Laboratorie-«kjøtt» på full fart inn i kostholdet

0
Foto: Joe Urrutia, Nofima

Norge er langt framme på forskningssida.

Av Romy Rohmann.

I Storbritannia er flere selskaper i gang med å utvikle den nye «maten», både myndighetene og organisasjoner for det de kaller «bærekraftig» mat gjør alt de kan for at det skal bli lettere å gjøre denne type «mat» tilgjengelige på markedet. Det er også et israelsk selskap som har søkt om å få lov til å selge sitt lab-produkt i form av «storfekjøtt» på det britiske markedet.

Det israelske selskapet Aleph Farms har tidligere fått godkjenning til å selge celledyrket kjøtt i hjemlandet.

Aleph Farms: “Our Vision is to Lead the Global Food System Transition Toward a More Sustainable, Equitable, and Secure World”

I Tyskland er de også positive. I det budsjettforslaget som ble lagt fram i desember for 2024 vil den tyske regjeringa gi 38 millioner euro (432 millioner norske kroner) for å fremme alternative proteiner i landet, dette inkluderer labdyrket kjøtt. Noe over halvparten av midlene de har avsatt er direkte til produksjonsmidler, og resten vil bli bevilget til å oppdage innovative metoder for å produsere alternative proteiner og etablere kompetansesentre.

I Spania vil den katalanske regjeringa gi 7 millioner euro for å skalere opp Catalonias plantebaserte og fermenteringsbaserte matproduksjon.

Italia var det første landet som kom med et lovforslag som kan gjøre labmat forbudt. Regjeringa begrunner behovet for en slik lov med ønske om å verne om «kvalitet, velvære og beskyttelse for den italienske mat- og vinkulturen».

Dette skreiv i om på steigan.no 21.8 2023

Lovforslaget som betyr et forbud mot både produksjon og markedsføring av syntetisk mat og fôr har gått igjennom i Nasjonalforsamlingen med et stort flertall, 93 stemte ja, 28 nei og 33 avholdende til lovforslaget. Lovforslaget inneholder også en regel som forbyr betegnelsen «kjøtt» for matvarer som er hentet fra vegetabilske proteiner.

Italienernes motstand mot syntetisk mat enda mer utbredt blant det italienske folket enn i parlamentet. En undersøkelse fra Notosondaggi, rapporterer en støtte blant folk for lovforslaget på 74 %.

Vi har også tidligere her på steigan.no skrevet om at Italia har forbudt insektmel i flere av sine varer.

Nationen skriver at flere stater i USA har fulgt etter Italias vurdering og vil gå helt eller delvis imot legalisering av laboratoriedyrket mat.

De skriver den 4. februar:

Lovforslagene i de ulike statene er forskjellige, men felles for alle er at hovedintensjonen er å beskytte storfe- og oppdrettsnæringene, både lokalt og i hele USA.

Arizona, vil gjøre som Italia, og fremmet nylig et lovforslag som totalforbyr labkjøtt. Lovforslaget definerer «celledyrkede animalske produkter» som «alt dyrket dyrevev produsert fra in vitro dyrecellekulturer utenfor organismen det er avledet fra».

Delstatsregjeringa i Florida har foreslått et lovverk som kriminaliserer salg og distribusjon av celledyrket kjøtt.

Celledyrket kjøtt er en fornærmelse mot naturen og skaperverket, uttalte statsrepresentant og republikaner Tyler Sirois, som står bak forslaget.

Texas krever tydelig merking av alternativer til konvensjonelle kjøttprodukter.

En senator i Nebraska krever at alternative proteiner skal merkes med «imitasjon» på emballasjen.

https://www.nationen.no/flere-stater-fremmer-lovforslag-for-a-beskytte-tradisjonelt-landbruk/s/5-148-495244

I Norge er vi godt i gang med forskning, vi startet forskningen på lab-kjøtt i 2018.

I 2021 startet Nofima forskningsprogrammet Precision der forskere jobber med å finne nye bioteknologiske prosesser, deriblant cellebasert landbruk. Programmet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og skal pågå til 2025.

Arrivial (ARRIVAL of Cellular Agriculture-Enabling biotechnology for Future Food Production) er et nytt forskningsprosjekt med oppstart i år. Måler er å utvikle teknologien for cellebasert landbruk som måte å produsere fremtidens mat på, samt undersøke teknologiske og samfunnsmessige muligheter og utfordring med denne typen matproduksjon, skriver Nofima på sine nettsider.

Dette siste prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har et budsjett på 20 millioner kroner, dette skal holde fram til 2027.

I tillegg til Nofima deltar Sintef Industri, OsloMet, Ruralis, Teknologirådet, Nortura AS, Norilia AS og TINE AS.

Teknologirådet skriver på sine hjemmesider dette:

Matproduksjon utgjør en stor andel av verdens klimagassutslipp. Å finne alternative metoder for matproduksjon er derfor et viktig klimatiltak. Et av disse alternativene går ut på å dyrke frem tradisjonelle landbruksprodukter som kjøtt, egg og melk i et laboratorium.

Slik produksjon er fortsatt utfordrende rent teknisk, men utviklingen går stadig fremover.

De skriver om ARRIVAL-prosjektet:

Cellebasert landbruk er utgangspunktet for det norske ARRIVAL-prosjektet (ARRIVAL of Cellular Agriculture-Enabling Biotechnology for Future Food Production), som ledes av Nofima.

I prosjektet skal det forskes på og utvikles nye produksjonsmetoder innen cellebasert landbruk, men også de samfunnsmessige, etiske og politiske sidene ved slik produksjon skal utforskes. Det er et mål at dyrkingen skal kunne skje bærekraftig, og f.eks. utnytte restråstoff og overskuddsvarme fra annen industri.

Det er mange spørsmål som vil være viktige å diskutere: Hvordan vil dette kunne påvirke arbeidsplasser og kompetanse i det eksisterende landbruket? Hvem vil være produsentene av mat i fremtiden? Vil forbrukerne akseptere denne nye formen for mat? Er denne formen for matproduksjon bedre når det kommer til dyrevelferd og klimautslipp?

Fremtidsanalyse av matproduksjon

Teknologirådets rolle i prosjektet er hovedsakelig knyttet til trend- og fremsynsanalyse. Vi skal blant annet identifisere viktige trender og utviklingstrekk knyttet til fremtidens matproduksjon. Disse trendene vil deretter brukes til å lage et fremsyns-kart, som vil danne utgangspunkt for samtaler om fremtiden. Her vil en bred gruppe interessenter involveres, slik at mange relevante grupper får delta i utformingen av politikkanbefalinger om cellebasert matproduksjon.

Partnerne er:

  • Nofima
  • Teknologirådet
  • Sintef Industri
  • Høgskolen i Østfold
  • Ruralis
  • Nortura AS
  • Norilia AS
  • TINE AS

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

https://teknologiradet.no/project/arrival-mat-fra-laboratoriet/

Nationen skriver i denne artikkelen fra 28.8 2023

«Biff» uten ku og kjøtt dyrket fram i laboratorium er to trender som kan føre til færre bønder i Norge.

Celledyrking og 3D-printing

Animalske produkter som kjøtt, fisk, meierivarer og egg har tradisjonelt vært sentral for inntak av proteiner i kostholdet vårt, og har dermed også vært bærebjelken i norsk landbruk og matproduksjon.

Rethink Food spår en vekst av alternative proteiner framover. Både plantebaserte produkter som erstatter kjøttprodukter, og en framvekst av teknologi, som kan gi kjøtt-lignende produkter ved hjelp av ulike metoder, som celledyrking eller 3D-printing.

«Med så mye penger som investeres i forskning og utvikling tror vi teknologiutviklingen alt har kommet et godt stykke og at en aldri så liten revolusjon ikke kan utelukkes», skriver Rethink Food i analysenotatet de har skrevet om hva de mener om teknologitrendene i matverden.

https://www.nationen.no/advarer-mot-at-norske-bonder-kan-bli-utkonkurrert-i-butikkhylla/s/5-148-405069

Forrige artikkelVåpenindustrien vil ha mineraler fra havbunnen
Neste artikkelMedia er viruset