Tidligere militærsjef i NATO: – Ukrainakrigen er tapt

0
General Harald Kujat

General Harald Kujat som var stabssjef for tyske Bundeswehr fra 2000 ril 2002 og formann i NATOs militærkomité fra 2002 til 2005 har tatt bladet fra munnen og slått fast at NATOs krig i Ukraina er tapt.

I et intervju med et nesten helt ukjent sveitsisk tidsskrift sa den tidligere militære toppsjefen i NATO at det nå er på høy tid for NATO å få i stand fredsforhandlinger med Russland: Ukrainekonflikt: «Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, die abgebrochenen Verhandlungen wieder aufzunehmen».

General Harald Kujat da han var formann for NATOs militærkomité.

Hvordan vurderer De den nåværende utviklingen i Ukraina?

Jo lenger krigen varer, jo vanskeligere blir det å oppnå en forhandlet fred. Den russiske annekteringen av fire ukrainske regioner 30. september 2022 er et eksempel på en utvikling som vil være vanskelig å snu. Derfor syntes jeg det var så beklagelig at forhandlingene som fant sted i Istanbul i mars ble brutt etter stor fremgang og et gjennomgående positivt resultat for Ukraina. I Istanbul-forhandlingene hadde Russland tilsynelatende gått med på å trekke tilbake sine væpnede styrker til nivået 23. februar, det vil si før starten av angrepet på Ukraina. Fullstendig tilbaketrekking blir nå gjentatte ganger etterlyst som en forutsetning for forhandlinger.

Hva tilbød Ukraina?

Ukraina hadde forpliktet seg til å gi avkall på NATO-medlemskap og ikke tillate noen stasjonering av utenlandske tropper eller militære anlegg. Til gjengjeld bør Ukraina motta sikkerhetsgarantier fra stater etter eget valg. Fremtiden til de okkuperte områdene bør løses diplomatisk innen 15 år, med uttrykkelig avkall på militærmakt.

Hvorfor kom ikke traktaten som ville ha reddet titusenvis av liv og spart ukrainere for ødeleggelsen av landet deres?

Ifølge pålitelig informasjon grep den daværende britiske statsministeren Boris Johnson inn i Kiev 9. april og forhindret en signering. Begrunnelsen hans var at Vesten ikke var klar for en slutt på krigen.

Det er monstrøst hva som foregår som den godtroende borgeren ikke aner. Forhandlingene i Istanbul var kjent og at en avtale var nær ved å bli oppnådd, men fra den ene dagen til den andre hørte vi ikke noe mer.

I midten av mars rapporterte for eksempel britiske Financial Times om fremgang. Tilsvarende rapporter dukket også opp i noen tyske aviser. Det ble imidlertid ikke rapportert hvorfor forhandlingene mislyktes. Da Putin annonserte den delvise mobiliseringen 21. september, nevnte han offentlig for første gang at Ukraina hadde svart positivt på russiske forslag i Istanbul-forhandlingene i mars 2022. «Men», sa han bokstavelig, «en fredelig løsning passet ikke Vesten, så de beordret faktisk Kiev til å ødelegge alle avtaler».

Hvordan ser De på at utviklingen mellom Russland og USA har en sammenheng med den nåværende krisen?

Selv om risikoen for en konfrontasjon mellom Russland og NATO er åpenbar for alle på grunn av krigen i Ukraina, blir Bundeswehr ytterligere avvæpnet, til og med kannibalisert, for å frigjøre våpen og militært utstyr til Ukraina. Noen politikere rettferdiggjør til og med dette med det useriøse argumentet om at vår frihet forsvares i Ukraina.

Hvorfor synes De dette er et useriøst argument? Alle argumenterer på denne måten, selv lederen av den sveitsiske utenriksavdelingen, Ignazio Cassis.

Ukraina kjemper for sin frihet, sin suverenitet og landets territorielle integritet. Men de to hovedaktørene i denne krigen er Russland og USA. Ukraina kjemper også for amerikanske geopolitiske interesser. Deres erklærte mål er å svekke Russland politisk, økonomisk og militært i en slik grad at de kan vende seg mot den geopolitiske rivalen som er den eneste som er i stand til å sette deres overherredømme som verdensmakt i fare: Kina. Videre ville det være høyst umoralsk å la Ukraina være i fred i sin kamp for vår frihet og kun levere våpen som forlenger blodsutgytelsen og øker ødeleggelsen av landet. Nei, denne krigen handler ikke om vår frihet. Kjerneproblemene hvorfor krigen oppsto og hvorfor den fortsetter, selv om den kunne ha sluttet for lenge siden, er helt forskjellige.

Med henvisning til motstanden fra kansler Olaf Scholz mot å sende tyske leopard-stridsvogner til Ukraina, sier Kujat «debatten om forsyningen av visse våpensystemer viser tydelig mange mediers intensjon om å lage politikk selv. Det kan være at min uro over denne utviklingen er en konsekvens av min mangeårige tjeneste i NATO, blant annet som leder av NATO-Russland-rådet og NATO-Ukraina-kommisjonen for stabssjefer. Jeg synes det er spesielt irriterende ved tyske sikkerhetsinteresser og farene for landet vårt som en fortsettelse av det. Dette viser mangel på ansvar eller, for å bruke et gammeldags begrep, en svært upatriotisk holdning».

​»Jo lenger krigen varer, jo større er risikoen for utvidelse eller eskalering», advarte Kujat, og la til at den tyske hæren, tysk territoriell sikkerhet og tysk industriell makt vil være taperen fordi «Russland kan overgå den vestlige eskaleringen når som helst med sin egen opptrapping». Kujat mente at dette omfattet bruk av atomvåpen.

Ingen interesse i hovedstrømsmediene

Det er oppsiktsvekkende at selv en tidligere toppsjef i NATO blir tiet ihjel av den krigshissende pressa når han sier ting som dette. Oppsiktsvekkende og fullstendig typisk. Nøkterne militære vurderinger får ingen plass. Her skal krigshysteriet holdes i live til siste ukrainer, og norske politikere og medier er ikke noe unntak.

Se også:

Forrige artikkelAtomfysiker Jørgen Randers: – Google-etablering i Skien vil rane vanlige folk
Neste artikkelHvor langt vil sjølforsyninga i Norge synke før noen andre enn bøndene roper alarm?