oss legge oss på rygg for diktatorene, og frivillig gi dem det de vil ha av landområder, da blir det nok fred. Men kanskje ingen frihet? Verken for ukrainerne eller oss i Norge?

Fjermeros klarte også å kalle Russlands angrepskrig mot Ukraina – som startet allerede i 2014, må vi huske – for en «borgerkrig»!

Og lirte av seg konspirasjonsteorien om at Natos erklærte mål er at krigen må fortsette, slik at Russlands økonomi svekkes. Tvert imot er det de vestlige demokratienes mål å forsøke å svekke Russlands økonomi for dermed å tvinge Putin til å slutte krigføringen.

Og han fortsatte:

Hvis Ukraina skal ha mulighet for å forsvare sitt demokrati, må Europa gi mer, og Norge må gi mer, framholdt Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen, som konkluderte slik:

«Våpenstøtten må økes betydelig».

Det er vanskelig å være mer enig. I en tid hvor amerikanske høyreradikale trumpister stanser USAs våpenhjelp til Ukraina, må Norge og Europa fylle tomrommet.

Særlig vi i Norge har råd til det, vi har et helt oljefond å ta av. Og for at slike utgifter ikke skal øke en allerede for høy inflasjon i Norge, kan vi kjøpe disse våpnene i utlandet, gjerne i USA.

Tidligere militær sjef i NATO avslører bløffen

General Harald Kujat var stabssjef for tyske Bundeswehr fra 2000 ril 2002 og formann i NATOs militærkomité fra 2002 til 2005, altså ingen typisk militærnekter.

Han avslører bløffen til Anders Magnus og de andre skrivebordskrigerne: Ukraina kan ikke vinne og mer våpen vil ikke endre det forholdet.

General Kujat minner også om at det var fredsforhandlinger i Istanbul i mars 2020 og at Ukraina hadde et gunstig forhandlingsresultat i hendene.

– Alle de døde ukrainerne, så vel som alle de døde eller sårede russerne etter 9. april, skyldes at Ukraina ikke fikk lov til å signere denne fredsavtalen, sier Kujat.

Og han fortsetter:

«Til slutt vil det bli en fredsløsning, så enhver som vil fortsette å støtte Ukraina «to the bitter end» så de skal fortsette å slåss, vil jeg si skader Ukraina».

Anders Magnus er blant dem som har et delt ansvar for at mange flere ukrainere kommer til å dø samtidig som det de vil sitte igjen med er enormt mye dårligere enn det de kunne fått i 2020 og det blir dårligere og dårligere for hver dag som går.

Ukraina taper nemlig denne krigen, slik både New York Times, Washington Post og Time Magazine har slått fast. Jo lenger krigen varer, jo verre vil nederlaget bli.

Hvis da ikke europeerne skal gå inn i krigen med fare for å utløse atomkrig i Europa, en krig vi alle vil tape.

Forrige artikkelPropaganda gjennom 100 år, hjemme og ute. Del 4.
Neste artikkelGud bestemmer – vi flirer