Kampen mot vindturbiner i gamle Skjerstad kommune

0
Kartet viser omfanget av vindkraftplanene i Skjerstad og Misvær.

Julie Hugdal skriver på Facebook:

Kjære alle jeg har som venner her på Facebook! Det er ikke ofte jeg spør om hjelp til noe. Nå er det faktisk med tårene i øynene jeg skriver dette og ber om hjelp hos DEG.

Tanken på at hjemplassen skal bli omringet av vindturbiner, bli til en industriplass, er så skremmende. Attpåtil Norges største! En potensielt voldtekt av naturen her (beklager å sette det usmakelig på spissen, men det vil føles som et overgrep) som jeg og mine sambygdinger vil måtte se i alle himmelretninger i det daglige. Blir dette en realitet er jeg sterkt redd det blir flytting på meg og min familie.

Jeg ber derfor om hjelp til å stanse dette. Enten om du bor i bygda her eller ikke. Naturen her er verdt å kjempe for. Jeg er redd vi må stille mannsterke opp for å stoppe disse planene!

Kan du være så snill å like gruppen, og signere oppropet? Og ellers gjør en forskjell, hvis du kan?

Det vil bety uendelig mye!

Det oppropet hun sikter til er dette:

Nei til vindturbiner i gamle Skjerstad kommmunedel

Sandfjellet, Klettkoven og Ljøsenhammern står på listen over tre fjellområder der Nordic Wind vil undersøke mulighetene for å bygge det de omtaler som hybrid energianlegg. 

Vi sier med dette NEI TIL VINDKRAFT I GAMLE SKJERSTAD KOMMUNEDEL! 

Vi ønsker med dette å fortelle dere FOLKEVALGTE i Bodø Kommune at vi sier NEI til forslag om vindkraftverk og NEI til at konsekvensutredning i det hele tatt skal igangsettes!  

Bruken av utmarksarealene som er foreslått brukes til jakt, av beitenæringa, til fiske, rekreasjon, friluftsliv og reindrift. 

Vi kan ikke sitte å se på at de folkevalgte villig omgjør uberørt natur til industriområder hvor landskapet endres, bruken fortrenges og det biologiske mangfoldet går tapt!

Opprinnelig tekst:

Sandfjellet, Klettkoven og Ljøsenhammern står på listen over tre fjellområder der Nordic Wind vil undersøke mulighetene for å bygge det de omtaler som hybrid energianlegg.

Vi krever at Bodø Kommune sier nei til forslaget om vindturbiner. Å forringe jakt, beitedyr, fiske,fugl,rein etc er ikke ett alternativ vi ønsker!!
Vår bruk av utmarka ved jakt, beitenæringa, fiske, rekreasjon, friluftsliv og reindrift beslaglegger og fortrenger ikke hverandre. Vi fungerer i harmoni!

Dette handler om bruk av og ikke beslaglegging av vår natur!

Kommentar:

Vi skriver i dag også om kampen mot ville vindkraftplaner i Østfold. Kampen mot vindkraftanlegg i gamle Skjerstad kommune føyer seg inn i en landsomfattende motstandskamp mot vindkraftbaronene, utenlandsk finanskapital og korrupte og lettkjøpte politikere for å forsvare norsk natur, miljø og folks lokale livsvilkår.

Det er ingenting ved Norges behov som tilsier slik utbygging. Vindkraft er og blir ustabilt og har ingenting med bærekraft og langsiktig energiforsyning å gjøre. Men derimot er det ekstremt lukrativt for investorene og deres bakmenn.

Det pågår en systematisk og landsomfattende krig mot det norske folkets livsvilkår og for mest mulig ødeleggelse av norsk natur under påskudd av «klima» og «det grønne skiftet».

Det er åpenbart at det derfor trengs en samordnet, landsomfattende motstandskamp og at disse lokale initiativene bør samordne seg med hverandre.

De som lenge har drevet mest og best opplysningsarbeid om vindkraftvandalismen er Motvind Norge. De vil sikkert også spille en rolle i en slik samordnet, landsomfattende forsvarskamp.

Forrige artikkelDet kjøres på med utbyggingsplaner for vind- og solkraftverk i Østfold
Neste artikkelRusslands seier i Avdeevka gir gjenklang i Sentral-Asia