mRNAvax + SV40 = turbokreft

0

19.10.23 ble det publisert en forskningsrapport som viser funn av forsterkende gensekvenser relatert til det kreftfremkallende apeviruset SV40 i Pfizers mRNA-vaksine.

Av enigma, Fritt vaksinevalg.

SV40 og mRNA-vaksiner

Virolog David Speicherav er hovedforfatter i studien som nylig fant genetiske SV40-forsterkere i covid-19-vaksiner. Han uttrykker sin bekymring omkring funnene, spesielt relatert til aggressiv kreft – gjerne omtalt som «turbokreft»:

Molecular virologist David Speicher, the lead author of the study that found SV40 enhancers in COVID-19 vaccines, told The Epoch Times in a recent interview that much more research is needed to investigate DNA contamination in the COVID-19 vaccines. Unanswered questions include whether the SV40 sequence in the vaccines is triggering «turbo cancers,» meaning ones of a particularly aggressive and fast-growing variety, he said.

SV40 is a monkey polyomavirus that has been linked to cancer in laboratory animals. While the virus itself was not found to be present in Pfizer’s COVID-19 vaccine, the presence of the SV40 enhancer gene is controversial because it comes from a virus associated with malignant transformation. However, some experts have raised concerns that the SV40 enhancer itself may be associated with adverse events.

SV40 kontaminerte poliovaksiner

Man kjenner best SV40 i relasjon til kontaminasjon av poliovaksinene på 50 og 60-tallet. Forurensingen var et resultat av at vaksinene ble dyrket på infiserte apenyrer. Hos mennesker kan SV40 fremkalle ulike former for kreft, best kjent er lymfomer, brysthinne-, hjerne og beinkreft. Enkelte forskningsrapporter anslår at så mye som 50% av Non-Hodgkin lymfomer diagnostisert hvert år stammer fra SV40-viruset. Man har med andre ord hatt kjennskap til den karsinogene effekten av apeviruset allerede i en mannsalder.

Patolog Ute Krüger og lege Torkel Snellingen om eksplosiv kreftforekomst

Forsker, overlege og patolog Ute Krüger varslet allerede i 2022 omkring eksplosiv økning av hurtigvoksende kreft hos yngre individer. Hun finner hyppig tumorer på over 4 cm ved diagnostisering, tidvis opptil 16 cm, noe som tidligere var svært sjelden. I dette intervjuet, med lege Torkel Snellingen gjør hun rede for sine funn i form av caserapporter, bilder og mikroskopi. Kreftregisteret har også alarmert omkring alvorlig økning av både brystkreft og melanom. Giske Ursin ved Kreftregisteret, kalte økningen voldsom våren 2023.

Illustrasjon: Adobe

Kilder:

https://www.theepochtimes.com/health/billions-of-copies-of-dna-impurities-and-contaminants-in-a-single-dose-of-covid-19-mrna-vaccine-preprint-5515324

https://www.theepochtimes.com/health/dna-contamination-in-covid-19-vaccines-may-explain-rise-in-cancers-clots-autoimmune-diseases-5536705

https://osf.io/preprints/osf/mjc97

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC153983/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11897278/

https://childrenshealthdefense.org/defender/sv40-virus-cancers-mrna-vaccines-cola/embed/#?secret=ZUqZFOpnv7#?secret=IXmCi7hlnz

Publisert 15. desember 2023 i Fritt vaksinevalg.

Forrige artikkelGi Øyvind Eikrem jobben tilbake!
Neste artikkelJonas Bals og kjepphesten hans