NRK bygger luftslott av hydrogen

0
Av Jan Herdal.

Hydrogen brukt til allmenne energiformål er ikke en forretningsidé. Det er systematisk, industriell sløsing med energi og dermed penger. Men etablissementet har investert så mye politisk prestisje i bløffen, at det ene luftslottet lanseres etter det andre. Fakta og realiteter preller av.

Et godt eksempel er NRKs ferske artikkel med tittel «Studie viser at det er mogeleg å sende enorme mengder hydrogen til Tyskland» og «Gassrøyr frå Noreg kan brukast til å transportere hydrogen til Tyskland innan 2030, ifølgje ein ny studie.»

Artikkelen, som i liten grad skjemmes av motforestillinger, fortsetter i samme spor: «Hydrogen kan anten fraktast ved å gjenbruke allereie eksisterande gassrøyr i Nordsjøen, eller at det blir bygd nytt. Alternativa er i tilknyting til prosessanlegga på Aukra, Kollsnes og Kårstø.»

Javisst, i følge religionen kan det regne manna fra himmelen også. Dette er propaganda, et bestillingsverk. Salgsarbeid.

Det er grunn til varsomhet når den studien artikkelen mener å bygge på, er utarbeidet av statlige Gassco og en annen part i saken, tyske DENA, en åpen, skamløs profitør på den allerede katastrofale tyske «Energiewende».

Likevel er studien et hav av saklighet i forhold til NRK. Dette fordi forfatterne vet at de bl.a. henvender seg til teknisk kyndige folk. Statskanalen har på sin side pålagt seg sjøl å misjonere for det grønne skiftet, som verken er grønt eller mulig, og er derfor dømt til partisk kirsebærplukking.

NRKs «enorme mengder hydrogen» er ikke kvantifisert. Men det må vel være gassbasert produksjon det da er snakk om. Det norske overskuddet av strøm er ikke nok til å produsere så mye, dessuten er det allerede i ferd med å skusles bort på elektrifisering av sokkelen og annen grønn galskap.

På s. 6 i studien heter det (oversatt fra engelsk): «Energitapet ved å konvertere strøm (power) til hydrogen gjennom elektrolyse er rundt 30-45 %.» På s. 7 heter det at samlet energitap ved bruk av naturgass vil være 20-30 %, avhengig av teknologi. Dette er garantert «snille» tall. GASSCO erkjenner likevel betydelige krafttap ved begge konverteringsmetoder.

Å frakte hydrogen i rørledninger for naturgass, er ingen spøk. Det handler om trykk, eksplosivitet og hydrogenets tæring på stål. NRK framstiller den nødvendige utviklingen framover som rein plankekjøring. Det er det ikke. Og det blir uansett ikke billig. NRKs artikkel er kjemisk fri for tall.

På side 12 i studien anslår GASSCO at det vil koste 80 milliarder kroner å bygge en egen hydrogenledning til Tyskland. Prisen for å konvertere gassrørledningen Europipe vil være ca. 45 milliarder kroner. Begge summer før nær sagt obligatorisk kostnadssprekk.

Likevel, heter det, vil kostnadene til transport utgjøre bare en liten del i forhold til produksjonskostnadene.

Tilbake til NRKs «enorme mengder». På side 7 heter det at de mest «modne» prosjektene for såkalt fornybar hydrogen er småskala prosjekter i utkantområder. De to mest modne gassbaserte, storskala prosjektene er fortsatt bare i «en tidlig studiefase», med mulig start i 2030, og da med samlet produksjon på 0,9 mill. tonn hydrogen/år.

Omregnet tilsvarer det ca. 30 TWh. Både dette og mulige seinere oppskaleringer av produksjonen vil være så lite at det ikke vil ha målbar virkning på CO2-innholdet i atmosfæren. Og det er det eneste argumentet dette formidable sløseriet med verdifulle energiressurser.

Årlig strømforbruk i EUs medlemsland ligger for tiden på rundt 13.000 TWh. Norsk «lavkarbon» hydrogen vil kunne erstatte ca. 0,25 prosent av dette i 2030, hvis de mest optimistiske prognosene mot formodning skulle innfris.

Tyskland: Oljeraffineriet Heide bestemte for tre år siden å satse på grønt hydrogen. Nå avbrytes «fyrtårnprosjektet». Elektrolysefabrikken blir ikke bygget. Lønnsom produksjon er ikke mulig. De statlige subsidiene var ikke store nok, sjøl i Tyskland. Slik vil det også gå med resten av de tyske hydrogenprosjektene.

Hvorfor bruke milliarder av norske skattekroner på å lære oss samme lekse?


Følg meg gjerne på X/Twitter: @JanHerdal

PS:

GASSCO er 100% statseid og fungerer som en front for selskapene som frakter gass gjennom rørledningene til og på kontinentet.

Wikipedia skriver: The actual ownership of the pipelines is organised through Gassled, owned by the petroleum companies in the North Sea, including Equinor, Petoro, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Norsea Gas, Shell, Total and DONG Energy.

Forrige artikkelPolen viser muskler ovenfor Pfizers urimelige vaksineavtaler
Neste artikkelSenator Rand Paul tvinger fram en avstemning om tilbaketrekning fra Syria