Gi Øyvind Eikrem jobben tilbake!

0
Avgått rektor Anne Borg og Øyvind Eikrem / NTNU og Universitetsavisa

Rektor Anne Borg ved NTNU trakk seg etter nærmest enstemmig kritikk fra akademia og norske medier for forsøk på å begrense ytringsfriheten til to NTNU-forskere. Den logiske konsekvensen er å gi Øyvind Eikrem jobben tilbake.

Av Trond Andresen, NTNU-kollega og venn.

Rektor Anne Borg ved NTNU trakk seg fredag 15. desember, etter å ha fått nærmest enstemmig kritikk fra akademia og i medier Norge rundt for sitt nylige forsøk på å begrense ytringsfriheten til to NTNU-forskere. Denne skandalen har ført til en landsomfattende debatt om betydningen av ytringsfrihet for universitetsansatte akademikere. Professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo siterer fra den irske universitetsloven:

«A member of the academic staff of a university shall have the freedom, within the law, in his or her teaching, research and any other activities either in or outside the university, to question and test received wisdom, to put forward new ideas and to state controversial or un popular opinions and shall not be disadvantaged, or subject to less favourable treatment by the university, for the exercise of that freedom»

På denne bakgrunn blir det absolutt på sin plass å revurdere saken til Øyvind Eikrem, som blei forsøkt sparka etter at han lot seg intervjue av nettavisa Resett 18. september 2018. Konflikten blei tidlig omtalt blant annet i Universitetsavisa. 
Den økte støtten til ytringsfrihet for universitetsansatte akademikere må nå få konsekvenser for Eikrem, som NTNU under Anne Borgs ledelse har forsøkt å få sparka gjennom nesten tre år. Fordi han hadde svart til et medium om sin vurdering av forhøyet sannsynlighet for voldelig oppførsel fra unge menn med bakgrunn fra Afghanistan.

Eikrem er sosialantropolog og psykolog. Da han blei angrepet av noen ledere ved NTNU, fikk han blant annet støtte av instituttlederen ved psykologisk institutt ved UiO, som mente at hans vurderinger var uproblematiske.

Resett-intervjuet førte umiddelbart til svært tvilsom oppførsel fra Eikrems «kollega» Berit Berg. En oppsiktsvekkende e-post fra henne blei omtalt på Kjetil Rolness sin Facebook-side 10. oktober 2018 – også omtalt i Nettavisen.
Mer enn tre år seinere måtte rektor Anne Borg og hennes allierte gi seg, da styret ved NTNU i desember 2021 ikke ville sparke ham. I stedet inngikk de en avtale om at han skulle slutte i 2026, men skulle være fratatt all undervisning og kontor på NTNU. Mot en lønn på nesten 1 million(!) pr. år i denne perioden. Styret ville nok unngå (en allerede varslet) rettsak mot NTNU fra Eikrems side. De skjønte at det var stor sannsynlighet for at de ville tape. Derfor denne økonomisk gunstige sluttpakka. Men jeg veit at Øyvind ikke ønsker millioner for å forbli utestengt. Han ønsker å undervise og forske ved NTNU. Nå må NTNU tilby ham å oppheve avtalen, og gi ham tilbake en stilling som førsteamanuensis! 

(Noe NTNU for øvrig sparer penger på. Men så var det denne prestisjen da … )


Vi har tidligere omtalt denne saka her.

Forrige artikkelKommer Senterpartiet til å svikte folket mandag?
Neste artikkelmRNAvax + SV40 = turbokreft