Media er viruset

0
Nina Cappelen.

I en video intervjuer (nå fengslede) advokat Reiner Fuellmich den amerikanske coachen, forfatteren, og foredragsholderen Meredith Miller, samt den tyske advokaten og universitetslektoren Martin Schwab. Temaet for intervjuet er medias rolle og ulike propagandametoder, samt hvilken effekt disse metodene har hatt på virkelighetsoppfatningen hos mennesker, grupper og samfunn.

Gjennom sin etterforskning i koronakomitèen fikk Fuellmich opplyst at Obama-administrasjonen endret premissene for hvordan propaganda brukes. Den tidligere presidenten sørget for at propaganda også ble rettet mot landets egen befolkning. «De fleste tenker at propaganda kun er rettet mot fienden, men slik er det ikke. De fleste vet ikke dette», sier han.

Martin Schwab forklarer den målrettede innretningen av media, og viser til hvordan de selverklærte faktasjekkerne diskrediterer personer med meninger, synspunkter og kunnskaper som ikke samsvarer med det offisielle narrativet, og ødelegger deres omdømme og karriere. Han forklarer også hvorfor rettsvesenet, som til tross for sin påkrevde nøytralitet, likevel blir offer for ulogisk og absurd propaganda som bevisst skaper ord og uttrykk som ikke har noe rettslig grunnlag, og dermed tåkelegger sunn fornuft.

«Sensur og propaganda er en form for informasjonskontroll og gaslighting. Informasjonskontroll er virkelighetskontroll», sier Meredith Miller.

«I 2020 så vi det første tegnet. Da startet mediene å forme en ny virkelighet som de kalte the new normal«, sier hun. Miller forklarer hvordan all informasjon blir kontrollert i den hensikt å kontrollere folkets tanker og oppfatninger av virkeligheten – for å kontrollere folkets atferd. Hun bruker korona-narrativet som eksempel for å vise parallellene til manipulerende hersketeknikker som gaslighting i giftige forhold. Her brukes emosjonell og subtil vold for å forvirre offeret og ødelegge hans eller hennes selvoppfatning slik at offeret etterkommer alt voldsutøveren ønsker. Konsekvensen er at offeret viser solidaritet med voldsutøveren. Denne atferdsforstyrrelsen kalles i psykologien for Stockholm-syndromet.

«Vi så hvordan de kun tillot visse temaer og kilder i sosiale medier, mens de flagget andre ting. Vi så også hvordan de formet språket ved at kjente ord fikk ny betydning. Alle disse ordene som «karantene», «sosial distansering»og «asymptomatisk» trigget en emosjonell tilstand som deretter trigget en ønsket respons. Eliten har selvsagt studert mange psykologiske studier før de igangsatte agendaen. Det var en massiv global koordinering av informasjon som vi kan kalle en konspirasjon», sier Miller. Hun hevder også at AI er en form for gaslighting som foregår nå.

Eliten hadde nylig et møte i Davos der de behandlet The dangers of disinformation. (farene ved desinformasjon) «Folkene i Davos kaller alle plattformer som ikke følger myndighetenes narrativ for «poisoned information eco system». De vil ha mer kontroll over den virkeligheten de vil at vi skal oppfatte», sier hun.

På spørsmål om hvordan det kan forklares at mange mennesker har latt seg lure av medienes narrativ lister hun opp følgende fellestrekk:

– de mangler en sterk selvfølelse
– de mangler klarhet i verdier, og har ikke klare grenser
– dette er personer som ikke tar ansvar for seg selv
– de har manglende intellektuelle ferdigheter (på et spirituelt nivå)
– de har uløste traumer (dette gjelder de fleste som falt for narrativet)
– de tar ikke ansvar for egen helse og har outsourcet ansvaret til andre
– dette er personer som allerede har vært gjennom destruktive forhold.

Miller er helt klar på at dette ikke handler om utdanning eller intelligens. Det er en overlevelsesmekanisme som slår inn på et nevrologisk nivå. Nervesystemet er allerede programmert, sier hun.

Hør det meget interessante intervjuet HER. ​


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Nina Cappelen.

Forrige artikkelLaboratorie-«kjøtt» på full fart inn i kostholdet
Neste artikkelNuland etterlater bange anelser i Kiev