Demokratiets uutholdelige letthet

0
https://groven.no/rolf/bilder/syttende_mai_en_avreise/
Rolf Groven: 17. mai 2005. En avreise (2005)
Av Harald Reppesgaard.

I løpet av de siste tiår har Norges styreform vært utsatt for en rekke prøvelser som har satt til side demokratiets – flertallsstyrets – integritet. Det er særlig på tre områder der parlamentarismen har gitt regjeringen friheter til å vedta omfattende lover og regler over hodet på landets befolkning.

Den drakoniske nedstengningen av samfunnet, ofte til tross for faglige, epidemiologiske motforestillinger, på grunn av Covid-pandemien, har vært styrt etter unntakslover som har satt Stortingets myndighet ute av spill. Motstanden mot tiltakene ble føyset bort og karakterisert som samfunnsfiendtlig og det kom det ikke et pip mot kneblingen av den demokratiske retten til frie ytringer. Det totalt usaklige mediekjøret og hetsen dominerte i media. Folk ble immunisert mot alt av både faglige og politiske motforestillinger. Skole og barnehager ble særdeles rammet av nedstengningen. Det førte til store mentale forstyrrelser for barn og ungdom. Økonomisk er det vanlige mennesker som har måttet ta den tyngste sosiale og økonomiske byrden. Nedstengningen kom i mars 2020, dagen etter regjeringens deklamasjoner om Armageddon var nær. Sivilsamfunnet ble erklært å være i krigstilstand. Den kritiske granskingsrapporten med vurderingene av regjeringen Solbergs tiltak skal hemmeligholdes i et par generasjoner framover. Selv Stortinget holdes utenfor.

2021 startet strømkabelen, Norlink, krafteksporten til kontinentet. De mange faglige vurderingene som advarte mot kraftig økning i strømregninger til vanlige kunder ble benektet og bortforklart av NVEs og regjeringens krafteksperter. Ble strømmen dyrere var det ikke el-eksportens skyld men det kunne være «for lite vann i magasinene» eller på grunn av masse teknisk visvas folk ikke forstår. NVE hadde i verste kremmerånd latt «vannet gå» for fullt i ukesvis i turbinene for å eksportere strøm til utlandet. Dette har til nå sopt inn vel 100 milliarder ekstra til staten med bonus på 1,3 milliarder for 2023 til eierne. At man fikk en kWh-pris på fem- til seksdobling for vanlige mennesker, ble bagatellisert. Etter uker med rådyr strøm kom Ap/Sp/SV endelig opp med bare ører i kompensasjon til strømkundene. Regjeringen beklager ikke noe for å ha ført folk bak lyset og for det rene lommetyveri. Folkets tjenere har hatt nok med å rydde opp i skandalene de åpent gikk inn i. Det var juks med reiseregninger, pendlerboliger, inhabilitet i aksjehandel og plagiat for å erverve seg bachelorstatus m.m. I Stortinget har man vært opptatt å feie partienes for egne dører heller enn å føre en energipolitikk til folkets beste. Det mest alvorlige er at regjeringen på grunn av EØS-avtalen og bindinger til Acer har satt Stortingets beslutningsmyndighet  til side.

Etter Russlands angrep på Ukraina 22. februar 2022 har regjeringen og alle de andre partiene vært et ekkokammer for amerikansk propaganda for våpendonasjoner til Ukrainas nazifiserte regime. Med et pennestrøk omgikk regjeringen bestemmelsene fra 1959 om at våpen ikke skal selges og eksporteres til land i krig. Nei, man skaper ikke profitt på våpen når man dekker seg bak det velmenende og barmhjertige ordet «donasjon». Det har ellers vært en utspekulert omgåelse av forbudet ved å selge norsk ammunisjon og krigseffekter til USA for hundrevis av milliarder som igjen leverer dette til Ukraina og nå Israel. Regjeringen har tatt seg til rette med flere vedtak om økte bevilgninger til Ukraina for å bevise Stoltenbergs kyniske tese om at «våpen er veien til fred». Fra 1. januar i år har man elegant forlatt bestemmelsene fra 1959 og skal selge våpen direkte til Ukraina. Noen debatt i Stortinget?

Norge hadde formannsplass i Sikkerhetsrådet i FN til 31. januar 2022. I en rapport står det at: »Norge har snakket med alle rådsmedlemmene. Også Russland, i saker som ikke gjelder krigen i Ukraina.» Ikke 1- ett- forslag om en politisk løsning, eller krav om å ta opp Minsk-avtalene som FN selv anerkjente. Norge var også der en papegøye for amerikanske interesser. Stortinget, tillater ennå regjeringens krigspolitikk uten debatt.

For å «beskytte» demokratiet mot konspirasjonsteorier og russisk propaganda, som måtte true dressuren av folkemeningen, har politikerne i Stortinget lagt lokk på de faktiske, historiske forhold om NATOs og USAs/CIAs undergravingsarbeid i Ukraina som i hovedsak førte til den russiske invasjonen. Vi beskytter våre verdier og demokratiske sinnelag ved å la folk forbli uvitende om Ukrainas og NATO-landenes brudd på Minsk I-, Minsk II-, og Istanbul-avtalene (2014, 2015, 2022) som kunne ha forhindret krigen. Tvert om har regjeringen bevisst levert fordreide informasjoner om krigens årsak og gang. Desinformasjon er missiler mot et absolutt viktig demokratisk fundament: Informasjon om fakta og ulike syn på tingenes tilstand. Uten det vil folk ikke fungere i et demokrati. Til tross for at et flertall i Norge og i NATO-landene (også USA) vil ha våpenhvile og en politisk løsning på sikkerhetsspørsmålet i Europa, har Norge, etter påtrykk fra USA, ennå ikke fremmet forslag i FN om en politisk løsning og fredssamtaler. Hva med en folkeavstemning om saken?

Selv regjeringstro aviser i USA og tidligere høytstående amerikanske offiserer, og i Europa, ser at Ukraina er i oppløsning og at videre krig fører til et ensidig russisk diktat for fredsbetingelser. Regjeringen serverer oss en helt annen virkelighetsoppfatning selv om de vet bedre. Vi har et demokrati «light» med et autokratisk – elitevelde/regjeringsvelde – med forvridde påstander for å «beskytte» demokratiet og alle våre «verdier». Vårt demokrati mister nå legitimitet!

Medienes råkjør mot annerledestenkende bryter sitt samfunnsmessige ansvar og informasjonsplikt som er nedfelt i avisenes Redaktørplakat. Bunnplanken i alt informasjons- og nyhetsarbeid er at alle syn skal bringes fram og mediene skal være etterrettelige. Aldri har vårt demokrati vært utsatt for en råere meningsdannelse som er mer ensrettet og  sensurerende  etter krigen.  «Meningsavvikere» som Steigan.no og prof. Glenn Diesen (USN) ble tråkket ned til intoleransens helvetes forgård fra Rødt til Frp.

Fortielsen om hva russiske styresmakter selv mener om krigens utgangspunkt og utviklingen er enestående. Den nedenstående uttalelsen er gjemt nede i mudderet av russofobi.. Hva sa de den 26.04. 2022?

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening gikk sammen om en felles uttalelse hvor de advarer regjeringen om de utilsiktede konsekvensene av å blokkere russiske medier. Propaganda må – særlig i demokratier som vårt – møtes med journalistikk, faktasjekk, kildekritikk og argumenterer. Ikke med sensur. Dersom Norge og øvrige land blokkerer russiske kanaler, vil russiske myndigheter også blokkere våre. Blokkering kan i neste omgang bli brukt for å legitimere sensur overfor frie medier i andre land hvor ytringsfriheten er under press. (Eva Thomassen)

Ja vel. Hvor står de nå? De er His Masters Voice fra Det Hvite hus. De driver en psykologisk krig mot flertallets evne til egen tenkning. Det er en voldtekt mot retten til å få variert og mangfoldige informasjon i et levende demokrati.

Utøves parlamentarismen etter demokratiets grunnprinsipper i dag? Er svaret nei.

Selv VG skrev etter valget 2021: «De (Ap/Sp) overtar en nasjonalforsamling som den siste perioden har vært et stadig tristere syn. Ikke noe Storting har vært så hjemsøkt av skandaler som det som nå avløses. Dessuten har Stortingsflertallet latt regjeringen få økt makt på de folkevalgtes bekostning».

Det er sanne ord fra et systemtro organ som er like riktig i dag.

Forrige artikkelUSAs helsemyndigheter gir opp krigen mot ivermectin
Neste artikkelKrigsdagbok del 102 – 15. til 21. januar 2024