Bør vi slutte å snakke om «long covid»?

0

Vi har fått kritikk for vår artikkel om «long covid»:

Sindre Rudshaug, Fredrikstad, skriver i en kommentar blant annet:

Jeg viser til artikkel 21.03, Studie: “slutt å snakke om «long covid»”

Det er trist at steigan.no, som normalt problematiserer alt som kan gagne staten og alt som lukter av svindel, korrupsjon, dårlige ideer og dårlige studier, ikke problematiserer den eneste studien som fastslår at Long Covid ikke er unikt.

Og da mener jeg ikke unikt i målestokk, men unikt/spesifikt ved at symptomene i etterkant er unike for akkurat corona-viruset og at det må forskes på akkurat hva det er som utløser symptomer eller utløser forverring av symptomene, etter at man har blitt frisk igjen. 

Er det ukjent for steigan.no at ulike virus, bakterier og parasitter fører til ulike syndromer som blir navngitt? Hvorfor er det «misvisende og skadelig» å navngi symptomene etter vaksine og covid-virus? Ofte er de sammenfallende.

Vi med syndromet har dannet mange grupper som forsker på det via anekdoter. Vi presenterer våre symptomer, tilfriskning og reaktivering av symptomer. Slik kan vi selv komme nærmere løsninger for hvordan vi skal leve videre med syndromet eller bli friske. 

Jeg har akkurat blitt relativt frisk fra LC etter to år, begynte å jogge igjen, og så fikk jeg en kraftig symptomforverring, svært likt mange andre som har Long Covid. Nå vet jeg mer og det er ikke takket være helsevesenet som stort sett ser på Long Covid som en mental utfordring.

Det er så veldig mye vi ikke vet om viruset og ettervirkningene. Det vi som har Long Covid opplever er at ettervirkningene kan likne på ettervirkninger etter malaria og herpes, fordi viruset på en måte reaktiveres med symptomforverring etter for hard trening, som kan være en gåtur, ved inntak av sukker og alkohol og andre dagligdagse ting de fleste gjør.

Vi som har Long Covid vet svært godt hvilke unike symptomer vi har fått etter viruset eller vaksinen, men vi vet ikke alle hvordan vi skal bli friske. Vi trenger mer kunnskap om Long Covid, ikke latterliggjøring ved å få fastslått at Long Covid er «misvisende og skadelig».


Presisering

Vi takker for kritikken og noterer oss den.

Nå har det aldri vært vår intensjon å verken latterliggjøre folk som har ettervirkninger av covid eller å benekte disse plagene.

Vi viste til en stor studie fra Australia viser at det ikke finnes noe «long covid» i den forstand at ettervirkningene ikke skiller seg fra andre virussjukdommer og forskerne sier at det er på tide å skrote begrepet.

Vi siterte Dagbladet som skriver:

Forskere i Australia har gjennomført en studie hvor de ville finne ut av forskjellen på seinfølger etter henholdsvis corona og «vanlig» influensa.

Resultatet får medisinverdenen til å måpe: sannsynligvis ingen.

Hovedforskeren bak studien, John Gerrard, har en teori om at grunnen til at «long covid» i flere tilfeller har virket så ille, er at veldig mange var syke i løpet av kort tid.

– Vi mener at det er på tide å slutte å bruke begrepet «long covid». Da antyder man, feilaktig, at det er unike og langvarige symptomer assosiert med dette viruset. Terminologien kan skape unødvendig frykt, sier Gerrard i rapporten.

– Men jeg vil gjøre det klart at symptomene som enkelte pasienter har beskrevet etter covid, er ekte. Det vi mener, er at forekomsten av disse symptomene ikke er større for corona enn det er for andre luftveisvirus. Derfor er begrepet misvisende og skadelig, fortsetter han.

Avisa The Guardian har omtalt studien og skriver:

Time to stop using term ‘long Covid’ as symptoms no worse than those after flu, Queensland’s chief health officer says.

Altså: symptomene er ekte, lidelsene er virkelige, men forskerne har ikke klart å dokumentere at de er større for corona enn for andre luftveisvirus.

Vi utelukker naturligvis ikke at seinere forskning vil kunne komme til et annet resultat, men slik er i alle fall status i dag.

Red.

Forrige artikkelDon Quijote rir igjen
Neste artikkelKostrådenes bakteppe er sensur og inhabil forskning