2024: BRICS 10 er i gang

0

Fra 1. januar 2024 har BRICS 10 medlemmer. Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater sluttet seg til BRICS som nye fullverdige medlemmer, noe som er en sterk markering på den økende autoriteten til gruppa og dens rolle i internasjonale anliggender.

I 2024 er det Russland som har presidentskapet i BRICS, og Vladimir Putin skisserte i sin nyttårstale en del oppgaver for gruppa.

Det russiske 2024 BRICS-formannskapet under mottoet Strengthening Multilateralism for Equitable Global Development and Security vil handle nettopp på denne måten og fokusere på positivt og konstruktivt samarbeid med alle berørte land.

Vi vil ikke spare noen anstrengelser for å sikre at vi, samtidig som vi ivaretar tradisjoner og er veiledet av erfaringen gruppa har fått til nå, legger til rette for harmonisk integrering av nye deltakere i alle formater av dens aktiviteter.

Selvfølgelig vil vi vurdere i hvilken grad mange andre land, rundt 30 av dem, er forberedt på å slutte seg til BRICS flerdimensjonale agenda i en eller annen form. For dette formål vil vi begynne å jobbe med modalitetene for en ny kategori av BRICS-partnerland.

Generelt vil Russland fortsette å fremme alle aspekter av BRICS-partnerskapet på tre nøkkelområder: politikk og sikkerhet, økonomi og finans, og kulturelle og humanitære kontakter.

Naturligvis vil vi fokusere på å styrke utenrikspolitisk koordinering mellom medlemslandene og på i fellesskap å søke effektive svar på utfordringene og truslene mot internasjonal og regional sikkerhet og stabilitet. Vi vil bidra til den praktiske implementeringen av strategien for BRICS økonomisk partnerskap 2025 og handlingsplanen for BRICS innovasjonssamarbeid 2021–2024 for å sikre energi- og matsikkerhet, styrke BRICS’ rolle i det internasjonale pengesystemet, utvide interbanksamarbeidet og utvide bruk av nasjonale valutaer i gjensidig handel.

Våre prioriteringer inkluderer å fremme samarbeid innen vitenskap, høyteknologi, helsevesen, miljøvern, kultur, sport, ungdomsutveksling og sivilsamfunn.

Totalt vil over 200 arrangementer av ulike nivåer og typer holdes i mange russiske byer som en del av formannskapet. Vi oppfordrer representanter fra alle land som er interessert i å samarbeide med organisasjonen vår til å ta del i dem. BRICS-toppmøtet i Kazan i oktober vil være kulminasjonen av vårt formannskap.

BRICS vil stå i spissen for store endringer av økonomi og politikk i verden

At akkurat Russland tar over presidentskapet nå etter Sør-Afrika vil utvilsomt bety at organisasjonens vil styrke Det globale sør på helt avgjørende måter.

Kina og Russland har nesten fullstendig faset ut dollaren fra sin bilaterale handel. Mer enn 90 % av handelen mellom de to nasjonene skjer med enten yuanen eller rubelen. Det «demonstrerer nesten full de-dollarisering av økonomiske bånd,» sa Russlands statsminister nylig.

Samhandelen mellom de to landene passerte 218 milliarder dollar i november 2023. Det tilsvarer det målet som var satt for hele 2024. Det betyr at det går svært mye fortere enn planlagt.

At disse prinsippene vil bli tatt med videre i BRICS, i Shanghaigruppa SCO og det eurasiske samarbeidet kan det ikke være tvil om. Vi kan stå overfor et kvantesprang i verdens økonomi og politikk.

Forrige artikkelForskere sjokkerte og skremte over hva som er i mRNA-«vaksinene»
Neste artikkelUSAs gjeld passerer 34.000 milliarder dollar – dette vil ende med et brak