Jonas Bals og Ukraina

0
Bakgrunnsbilde: fakkelmarsj til ære for nazikollaboratøren Stepan Bandera i Kiev. Innfelt: overskrift fra New York Times.
Av Terje Valen.

I Klassekampen 13. januar skriver Jonas Bals om «En historie om to kriger og en felles menneskehet». Jeg mener at han der feilinformerer om noen vesentlige forhold. For det første er det ugjendrivelig dokumentert at det var et sterkt nazimiljø i Ukraina allerede mellom de to verdenskrigene. Det hadde sitt utspring i det grusomme jordeieraristokratiet som ble fratatt makten under Den russiske revolusjonen i 1917 og nedkjempet gjennom Den røde hærs kamp mot disse reaksjonære kreftene og deres hjelpere fra 14 invaderende land med England i spissen.

Flere av disse landene er de samme som nå deltar i væpningen av og støtten til Zelenski-regjeringens kamp mot Russland. De har i hele denne tiden hatt som mål og jobbet for å destabilisere et russisk regime som ikke er innenfor deres interessesfære. Det var et stort nederlag for dem da Putin ble valgt til leder og kastet ut USAs og andre vestlige «rådgivere» og «støttespillere» på begynnelsen av 2000-tallet.

Under 2. verdenskrig dannet de en sterk hær som kjempet på Nazitysklands side og foretok grusomme nedslaktninger spesielt av jøder, men også av polakker og russere. Etter denne krigen inngikk USAs hemmelige tjenester samarbeid med disse miljøene og brukte dem for å underminere det lovlige styret ledet av kommunistpartiet. Retningen ble bekjempet av dette styret, men levde sitt underjordiske liv i kontakt med den ukrainske diasporaen i USA og CIA.

Etter det USA-arrangerte kuppet i 2004 fikk nazismen igjen frie hender i Ukraina og fikk stor utbredelse. Dette varte til 2010 da det USA-vennlige styret ble kastet i valg etter å drevet en meget folkefiendtlig nyliberal politikk. Det nye styret vraket EU-sporet da de fikk for skadelige vilkår for å inngå lån. Så gikk de inn for en alliansefri linje med godt forhold både til øst og vest. En del av deres politikk var å skrive utviklingskontrakter med Russland og Kina. Like før kuppet i 2014 var det underskrevet en stor avtale med Kina med en ramme på 5 milliarder dollar. Men de gjorde også avtaler vestover. Det nye regimet skrotet den kinesiske avtalen.

Før valget i 2014 bygget USA og England opp en kraftig propagandaorganisasjon i Ukraina. Omyidar-nettverket skapte 40 NGOer som sammen med andre arbeidet systematisk med å få til en såkalt USA-vennlig fargerevolusjon i Ukraina. I dette arbeidet sto også de nazistiske og ultranasjonalistiske miljøene sentralt. Deres mål var å få vekk all russisk innflytelse i Ukraina.

Les: The Role of Pierre Omidyar and Big Charity in the Ukraine

eBay founder Pierre Omidyar contributes funds to Ukraine opposition groups

Victoria Nuland delte ut kaker på Maidan i Ukraina i desember 2013. Shutterstock

Etter det ulovlige og voldelige regimeskiftet i 2014 styrket de nazistiske miljøene seg ytterligere og dannet væpnete avdelinger som Azov-brigaden med kjerneområde i Mariupol. Samtidig bygger USA opp en ukrainsk hær fra under 10 000 mann til bortimot en million som nærmet seg NATO-standard. Det åpent uttalte målet i strategiske skriv og militære dokumenter var å stresse Russland for å få tilbake den innflytelsen USA hadde hatt der i Jeltsin-perioden da landet ble plyndret. Noe som førte til en krise på linje med det som skjedde under 2. verdenskrig.

Nazister fra Azov brigaden

Før den russiske innmarsjen i Ukraina i 2022 hadde Ukraina samlet en relativt stor styrke langs grensen mot republikker i øst som ikke hadde godtatt det ulovlige regimeskiftet og deres tiltak mot den russiske delen av befolkningen. (Fikk ikke lov å bruke språket sitt blant annet og var trakassert og kriget mot i 8 år.) Det var åpnet for inntreden i NATO og EU for å føre amerikanske baser frem til grensen av Russland, siste trinn på utvidingen av NATO og fremføringen av baser og våpen i retning Russland siden 1998. Og husk at det offentlige målet i USAs geopolitikk var å få kontroll med hele det euro-asiatiske kontinent. Russland hadde derfor gått med på de såkalte Minsk-avtalene for en fredelig løsning av konflikten i Ukraina og mellom Ukraina og Russland. Denne ble aldri satt ut i livet og det har kommet frem fra lederne i Tyskland og Frankrike at avtalen ble inngått for å lure Russland slik at USA kunne få bygget opp en god angrepsstyrke i Ukraina.

Like før innmarsjen la Russland også frem et fornuftig forslag til sikkerhetsordning i Europa som også tok hensyn til Russlands sikkerhetsinteresser. Det ble blankt avvist av USA og deres allierte. Da grep Russland inn militært for å hindre at planene om få amerikanske baser og våpen helt inn på grensen sin i sørvest. Samtidig arbeidet USA for en regimeendring i Hviterussland også, slik at de også kunne få USA-baser og våpen på grensen mot Russland og dermed innringe landet fullstendig i vest. Flere av disse påstandene har jeg underbygget godt i boken Verdas undertrykte land og folk reiser seg mot IMPERIET for frihet og fred. Den finner du på tvalen.no

Bals unngår også et avgjørende viktig moment når det gjelder likhet i situasjonen i Ukraina og i Gaza. Det er at USA både har bygget opp Israel til sitt landfaste hangarskip i Middelhavet for å sikre sitt herredømme i området og at de har gjort det samme i Ukraina.

Bals Ukraina-historie er i virkeligheten en nokså nøyaktig avskrift av de amerikanske makthavernes og deres alliertes propagandafortelling. Når vi kjenner hele USAs aggressive og løgnaktige historie for å fremme sitt verdensherrevelde, så er skal vi kanskje heller ikke tro for mye på Bals’ fortelling.

Terje Valen, søndag 14. januar 2024.


PS:

Jonas Bals er sosialdemokrat og tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre – er innhenta som skribent i Klassekampen etter den nye eierstrukturen med LO som de facto hovedeier av avisa

Forrige artikkelNorskprodusert mat er tryggere enn importert mat
Neste artikkelEmmanuel Todd: «Vi er vitne til Vestens endelige undergang»