Hvordan kan en markedsregulator ta så grundig feil?

0
Foto: Nyt Norge

Kan vi fortsette å tro at de som skal planlegge matforsyninga bare ikke får det til?

Av Romy Rohmann.

Vi opplever at butikker har mangel på egg. Det skrives daglig om mangel på melk og nå vil vi få mangel på potet. Hva blir det neste?

Vi har ei regjering hvor det ene partiet som burde ha kontakt med bøndene, produsentene har i sin regjeringserklæring lovet oss at de skulle øke sjølforsyninga. Men hva ser vi? Matproduksjonen går ned, bønder legger ned og mangelen på norskprodusert mat er mer enn tydelig enn noen gang. Skal bli interessant å seg hvor langt ned sjølforsyninga har falt og vil falle framover.

Tine sier nå at de har mangel på melk og må importere, Tine varsler at underskuddet kan bli på 15 millioner liter i vinter. I en video på Tines sider går Johnny Ødegård, leder for Norsk melkeråvare ut og «forklarer situasjonen». Han sier at Tine har vært klar over knappheten et halvår nå, men da er det litt underlig at de ikke har økt prisene til bøndene for å stimulere til mer produksjon. Tine skylder på at de trudde etterspørselen ville bli mindre, det dårlige sommerværet og dermed dårlig grovfôrproduskjon. Han nevner heldigvis til slutt det aller viktigste, dårlig økonomi for bøndene som driver med melkeproduksjon.

https://medlem.tine.no/aktuelt-fra-tine/det-du-trenger-a-vite-om-import-og-mangel-pa-melk

Dersom du ikke er klar over hva bonden får for melka kan du lese hva Silje Skarstein skriver i et innlegg i Nationen 11.1 i år:

I 1991 fekk vi her på gården cirka 5,50 kr pr. liter melk, i 2023 var målprisen på samme gården 6,40 kr pr. liter melk. Altså på 32 år har vi oppnådd ei verdiauke på under 1 krone!

https://www.nationen.no/vi-har-nikka-og-krumma-nakken-og-tenkt-pa-konsernet-vart/o/5-148-481374

Nå må altså Tine importere fra Tyskland og har fått midlertidig dispensasjon fra NYT Norge til å beholde NYT Norge logoen på sine merkevarer.

Mange har reagert og det er også satt i gang en underskriftsaksjon mot denne feilmerkinga, (nå har den over 3000 underskrifter)

https://www.opprop.net/nei_til_at_tine_skal_bruke_nyt_norge_merking_pa_import

Etter alle skriveriene som har vært de siste dagene går Direktør Nina Sundqvist i NYT NORGE ut og sier de skal vurdere situasjonen på nytt;

Det vekker oppsikt at Tine kan bruke «Nyt Norge»-merket på produkter med importert melk. Nå sier direktøren bak merket at de skal vurdere situasjonen på nytt. – Det er også mulig for Tine å ikke bruke dispensasjonen, sier Nina Sundqvist også.

Tine har fått dispensasjon til å bruke «Nyt-Norge» merket i over fem måneder.

Nina Sundqvist sier også at hun synes det er varmt at Nyt Norge engasjerer sånn, samtidig som hun forstår at mange bønder er sinte og frustrerte. Denne dispensasjonen kommer på toppen av mye annet.

https://www.nationen.no/nyt-norge-sjefen-mulig-for-tine-a-ikke-bruke-dispensasjonen/s/5-148-482793

I 2019 var overskriftene: Overproduksjon av melk i fjor, Fjorårets melkeproduksjon ble på 27,4 millioner liter mer enn Tines prognoser. For å hindre mer overproduksjon, kuttes innkjøpsprisen.

Husk dette var etter tørkesommeren 2018, og da var vel også grovfôrproduksjonen dårlig.

https://e24.no/naeringsliv/i/LA9lex/overproduksjon-av-melk-i-fjor

Men hvordan kan de som er satt som markedsregulatorer ta så grundig feil? De er ikke bare helt på jordet, men faktisk helt på feil jorde. En kan lure på om de er så udugelige eller om de får sine instruksjoner fra helt annet hold.

Melkebønder fortsetter å legge ned og kutte ned på drifta og Norge mangler 15 millioner liter i vinter.

Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener melkeprisen må opp.

Jeg synes det er synd at vi ikke gjør det vi kan for å produsere nok melk, en vare vi absolutt burde være selvforsynt med i Norge. Det sier Tor Jacob Solberg, melkebonde og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

https://www.nationen.no/mangel-pa-melk-mener-prisen-bonden-far-for-melka-ma-opp/s/5-148-479526

Er det så vanskelig å planlegge for å forsyne ei befolkning med melk?

Mange jeg har snakka med og kjenner mener ikke at dette er veldig vanskelig, man nå har jeg flest i min omgangskrets av folk med beina på jorda og bondevett. Kan det være slik at vi har havnet til å få de mest udugelige folka til å styre og stelle, bestemme og utrede fordi de ikke er dugandes til å drive med skikkelig arbeid?  En kan virkelig begynne å lure. Om så er tilfelle må vi bytte dem ut med folk som kan og vil gjøre den jobben de er satt til skikkelig.

Men jeg velger å ikke tru det, jeg velger fortsatt å tru at noe av den kunnskapen de som har utdanning i hovedsak baserer seg på erfaringsbasert kunnskap, at noe av den kunnskapen ansatte i posisjoner innehar har relevans for jobben de skal gjøre.

Er da den eneste forklaringa at de som sitter med denne markedsregulatormakta egentlig har en annen agenda?

Landbruksministeren sier til NTB at han ikke er fornøyd med situasjonen, men han kan kanskje ikke si noe annet etter alt som har «kommet fram» og nå kaller han både Tine og Nortura til møte.

Dagens næringsliv skriver dette 12 januar:

Jeg er ikke fornøyd med situasjonen. Én prosent melk som må importeres, er én prosent for mye. Jeg vil ikke bagatellisere det, sier Pollestad til VG.

Tine må importere melkepulver fra utlandet til bruk i yoghurtproduksjonen fordi det er melkemangel – samtidig som bønder som har produsert for mye melk enn det de hadde fått som kvote, har fått bøter av Landbruksdirektoratet, ifølge Nationen.

Det er også mangel på egg i butikkene med ujevne mellomrom, og det siste er at det også er mangel på poteter, slik at det må importeres mer fra utlandet.

Pollestad skal møte Tine og Nortura neste uke og ønsker å få en forklaring på hvordan man kunne havne i dette uføret – og hva de skal gjøre for å komme seg ut av det.

Vi må raskest mulig komme i en situasjon der vi har nok norske varer. Norske forbrukere skal få norske egg og norsk melk, slår han fast. Ifølge Pollestad har selskapene gitt forklaringer til ham for manglene, men han er ikke fornøyd med disse, skriver VG.

Han sier Tine og Nortura må gjøre alt de kan for å øke produksjon på kort sikt.:

https://www.dn.no/landbruk/mat/senterpartiet/geir-pollestad/landbruksministeren-kaller-inn-tine-og-nortura-til-mote/2-1-1582982

Jeg vil også minne om at Norsk Bonde og Småbrukarlag har lage både en Sjølforsyningsplan og en Opptrappingsplan som du kan lese her: https://www.smabrukarlaget.no/politikk/rapporter-og-planer/

Går det an å håpe at disse blir lest og aller helst blir fulgt av regjeringa når vi skal i gang med Landbruksoppgjøret til våren?

Eller er det å håpe på det umulige?

Forrige artikkelVeien til verdens beste skole
Neste artikkelSpekulative refleksjoner om motivene bak pandemihåndteringen