Blir det monsterturbin i Gulen?

0

Eivind Salen i Motvind Norge skriver på Facebook:

De største turbinene i Norge nå er satt opp i Finnskogen, på Øyfjellet og mellom de lave knausene i skjærgården på Lutelandet. En stor tragedie alle tre. Turbinene på Kjølberget – Finnskogen – er aller størst, tårnhøyde 145 meter, og rotordiameter 150 meter. Når rotordiameteren er 150 meter, er hvert vingeblad 75 meter. Oslo Plaza er 110 meter, Tyholttårnet 80 meter og Kristiandsand domkirke 70 meter. Der er størrelsesforholdene.

Øyfjellet og Lutelandet har samme turbintype, Nordex 149 (149 meter i rotordiameter), og de er begge satt opp på tårn på 105 meter. De har installert effekt hver av dem på 5,5-5,7 MW, og er de kraftigste i Norge. En turbin fra Lutelandet er vist i modellen til Bård S. Solem.

Det grøsser i ryggmargen å se monsteret til General Electric, 250 meter i rotordiameter. Den er ikke ment å plasseres på land, blant folk, støyen og synsinntrykket av 3x Oslo Plaza sveivende rundt i toppen av Nye Nexantårnet (150 meter), det er uutholdelig.

Harald Dirdal i Ny Energi har funnet seg et offer i Gulen kommune, der de har vedtak om ikke å tillate vindkraftverk i naturen, mens de her kan lure seg unna ved å sette monsterturbinen opp langs en kai.

Ny Energi er enda et av disse tomme selskapene som jakter på konsesjoner for å kunne pumpe seg opp til lukrative spekulasjonsobjekter på internasjonale børser. Ifølge Proff.no hadde selskapet er «resultat» på -9 kroner i 2022.

Eivind Salen skriver:

Aldri noensinne har jeg sett en turbin som støyer så forferdelig som denne monsterturbinen. Kildestøyen er hele 113,9 dBA ved vindstyrke 8 m/s. Det er – skam å melde – estimatet på en ANNEN TURBIN, MED ROTORDIAMETER PÅ 220 METER, Haliade-X-turbinen, i Rotterdam. Men Harald Dirdal, som har regien, regner med at denne informasjonen drukner i det 175 sider store dokumentet konsekvensutredningen er.

Det er dypt mistenkelig, langt over grensen til svindel, at denne støyende monsterturbinen skal gi kun 45 dBA for en støyfølsom eiendom 1484 meter unna. Gulen kommune må beskytte sine innbyggere!

Norges Vassdrag og Energidirektorat kommer ikke til å gjøre det. De svikter. De har satt en medarbeider på saken, og han refererer til samtale med – Harald Dirdal (!) – når han får henvendelser fra kommunen, om hvordan saken skal gå. Noen må skrive det, informasjonen må ut, det er sånn levende mennesker i boligene sine blir gjort til tall i statistikk – se bildet i midten GNR 63/6, 43,2, følelelsesløse tall. Men det er altså mennesker som har livene sine, og boligene sine, der.

dBA: Desibel. Et jevnt lydnivå på 85 dB er i dag øvre grense for eksponering over en åtte timers arbeidsdag. Denne grensen er antatt å gi en rimelig sikkerhet mot hørselsskade.

Hvem er Georgine Wind AS?

Så er det spørsmålet hvem han som har skrevet under konsesjonssøknaden egentlig representerer. Det er opprettet et selskap med et navn: Georgine Wind AS. Det ble opprettet 1. juni i fjor, så vidt i tide til å være den som skriver søknaden. Egenkapitalen er 30 000 kroner, en snau månedslønn, etter skatt.

Proff.no skriver: «Georgine Wind AS inngår i et konsern med totalt 969 selskaper. Morselskapet er Nytt Foretak AS». Dette «konsernet» er Sonic Titan AS. Som har null i omsetning og null i inntekt.

Eivind Salen kommenterer:

De skal altså stå til ansvar for et 250 meter høyt monster i stål, kobber, sjeldne jordmetaller og alle de giftige stoffene turbinvingene består av. Selskapet har en styreleder, og et styremedlem. Men de kan altså søke om konsesjon til å sette opp et støyhelvete og stjele hundretusener av kroner i redusert eiendomsverdi for alle berørte, og Harald Dirdal i selskapet Ny Energi AS rydder vei i kommune og stat, politikere og forvaltning, om at dette er grei skuring, bare å sette i gang konsekvensutredning, se om fordelene er større enn ulempene.

Det er folkemøte i Gulen i dag. Skjønner du hvor alvorlig dette er? Neste gang er det deg, kommunen din og staten din gir blaffen i, og en utbygger med betalte lurendreiere får kommunen og staten med på, alltid i en voldsom hast, og alltid sånn at de tar gevinsten, mens du og oss andre får kostnaden og risikoen.

Denne monsterturbinen er et skrekkeksempel på hvor syk energiforvaltningen og arealforvaltningen er, her i landet hvor vi hadde det så godt og hadde sånn tillit til hverandre, bare for få år siden. Nå er vi nødt til å kjempe for å få det tilbake.

Kampen står nå.

Ola Borten Moe begynner å ane hvor vilt det er

I en kronikk på NRK Ytring skrev Ola Borten Moe:

Med dagens teknologi vil vi trenge ca. 10 000 nye vindmøller på land for å elektrifisere Norge og produsere strøm tilsvarende mengden fossil energi mange mener vi skal erstatte. Til sammenligning står det 277 vindmøller på Fosen.

Vi kommer dermed til å trenge 36 nye vindparker på størrelse med Fosen de neste 26 årene for å komme i mål. De fleste av oss vil mene at det er langt over tålegrensen for bruk av norsk natur.

Ja, det er hvis vi absolutt skal nå disse «klimamålene»? Men hvorfor skal vi det?

Forrige artikkelMotstandsgrupper angriper kurdiske SDF i Syria
Neste artikkelDet amerikanske presidentvalget og virkningen på global styring
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.