«Endring i straffeloven kan ramme kritiske ytringer mot NATO»

0
Skjermdump fra Stortingets videosending

Det ble avholdt en høring i Stortinget 27. februar 2024 om endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning) Prop. 42 L (2023–2024).

På spørsmål fra Venstres representant om dette forslaget vil kunne ramme kritiske ytringer mot for eksempel NATO på Facebook svarte Vidar Strømme, fagdirektør for Norges Institusjon for Menneskerettigheter at ja, det vil det kunne:

nettsida til regjeringa står det:

Regjeringen vil kriminalisere skadelige påvirkningsoperasjoner i Norge

PST og E-tjenesten har i sine trusselvurderinger over flere år fremhevet fremmede staters påvirkningsoperasjoner som en alvorlig trussel mot Norge. Regjeringen fremmer nå et lovforslag som vil gjøre det straffbart å bidra i påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning.

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart å bidra på vegne av eller etter avtale med en fremmed etterretningsaktør i virksomhet som har til formål å påvirke beslutninger eller den allmenne meningsdannelsen, og som kan skade betydelige samfunnsinteresser.

– Vi trenger nye verktøy for å sikre oss mot informasjonskrigen. For et drøyt år siden la vi frem forslag om å gi PST flere hjemler til å søke i og lagre informasjon fra åpne kilder for å forebygge fremmed etterretning og terror. Nå foreslår regjeringen altså nye lovbestemmelser som vil gi PST mulighet til å oppdage flere saker som kan skade Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

Regjeringen foreslår at PST skal kunne bruke skjulte tvangsmidler, slik at PST kan forebygge, men også oppdage og straffeforfølge påvirkningsoperasjoner som kan skade Norge.

Enhver som ikke er født i går skjønner at dette betyr at PST ikke bare får fullmakt til å drive omfattende overvåking av det politiske ordskiftet i Norge, men også får fullmakt til å gripe inn med tvangsmidler mot fok som ytrer seg mot for eksempel NATO eller kriger Norge deltar i.

Dette kom da også klart fram gjennom høringa i Stortinget som kan sees i sin helhet her:

Åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 27. februar 2024 kl. 10.30

Dette føyer seg inn i den raske utviklinga i retning av et totalitært samfunn som vi ser i alle vestlige land. Samspillet mellom etterretningsorganisasjonene, mediene og de teknologiske gigantene retter seg inn mot å kneble demokratiet og ytringsfriheten. Og nå går det fort unna.

Forrige artikkelRobert Fico: Vestens strategi har feilet fullstendig
Neste artikkelPropaganda gjennom 100 år, hjemme og ute. Del 1.
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).