Våpenindustrien vil ha mineraler fra havbunnen

0
Kilde: Ocean Deep

Norge kan bli det første landet i verden som åpner for kommersiell undersjøisk gruvedrift. Bak dette står store internasjonale kapitalinteresser, slik vi pekte på i artikkelen Norge skal drive gruvedrift på havbunnen etter ordre fra USA. Bak dette står også militærindustrien i USA, skriver Øyvind Andresen på sin blogg i artikkelen Våpenindustrien vil ha mineraler fra havbunnen.

La oss i denne omgangen se nærmere på ett av disse selskapene, det Stavanger-baserte Loke Marine Minerals AS, oppkalt etter den norrøne guden Loke som var kjent for å være svikefull og løgnaktig. Nok om det. Selskapet er på Proff.no oppført med sju ansatte og null i driftsinntekter i 2022. Leder og største aksjeeier er Walter Sogness, kjent som en rik oljegründer i Stavanger fra 2000-tallet. Men nå har han blitt grønn for Loke satser ifølge sine nettsider«deep sea minerals for the green transiston».

Selskapet har direkte forbindelser til våpenindustrien i Norge og USA.

Loke har store ambisjoner om å bli størst i verden på havbunnsmineraler, ifølge DN 16/3-23. De kjøpte i mars 2023 opp et datterselskap av verdens største våpenprodusent, amerikanske Lockheed Martins. Det dreier seg om selskapet UK Seabed Resourses som ble kjøpt for en ukjent sum. Med på kjøpet fulgte to lisenser for utvinning av mineraler på et område på 133 000 kvadratmeter i Stillehavet. Også her er utvinningen omstridt og har møtt protester fra befolkningen på øyene i området som er redd for ødeleggelse av livet i havet.

Samme måned som dette salget skjedde, gikk våpenprodusenten Kongsberg Gruppen inn som stor investor i Loke.

De vanlige mistenkte

Det lille selskapet Loke har trukket til seg store investorer, skriver Andresen. Ikke minst gjelder det det multinasjonale selskapet TechnipFMC som produserer teknologi til olje- og gassinstallasjoner til havs og til utvinning av mineraler på havbunnen. Dette selskapet har Vanguard og BlackRock blant sine fem største eiere. En annen av de fem største eierne er finansbanken JP Morgan Chase, som har Vanguard, BlackRock og State Street som sine tre største eiere. Dette handler om den innerste kjernen av amerikansk finanskapital, de vanlige mistenkte, som kontrollerer alt fra bank og finans til medier, merkevarer, farmasøytisk industri til våpenindustri.

De ultrarikes makt (3) – De eier våpenindustrien og mediene

En del av USAs kamp mot Kina

Øyvind Andresen siterer Didier Ortolland, en tidligere fransk diplomat med ansvar for havrett, som skriver om Lokes kjøp av UK Seabed Resourses i novembernummeret av Le Monde diplomatique:

«Washington er dessuten opptatt av å framstille seg som en forsvarer av folkeretten overfor Kinas aktiviteter i Sør-Kinahavet. Men USA har andre måter å få tilgang til mineralene i Området på. [«Området» er havbunnen utenfor kyststatenes økonomiske soner og kontinentalsokler, som til sammen utgjør rundt 56 prosent av havbunnen, min anmerkning]

Fram til mars i fjor sponset Storbritannia en letekontrakt fra UK Seabed Resources (UKSR), et britisk datterselskap av det amerikanske forsvarsselskapet Lockheed Martin, som nå er kjøpt opp av norske Loke Marine Minerals. Norge har mineraler på kontinentalsokkelen (hovedsakelig polymetalliske sulfider), og har som mål å utvikle en utvinningsindustri som på sikt kan ta over for oljeindustrien».

Med andre ord skriver Didier Ortolland at USA får tilgang på mineraler på havbunnen gjennom Lokes oppkjøp av UK Seabed Resources. Dette bekreftes i artikkelen « The Importance of Seabed Critical Minerals for Great Power Competition» som er publisert av Center for Maritime Strategy i mars 2023.

Minerals Security Partnership

USA har etablert Minerals Security Partnership som er et «partnerskap» som består av Australia, Canada, Finland, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Norge, Sør-Korea, Sweden, Storbritannia, USA og EU.

De presenterer seg som miljøvennlige etter ESG-prinsipper, environmental, social, and governance, men det er ingen tvil om at det først og fremst handler om å ta kontroll over «den kritiske forsyningskjeden av mineraler» som det heter i deres prinsippdokument: Principles for Responsible Critical Mineral Supply Chains.

Øyvind Andresen gjør en viktig gravejobb for å avdekke de økonomiske og militære interessene bak Norges «mineraleventyr» på havbunnen. Les hans artikkel her: Våpenindustrien vil ha mineraler fra havbunnen.

Forrige artikkelRepresentantenes hus: nye 17,6 milliarder dollar i militærhjelp til Israel
Neste artikkelLaboratorie-«kjøtt» på full fart inn i kostholdet