Krigsdagbok del 98 – 16. til 22. desember 2023

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock / n_defender

Dette er 98. del av min ‘krigsdagbok’, som er basert på daglige notater om utviklingen av krigen i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar 2022, samt kommentarer om mediedekningen, tilbakeblikk og lignende.

Av Lars Birkelund.

16. desember

«NRK fulgte bare utenrikspolitikken».

Det vet alle som har fulgt NRK over tid. Her innrømmer også Charlo Halvorsen det, på Dagsnytt 18. Han er NRKs underholdningsredaktør. Debatten her gjelder om Israel bør stenges ute fra Grand Prix. Men NRK «følger utenrikspolitikken», som er USA/NATO/EUs utenrikspolitikk og som går ut på våpen, boikott og sanksjoner mot Russland, men ingen av delene mot Israel, som er ti ganger verre.

NRK gjør dessuten mer enn å følge utenrikspolitikken, NRK propaganderer også for den.

Seinere samme dag:

Det er forskjell på å forklare og å forsvare.

De første ukene etter at Russland invaderte Ukraina mista jeg mange venner eller bekjente. Noen var relativt nære eller gamle vennskap, de fleste kun ‘facebook-venner’, ca 200 til sammen. De kunne ikke skjønne hvorfor jeg ‘forsvarte’ Russlands invasjon. Men det jeg gjorde var å forklare, ikke forsvare, der jeg pekte på dobbeltmoralen og skinnhelligheten fra norske og vestlige myndigheters side. For de spilte uskyldige til tross for at de i mange år hadde ført en politikk de visste kunne føre til krig.

Men når krigsropene gjaller fra alle mediene, Stortinget og regjeringen, er det vanskelig å få gehør for noe annet enn rop om HEVN. Og hvis man ikke ville være med på HEVN ble man kalt putinist, fascist, nazist, landsforræder mm. Det vanket også voldstrusler og ønsker om landsforvisning.

Hevn? Ja, mange norske kvinner og menn oppførte seg som om Russland hadde invadert Norge, så effektiv var propagandaen. Men faktum er at Russland invaderte et land hvis ledere siden 2014 har sagt at de fører krig mot Russland, mens NATO har væpnet dem til formålet, svarte jeg. Til ingen nytte. ‘Hevnerne’ ville ikke vite det. Det er enklere å hate og hatet fyller dessuten et behov mennesker har for å føle seg bedre enn andre.

Det var bare et tidsspørsmål før Israel igjen gikk inn i Gaza for å «klippe gresset», som Israel kaller det. Det skal riktignok sies at Hamas ga dem et godt påskudd 7. oktober, sjøl om alle omstendighetene rundt dette angrepet ikke er klarlagt. I alle fall oppsto en ny situasjon, der det ble umulig å unngå å se den vestlige dobbeltmoralen (våpen, sanksjoner og boikott mot Russland, ikke mot Israel), også for de fleste ‘hevnerne’ og haterne. Så etter noen uker begynte enkelte av de omtalte vennene å komme tilbake til meg. Noen av dem har bedt om unnskyldning for harde ord og vi har skværet opp.

«Dette er ikke tiden for å forstå, men for å fordømme» – Ine Eriksen Søreide om krigen i Ukraina 25. april 2022.

Dette var et av utallige andre krigsrop jeg siktet til ovenfor. Søreide ga oss en ‘marsjordre’ der vi fikk beskjed om at vi IKKE skulle forstå, kun fordømme. Og kun fordømme Russland/Putin, ikke Søreide og andre krigshissende norske/vestlige politikere.

Denne mentaliteten er dessverre vanlig blant norske politikere. Resultatet er at de ikke gir freden en sjanse. De har «krig på hjernen», som George Bush sa i fullt alvor. Og de som ikke vil marsjere i takt med krigsroperne får svi.

Allerede 7 år før dette, i 2015, da hun var ‘forsvarsminister», sa Søreide at Norges forhold til Russland aldri vil bli normalt. Og i 2011 ble Norge med på krigene mot Libya og Syria, grunnet Søreide, Jens Stoltenberg og andre politikere med krig på hjernen. Etterpå sa Søreide at hun var stolt av bombingen av Libya mens Stoltenberg sa han ville gjøre det igjen.

https://www.ifinnmark.no/norges-forhold-til-russland-vil-aldri-bli-normalt/s/5-81-4307

Livet er ikke så lett som avholdsfolket tror, som Aksel Sandemose sa. Og verden er ikke så lett og ukomplisert som mediene og politikerne vil ha oss til å tro, med sine eventyraktige skurke og helteportretter av andre lands ledere.

Seinere samme dag:

G7 består av Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada. De er dermed NATO-land, samt USA-okkuperte Japan. De planlegger å beslaglegge mer av Russlands verdier for å finansiere egen krig mot Russland.

Hva lærer folk og ledere utenfor denne ‘bobla’, dvs i Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika, av dette? De lærer at de ikke kan stole på Vesten, slik at de ikke kan investere noe i disse landene eventuelt at de må hente det de måtte ha av bankinnskudd og annet der. For det G7/NATO gjør mot Russland kan de sjølsagt også gjøre mot andre land.

18. desember

Det gode hatet blant Norges besteborgere, her ved Arne Halvorsen og Olav Terje Bergo.

21. desember

Vi bør ikke demonstrere mot Israels krigføring fordi det kan føre til mer jødehat, sier rabbiner Joav Melchior (på Dagsnytt 18). I så fall bør vi ikke demonstrere mot Russlands krigføring fordi det kan føre til hat mot russere.

Seinere samme dag:

Jeg lurer på hvor mange utlendinger som demonstrerte på Maidan for ti år siden. Personlig ser jeg ikke bort fra at det kan ha vært tusenvis til sammen av nordmenn og andre utlendinger. Blant de siste var USAs beryktede, nå avdøde senator John McCain, statssekretær Victoria Nuland og Geoffrey Pyatt, USAs ambassadør til Ukraina.

Helsingforskomiteen har sagt at de var der, hvor mange av dem vet jeg ikke. Espen Goffeng var der og en annen bekjent (han er ingen offentlig person, så jeg nevner ikke navnet hans) oppfordret meg til å komme da han var der (jeg vet ikke om han fikk betalt for å demonstrere, men mange fikk åpenbart det). Jeg svarte ham at dette ikke er noe for utlendinger, men for ukrainerne.

22. desember

Hvordan skal USA klare å tvinge verdens banker til ikke å hjelpe Putin (som Aftenposten melder) når et stort flertall av verdens ledere liker Putin? I alle fall bedre enn de liker Biden/USA og Israel. For dette skjer samtidig med at USA hjelper Israel med å begå folkemord på palestinerne. Dessuten er det jo sånn at de landene som handler med Russland hjelper seg sjøl med denne handelen like mye som de hjelper Russland.

Seinere samme dag:

Oppslutningen om Zelensky-regimet synker blant ukrainerne, har også norske medier meldt i det siste. Aleksey Arestovich, tidligere rådgiver for Zelensky, gir oss nå årsaken, som riktignok ikke overrasker meg: «Få vil kjempe for en undertrykkende stat som behandler minoriteter som annenrangs borgere» (RT). Dvs få ukrainere, men nesten alle på Stortinget, i regjeringen og i norske medier, som riktignok lar ukrainere dø for seg. https://www.rt.com/russia/589526-arestovich-monoethnic-ukraine-dead/

Zelensky skrøt nylig av at han skulle rekruttere 500 000 nye soldater. Det kommer snarere til å føre til at enda flere ukrainere flykter.

«Zelenskys uttalelse om at den ukrainske militære ledelsen ønsker å mobilisere opptil 500 000 mennesker til krigsinnsats, ser ut til å være en form for «trolling» av befalene, sa Arestovich. Målet er absolutt urealistisk, hevdet han. Når Kiev øker presset på de som er motvillige til å la se verve, vil de motvillige begynne å skyte på de som prøver å verve dem snarere enn å flykte fra dem, spådde eks-tjenestemannen (til Zelensky).

Folk fra andre kulturer enn den ukrainske, enten de er russiske eller noe annet, ønsker ikke å kjempe for et monoetnisk Ukraina fordi Kiev diskriminerer dem, kommenterte han. Det samme gjelder mennesker som bor i territorier under russisk kontroll, som Kiev ønsker å ta tilbake med makt.

Ukraina «har ingenting å tilby innbyggerne i Donbass og Krim, bortsett fra en annenrangs statsborgerstatus,» sa han. De ukrainerne som støtter det monoetniske prosjektet han ha andre problemer med regjeringen, enten det er misnøye med et urettferdig økonomisk system eller mangel på politiske friheter.

«Vi lever i et land med forbud, et land der friheter undertrykkes… hvor du blir fanget og tvunget inn i hæren. Hvem vil kjempe for en slik nasjon?» spurte Arestovich.

Han hevdet at bare ved å radikalt omforme seg selv som en multietnisk og flerkulturell nasjon, slik det passer dens demokratiske sammensetning, og sette sin nasjonale interesse først, kan Ukraina ha en fremtid. Et slikt Ukraina kan overbevise folk om å leve og dø for det, i stedet for å søke muligheter til å flykte.

Den typen Ukraina kan også oppnå en avtale med Russland og Vesten om en levedyktig europeisk sikkerhetsarkitektur, og dermed eliminere årsaken til den nåværende konflikten, hevdet han».Her er videolink til intervjuet, på russisk: https://www.youtube.com/watch?v=ZEuufgLfzYw
Og her fra Arestovich på X, på russisk. Men ved maskinoversettelse får man bekreftet det som sies i RTs artikkel: https://twitter.com/arestovych/status/1738163330747887999

23. desember

«Tidligere amerikansk toppbyråkrat Josh Paul ber Norge om hjelp til å bremse USAs våpenleveranser til Israel. Paul var ansvarlig for våpenleveranser i USAs utenriksdepartement, men sluttet i protest 18. oktober» – NRK.

Tenk om også Norge hadde hatt noen topp-politikere og byråkrater med integritet?

Josh Paul kommer aldri til å få ‘fredsprisen’. For den er i de fleste tilfeller forbeholdt de som tjener USA/NATOs militær-industrielle kompleks, på den ene eller andre måten. Noe Paul ikke gjør lenger.

25. desember

Hvorfor bombet NATO Jugoslavia?

Etter at Russland invaderte Ukraina i fjor ble den påfølgende krigen av noen, også såkalt ansvarlige mennesker i Norge, kalt for den første i Europa siden andre verdenskrig. Skyldes det at de ønsker å glemme NATOs uprovoserte og forbudte bombing av Jugoslavia i 1999?

Det at de republikkene som brøt ut av Jugoslavia fra tidlig 90-tall og utover så fort ble anerkjent av USA/NATO/EU, tyder på at de ønsket å splitte opp Jugoslavia. I dag er de fleste av de seks republikkene som brøt ut medlemmer av NATO og/eller EU. Altså aner vi også et motiv.

CIA-agenten Robert Baer fortalte seinere om hvordan han og andre CIA-folk «bestakk partier og politikere som oppmuntret til hat» innad i Jugoslavia. «Målet med propagandaen var å splitte opp Jugoslavia».

Dette var naturligvis russerne klar over, med sin daværende etterretning i Jugoslavia. Så da russerne så hvordan Jugoslavia ble ødelagt av USA/NATO med hjelpere i Jugoslavia, fryktet de at USA/NATO ville gjøre det samme med Russland. Nå, som NATO-land sender våpen til Kiev-regimets krigføring mot Russland, samt støtter separatister inne i Russland, vet russerne det (som få nordmenn vet).

«Han (Baer) understrekte også at de som forårsaket krigen i dag er eiere av selskaper som bruker naturressurser og andre ressurser fra det tidligere Jugoslavia».

Her spør indiske First Post med Palki Sharma: Why Did NATO Bomb Yugoslavia?

Jeg ble, som de fleste andre i Norge, lurt av krigspropagandaen mot serberne. Men i motsetning til de fleste andre skjønte jeg etter hvert at jeg hadde blitt lurt. Her min artikkel om hva jeg lærte av det:

Tidligere utgaver: @Krigsdagbok

Forrige artikkelPressen og andre medier sviktet totalt under koronakrisa
Neste artikkelDet handler ikke om Svein Østvik, Nettavisen