Studie: Alvorlige genskader hos rotter som fikk Pfizers vaksine

0

Autistiske trekk og redusert antall nevroner hos avkom av rotter eksponert for Pfizers mRNA-vaksine under svangerskapet.

Av enigma, Fritt vaksinevalg.

En ny studie (10.01.24) gjorde funn av adferdsavvik hos de mannlige avkommene av rotter som var vaksinert med Pfizers BNT162b2-vaksine under svangerskapet. Kontrollgruppen som fikk saltvann og de kvinnelige avkommene i eksperimentgruppen var asymptomatiske.

Forskerne valgte å kalle adferdsuttrykket til de symptombærende rottene for autisme-lignende basert på sosial tilbaketrekning og repeterende adferdsmønster med preg av dysfunksjonell interaksjon, samt utfordringer relatert til innlæring og motorikk. Rottene ble testet med standardiserte modeller for vurdering av adferd, hukommelse og motorikk.

Histologiske funn i hjernene til rottene viste alvorlige strukturelle avvik med 30% reduksjon av nevroner i kritiske områder av hippocampus CA1 og CA3. De ble også funnet signifikant lavere celletall i cerebellum. Forskerne angir at strukturene er svært sentrale for overlevelse og utvikling hos alle pattedyr, også mennesker.

Avvik i genuttrykk med betydning for molekylære aspekter i sammenheng med nevrotransmittorsubstans ble også registert. Det er antatt at inflammatoriske hendelser i tilslutning til vaksinering under svangerskapet er sentralt for summen av skader hos de mannlige rotteavkommene.

Denne type adferdsavvik er også hos mennesker kjent å ramme gutter i høyere grad enn jenter, hvor man finner en høyere nevrologisk sårbarhet hos guttefostere under svangerskapet. Mistanke omkring utvikling av autisme som følge av vaksinering er ikke et nytt fenomen.

Man kan tenke seg at funnene har betydning for i hvilken grad man bør revurdere vaksinering av gravide med eksperimentell genterapi i form av mRNA vaksiner i framtiden.

Kilde og illustrasjoner: https://link.springer.com/article/10.1007/s11064-023-04089-2

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/vaksine/forskere-anslar-at-17-millioner-dode-etter-covidvaksinering/embed/#?secret=RQp6M6nEJA#?secret=nCaP0rqB4a

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/covid/cdc-domt-til-a-frigi-78-millioner-bivirkningsrapporter/embed/#?secret=qDp5MdKspH#?secret=0Z9P3gaaqk

https://frittvaksinevalg.no/hjem/ny-studie-bekrefter-mrna-fra-covid-injeksjon-integreres-i-humant-dna/embed/#?secret=8ILqqGwYJe#?secret=qNh5KeytQH

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/vaksine/eksklusivt-sparket-intensivsykepleier-uttaler-seg-om-covid-protokoller-og-vaksineskader/embed/#?secret=n70v6SXqYD#?secret=V0kIkjvhNM

https://frittvaksinevalg.no/hjem/5-12-ar-gamle-barn-skal-delta-i-forskning-pa-mrna-genterapi-ved-norske-sykehus/embed/#?secret=RimwVCi21x#?secret=Zc8dkXF3KO

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/forskning/bivirkningsdatabase-blodpropp-covidvaksiner-150-studier/embed/#?secret=SH3qO79wva#?secret=GNo9tVChyZ

https://frittvaksinevalg.no/hjem/turbokreft-sv40-virus-mrna-vaksiner/embed/#?secret=6ayBonSkcm#?secret=QvgwHGrP07

Publisert

17. januar 2024 av Fritt vaksinevalg.

Forrige artikkelBritisk parlamentsmedlem: – Historiens øyne er rettet mot oss
Neste artikkelSjefen for Ukrainas bakkestyrker sier troppene hans er i «aktivt forsvar»