Vaksinekjøret normaliseres – nå advares det mot C-vitamin og hvitløk

0

NRK melder at C-vitamin og hvitløk «kan føre til allergier, autoimmune lidelser og kroniske betennelser», og at det eneste «tilskuddet» som styrker immunforsvaret er vaksiner.

Av Svein Gustav Wilhelmsen, hemali.

Teksten ble først publisert på hans Facebook-side 04.12.23, deretter på hans Substack.

For å legitimere disse vanvittige påstandene har NRK som vanlig ryddet plass til to såkalte “eksperter”, som uten motstemmer tillates å selge folket sannheten og lyset.

I NRKs artikkel blir først naturens råvarer diskreditert og svartmalt, før syntetiske vaksiner selges inn som “det eneste sikre og effektive”. Her er et par sitater fra artikkelen:

“Immunologen skjønner hvordan det å forsterke immunforsvaret kan virke fristende. Men råder oss fra det. Hun sammenligner immunforsvaret med en termostat: Det å skru termostaten for høyt vil kunne resultere i betennelser man ikke kan kontrollere. Skrur man den for lavt, vil man få manglende respons på sykdom og infeksjon. Fordi det er helt avgjørende å opprettholde denne balansen, bør man ikke fikle med systemet ved å for eksempel ta kosttilskudd.

“Videre sier begge ekspertene at det er vaksiner som er det eneste sikre og effektive verktøyet (…) Vaksiner inneholder ufarlige former for virus som hjelper til med å trene immuncellene dine til å gjenkjenne og bekjempe sykdom, sier den amerikanske immunologen.”

Budskapet i artikkelen er altså at det å spise hvitløk og ta C-vitamin er synonymt med å ødelegge kroppens naturlige immunforsvar, mens det å ta vaksiner er “ufarlig” og “det eneste sikre og effektive verktøyet”.

Det er åpenbart at folks bevissthet skal programmeres med forestillinger om at det er i folks egen interesse å inngå livstidsabonnement på injeksjoner.

Fremstilles som ubestridte sannheter

Man kan formelig høre Briskebys vokalist som synger “You know, this is propaganda”.

NRK propaganderer for påstander som det ikke er vitenskapelig enighet om, men som likevel framstilles som ubestridte sannheter. Inntrykket av enighet og konsensus som serveres mellom linjene i slike propaganda-artikler, kan kun opprettholdes gjennom sensur og utelatelse av alt som kan rokke ved “sannheten”.

Det er åpenbart at folks bevissthet skal programmeres med forestillinger om at det er i folks egen interesse å inngå livstidsabonnement på injeksjoner. Forestillingene bygger i stor grad på intense overdramatiseringer av noe så hverdagslig og naturlig som forkjølelse, og nå også diskreditering og svartmaling av naturlig kosttilskudd.

NRK finansieres gjennom skattlegging av folket, og det må stilles spørsmål om hvorfor en del av innholdet som NRK produserer i det hele tatt ser dagens lys: Hvilke krefter og instanser er det som pusher på for å realisere slikt ensrettet og ukritisk innhold, som åpenbart ikke er annet enn systematisk propaganda?

NRK finansieres gjennom skattlegging av folket, og det må stilles spørsmål om hvorfor en del av innholdet som NRK produserer i det hele tatt ser dagens lys?

Noen etterord

Budskapet i NRKs artikkel kan vanskelig misforstås. Det er en rød tråd som går gjennom hele artikkelen, fra begynnelse til slutt.

Med strategisk overlegg kobler journalisten sammen påstander om at kosttilskudd er noe folk ikke bør ta, fordi kosttilskudd kan gjøre folk syke og ødelegge kroppens immunforsvar, med hvitløk og C-vitamin som konkrete eksempler på kosttilskudd.

Hvitløk og C-vitamin gjør altså sin opptreden i artikkelen som konkrete eksempler på kosttilskudd, og som en direkte fortsettelse av artikkelens innledende diskreditering og svartmaling av nettopp kosttilskudd.

Artikkelens røde tråd ender i konklusjonen om vaksiner som “ufarlig” og som “det eneste sikre og effektive verktøyet” for å “trene” immunforsvaret. Konklusjonen løftes fram som en kontrast til påstandene om destruktive virkninger av hvitløk og C-vitamin og kosttilskudd generelt.

Artikkelen er på mange måter kritikkverdig. Den framstår som manipulativ propaganda, der kun ett syn fremmes. Synet som fremmes er ikke gjenstand for vitenskapelig konsensus, men det tar ikke journalisten hensyn til.

Artikkelen har lite med journalistikk å gjøre, og burde aldri vært publisert. Publiseringen vitner om manglende kvalitetssikring i statskanalens nyhetsredaksjon.

Massemedia har blitt et verktøy for konstruksjon av fellesskapets sosiale virkelighet, der dagens mennesker i stor grad tilpasser sine liv til propaganda, samtidig som de reduseres til å tjene som ressurser for diverse industrielle giganter, som kynisk spekulerer i forkynnelse av dommedagsprofetier og innsalg av mirakuløse “løsninger”.

Forrige artikkelRødt i spagat mellom Ukraina og Palestina
Neste artikkelKonkursbølge truer svensk vindkraft
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.