Bøndene protesterer og krever rett tallgrunnlag før jordbruksforhandlingene

0
Fra Støttegruppa for norske bønder

Det var årsmøte i Trøndelag Senterparti i går i Stjørdal, dit kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Der blei han møtt av sinte bønder som var tydelige i sine krav.

Romy Rohmann.

Rett tallgrunnlag må på plass nå, før jordbruksforhandlingene 2024. Det er umulig å få til ei jamstilling av bonden inntekt og ei inntekt å leve av hvis vi ikke vet hvor vi står.

Bøndene krever en tidfestet opptrappingsplan for bondens inntekt og vil også vite når regjeringa har tenkt å komme med opptrappingsplanen for 50% sjølforsyning som er lovet i Hurdalseklæringa.

NRK Trøndelag skriver: Her blir Vedum møtt av sinte bønder. Rundt 50 traktorer står parkert utenfor Scandic Hell fredag ettermiddag.

https://www.nrk.no/trondelag/bonder-aksjonerer-utenfor-trondelag-senterpartis-arsmote-1.16786198?mibextid=xfxF2i

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum måtte svare for seg og lovet at regjeringa leverer et nytt tallgrunnlag og en opptrappingsplan for å øke bøndenes inntekt innen en måneds tid. Han kom ikke med noen eksakt dato, men dette fortalte han foran en flokk av bønder i Trøndelag, som hadde samlet seg utenfor årsmøte til Trøndelag Sp.

https://www.nationen.no/vedum-nytt-tallgrunnlag-og-opptrappingsplan-kommer-i-lopet-av-en-maned/s/5-148-510005

Yngve Røøyen som var en av initiativtakerne til demonstrasjonen, var ikke beroliget av Vedums tale, dette sa han til Nationen:

Ja, vi fikk svar, men kanskje ikke så gode svar som vi hadde håpet på. Han svarer at det kommer et nytt tallgrunnlag, men at det ikke er så viktig. Det er politisk vilje som er viktig. Han viser til at det er mye verre med Høyre og Frp, sier melkebonden til Nationen.

Dersom innholdet ikke er godt nok, mener bonden at næringa må ta opp kampen for framtida.

Vi er ikke så veldig fornøyd. Vi er spent på hva som kommer i løpet av den neste måneden. Han har lovet at det skal komme noe, så får vi se hvor bra eller dårlig det er. Hvis det bare kommer visvas, så blir det trøkk og vi er klare til kamp, sier Røøyen.

https://www.nationen.no/melkebonde-yngve-rooyen-er-usikker-etter-slagsvold-vedums-lovnad-om-nytt-tallgrunnlag/s/5-148-510080

Den 17. februar skreiv vi dette: Norske bønder ut i gatene mot regjeringas landbrukspolitikk. Er dette bare begynnelsen på et bondeopprør også i Norge?

Da hadde det vært et stort bondemøte på Stiklestad den 13. februar hvor landbruksminister Geir Pollestad møtte flere hundre bønder. Der kom han med en uttalelse om at tallgrunnlaget ikke hadde så stor betydning, noe som fikk bønder ut i gatene noen dager etter med en tydelig beskjed.

Den 7. mars ruller traktorene inn i Oslos gater. Aksjonistene skriver:

Om du ikke lever av å produsere mat, men av å spise den – bli med og stå skulder ved skulder med dem som skal gi oss norsk mat i fremtiden!

Norge importerer 60 prosent av den maten vi trenger. Resten leverer den norske bonden ved å jobbe dobbelt så mye og tjener 1/3 del av resten av det norske folk.  Det er lange dager, med stort ansvar, mange økonomiske bekymringer og elendige sosiale vilkår. Kvinner går i fjøset timer før fødsel, bonden tar melkinga med brukket arm og en far går igjen glipp av ungenes fotballkamp. Svært mange lever langt under fattigdomsgrensen.

På dugnad, med stor økonomisk risiko og med tom konto sørger bonden for maten vår.

Vi er i ei skjebnetid for maten vår. Hvordan mener regjeringa vi skal kunne sikre matsikkerhet og beredskap til Norges befolkning hvis bonden ikke skal ha inntekt og like sosiale vilkår som andre? Hvem skal da sørge for trygg mat på lokale ressurser? Vi krever ærlighet!

Det viktigste vi som bønder gjør, er å sørge for trygg og stabil tilgang på mat. Vi har ikke jordbrukspolitikk for at bonden skal ha noe å gjøre. Vi har jordbruk for at folk skal være trygge i et evighetsperspektiv.

Vi krever: 

Styrket sjølforsyning og beredskap: en tidfestet plan for hvordan Norge skal produsere minst 50% av maten vår på egne ressurser, samtidig som vi sørger for god beredskap

Økonomisk og sosial jamstilling: bonden må ha ei inntekt å leve av og sosiale vilkår som andre

Rett tallgrunnlag: hvordan skal vi vite hvor vi skal, når vi ikke vet hvor vi er?

Solidaritetsmarkeringen finner sted 7. mars kl. 15.30-17 på Eidsvolls plass i Oslo

På FB gruppa: Støttegruppa for norsk landbruk meldes det om aksjon i Førde klokka 13.00, til støtte for bondeopprøret i Europa.

https://www.facebook.com/groups/266094875291839?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=818263073408347

Mye tyder på at det er planlagt aksjoner flere steder – følg med og vis din støtte.

Og om du ikke lever av å produsere mat, men av å spise den – bli med og stå skulder ved skulder med dem som skal gi oss norsk mat i fremtiden!

Forrige artikkelMacron gjentar kommentarer om at NATO sender tropper til Ukraina
Neste artikkelSkulle bidra i dugnaden mot covid, ble langtidssyke