Komikveld med Norges Bank

0
Banksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank driver kronekursen ned og renta opp til skde for det norske folket, men til stor glede for finanskapitalen.
Av Tollef Hovig.

Norges Bank satte opp styringsrenten fra 4,25% til 4,5% i går. Begrunnelsen er: Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy…… og det er utsikter til at lønnsveksten holder seg høy.

Det er forunderlig hvordan politikere og sentralbankansatte kan fordreie virkeligheten om dagen, og hvordan media klarer å spre denne fordreide virkeligheten som sannheter. La oss ta en rask titt på prisveksten i Norge siden den begynte å øke. SSB opererer med flere begreper for prisvekst. Under er en graf som viser den generelle konsumprisindeksen (KPI) i grønn linje og den som viser konsumprisindeksen uten avgiftsendringer og energivarer (KPI-JAE) i sort linje. Det framgår av grafen at KPI-JAE har avtatt siden juni i år. Fra oktober til november falt den 0,2% skriver SSB. Grunnen til at KPI falt raskere enn KPI-JAE fra mai, er at strømprisene falt i sommer. Som det framgår av grafen (grønn linje) har strømprisene vært på vei opp igjen etter september i år. Forskjellen på den grønne og den svarte linjen er at avgiftsendringer og energivarer har politikerne kontroll over. Vi ser at prisene politikerne har kontroll over er på vei oppover, mens øvrige priser er på vei nedover.

Mirakelet

At priser på vanlige varer og tjenester er på vei nedover er nærmest et mirakel, etter det voldsomme fallet i kroneverdien Norges Banks salg av norske kroner har ført til. Under ser vi et brått fall i kroneverdien, som i tid starter i april 2022, da Norges Bank startet det store utsalget av norske kroner.

Kilde: Danske Bank

Det fallet i kroneverdi har ført til en rekordartet prisvekst på importerte varer. Importerte varer utgjør rundt 38% av det norske prisbildet.

Moroklumpene i media 

nrk.no, kunne vi i går kveld lese om at Sveriges Riksbank tok skikkelig grep om den lave svenske krona. De skulle kjøpe svenske kroner for en fjerdedel av valutareservene sine som er på 434 milliarder kroner. De skal altså kjøpe svenske kroner og selge dollar og euro for litt over 100 milliarder svenske kroner, og regner med at det vil styrke den svenske kronen. Til sammenligning har Norges Bank siden april 2022 solgt norske kroner og kjøpt dollar og euro for minst 738 milliarder kroner, og kronesalget fortsetter i desember med et gjennomsnitt på 1,4 milliarder pr dag. De norske valutareservene er 702 milliarder, men det er ikke der pengene fra salg av norske kroner havner i Norge. De settes inn i oljefondet som nå er 16.000 milliarder i utenlandske verdier.

Komikveld med Norges Bank

Virkeligheten er at økende strømpris og et gigasalg av norske kroner fører til prisvekst i Norge. Det skal Norges Bank forhindre med å sette opp renta. Tro at det virker den som vil. Det dreier seg vel snarere om en grådig finanskapital, som skal støvsuge til seg så mange kroner den kan før økonomien kjølner helt ned.

Forrige artikkelRussia Gate del 5 – skandalen med “Spy Gate”
Neste artikkelHva er en kvinne?