Stortinget vedtok å frata Stortinget makt

0
Kilde: Stortinget

Mot sterke advarsler overkjørte Høyre, Ap og Sp kritikerne: Snart kan framtidige regjeringer innføre isolasjon og karantene uten å gå veien om Stortinget.

Det gikk jo som det måtte gå. Det var aldri noen reell spenning fordi styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet er motstandere av nasjonal sjølråderett og demokrati og fordi Senterpartiet har solgt sjela si uten en gang å få 30 sølvpenger.

NRK skriver:

Flere aviser har på lederplass gått ut mot regelendringen. Mens Dagbladet har kalt grepet et «autoritært forslag», har VG karakterisert det som «demokratisk galskap».

Også flere jusseksperter har reagert sterkt.

– Lovendringene som er til behandling i Stortinget, er dramatiske for demokratiet, menneskerettighetene og norsk suverenitet, skriver professorene Hans Petter Graver og Morten Walløe Tvedt i Aftenposten.

De mener alle endringene i loven bør ses i sammenheng etter at man har hatt en bred behandling av hvordan hjemlene utformes.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Lisa Marie Ness Klungland påsto at «Stortinget vil fremdeles ha høyeste myndighet og vil kunne stemme ned regjeringen dersom det er nødvendig.»

Hun viste til at Stortinget gjorde nettopp det under pandemien for å avslutte skjenkestoppen. (!)

Endringa innebærer at helsebyråkratene vil kunne vedta isolering, karantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten.

Hvis partiene Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemmer for lovforslaget, som de har varslet, setter de Stortinget på sidelinjen på flere måter.

Dette skrev Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo og Morten Walløe Tvedt, professor i rettsvitenskap, Høyskolen Innlandet i en kronikk i Aftenposten.

Som hånd i hanske med WHO

De to professorene skriver videre:

Den første måten Stortinget setter seg på sidelinjen ved å vedta paragraf 4-3a, er en overføring av selvråderett angående isolasjon, karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten, til Verdens helseorganisasjon (WHO). Sammenhengen mellom forhandlingene av nye «International Health Regulation» (IHR) i WHO og nye paragraf 4-3a, er ikke behandlet av Helse- og omsorgsdepartementet i proposisjonen.

I International Health Regulation er det foreslått regler som vil gi generaldirektøren i WHO myndighet til å pålegge medlemslandene rettslig bindende anbefalinger om isolering, karantene og begrensninger i bevegelsesfriheten. En forpliktelse i IHR er at land skal gjennomføre en anbefaling fra generalsekretæren i WHO umiddelbart etter at han har vedtatt den.

Selv om det er usikkert om noe slikt blir vedtatt, passer en ny paragraf 4-3a som hånd i hanske. I IHR er det nemlig også foreslått at medlemslandene skal lage lovbestemmelser på forhånd som gjør at helsebyråkratene skal kunne gjøre anbefalingen fra WHOs generalsekretær i nasjonal rett umiddelbart. Nye paragraf 4-3a forhåndsoppfyller forslag til endringer i IHR.

Kan få dramatiske konsekvenser

Vedtaket av paragraf 4-3a vil bety at Helse- og omsorgsdepartementet kan binde Norge til de nye globale reglene uten å legge IHR frem for Stortinget til ratifikasjon. Sammenhengen mellom IHR og hjemlene i smittevernloven legger til rette for umiddelbar overføring av beslutninger fra generalsekretæren i WHO direkte i norsk forskrift. Stortinget vil da ikke ha noe rettslig grunnlag til å reversere en forskrift våre folkevalgte synes at går for langt.

Kommentar

To av Norges fremste eksperter på rettsvitenskap har uttalt seg og gitt så tunge argumenter for å stemme ned dette endringsforslaget til Smittevernloven fra regjeringa at det burde falle som stein på djupt vann. En nasjonalforsamling som vedtar å kastrere seg sjøl framover i tid hører jo ikke noe sted hjemme.

Men både den forrige og den nåværende regjeringa har vist at den med glede og entusiasme svikter det norske folkets interesser og prinsippene for folkestyre for å underlegge oss et ikke-valgt globalt regime, så fra dem er det lite annet å vente.

I denne saka har imidlertid mediene våknet av sin tunge dvale og sett alvoret i situasjonen, slik man for eksempel kan lese i VGs leder:

VG på lederplass: – Galskap å endre smittevernloven

Forslaget om å gi fremtidige regjeringer blankofullmakt til å stenge ned landet uten godkjenning fra Stortinget, er demokratisk galskap. Dette skriver avisa VG på lederplass 10. desember 2023.

Og for en gangs skyld var mediene sitt ansvar bevisst og gikk ut mot dette alvorlige forsøket på å undergrave norsk demokrati og sjølråderett.

Har seg sjøl å takke

Men verken mediene eller opposisjonen på Stortinget har noen ærerik fortid å vise til. De aksepterte alle sammen et koronadiktatur som var totalt i strid med minst 13 paragrafer i Grunnloven og en hel serie andre lover. De aksepterte det uten å blunke og drev heltidspropaganda for lockdown, maskepåbud, skolestengninger og annen samfunnskadelig virksomhet uten at det fantes noe som helst vitenskapelig eller helsefaglig grunnlag for det. Og venstresida var verst. Den ikke ukjente Mads Gilbert gikk minst to ganger i spissen for krav om lockdown. I partiet Rødt ble kritikk av tiltakene bannlyst og skolepartiene SV og Rødt godtok de massive overgrepene mot barn og ungdom som ble begått i denne perioden.

Dermed har opposisjonen og mediene sjøl lagt grunnlaget for at mandagens vedtak var mulig. Den norske befolkninga er paralysert, forrådt, forvirret og er spilt ut over sidelinja. Dermed er vi et langt skritt videre på vei mot det globale diktaturet – med smittevernstaten mot rettsstaten, med BigPharma og teknokapitalismen mot folkestyre og nasjonal sjølråderett.

Forrige artikkelBondeprotester i Berlin, traktordemonstasjoner ved Brandenburger Tor
Neste artikkelVåpen er veien til fred
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).