Italias nei til syntetisk mat

0

Italia har som første land vi kjenner til, vedtatt en lov mot «syntetisk mat» og fôr.

Av Romy Rohmann.

Lovforslaget som betyr et forbud mot både produksjon og markedsføring av syntetisk mat og fôr har gått igjennom i Nasjonalforsamlingen med et stort flertall, 93 stemte ja, 28 nei og 33 avholdende til lovforslaget. Lovforslaget inneholder også en regel som forbyr betegnelsen «kjøtt» for matvarer som er hentet fra vegetabilske proteiner.

Italienernes motstand mot syntetisk mat enda mer utbredt blant det italienske folket enn i parlamentet. En undersøkelse fra Notosondaggi, rapporterer en støtte blant folk for lovforslaget på 74 %.

Dette skriver EFA (European Food Agency) News.

Vi har tidligere her på steigan.no skrevet om at Italia har forbudt insektmel i flere av sine varer.

Den økende bruken i matlaging av mel laget av sirisser, gresshopper og insektlarver har møtt hard motstand i Italia, der regjeringa skal forby bruken i pizza og pasta og skille det ut i supermarkedshyllene.

I en fersk undersøkelse utført av Coldiretti og Ixè, erklærte 54 % av de intervjuede seg mot bruk av insekter i mat, mens 24 % rapporterte å være likegyldige en slik bruk. Bare 16 % var for, mens 6 % foretrakk å ikke svare.

Coldiretti ( National Confederation of Direct Farmers ) er den største foreningen som representerer italiensk landbruk .

Coldiretti – viser bla også til den tvilen som ble uttrykt i den første Fao – WHO-rapporten om «cellulærbasert mat», en definisjon som anses som klarere enn begrepet «kultivert» (for eksempel «dyrket kjøtt») som sier at det er 53 potensielle helsefarer knyttet til laboratorieproduserte matvarer, her nevnes alt fra allergier til svulster.

Presidenten for Coldiretti, Ettore Prandini viser til «føre-var-prinsippet» og utfordrer andre europeiske institusjoner som har godkjent disse produktene som skapes i laboratorier, og mener vi må konkluderer at disse produktene ikke er likestilt med mat, men må sammenliknes med produkter av farmasøytisk karakter.

Det er foreløpig ingen andre land vi veit om som har vedtatt et slikt forbud, så dette får vi håpe vil spre seg.

Statsminister Giorgia Meloni uttalte etter dette vedtaket, da hun møtte en gruppe fra Coldiretti  foran Palazzo Chigi : Vi kunne ikke annet enn å feire med bøndene våre et tiltak som plasserer Italia i forkant, ikke bare i spørsmålet om å forsvare italiensk mats fortreffelighet, noe som er spesielt viktig for oss, men også i spørsmålet om forbrukerbeskyttelse.

Lovforslaget sier også noe om at salg, import, produksjon for eksport, og all distribusjon er forbudt, og vil møtes med bøter fra 10.000 til 60.000 euro og konfiskering av produktet.

Under debatten som har pågått ei tid har Landbruksminister Francesco Lollobrigida, understreket at denne loven understreker en sterk vilje til å beskytte helsen til innbyggerne og et landbruk med biologisk mangfold og trygt miljø.

Dette bekreftet også helseminister Orazio  Schillaci, som også trakk fram ivaretakelsen av den Italienske nasjons arv og vår landbruksmatkultur som er basert på middelhavsdietten.

Carne sintetica, arriva il no dell’Italia: cosa dice il Ddl e quali sono le sanzioni

Stop carne sintetica in Italia: in arrivo multe salate

Vi får virkelig håpe at det er flere land som kommer etter.

Forrige artikkelHaukenes sommer
Neste artikkelEØS-avtalen – demokratiets langsomme død