I 2025 stenges 2G – det vil bli dyrt for mange virksomheter og privatpersoner

0
Av Romy Rohmann.

Telenor og Telia har bestemt at de stenger 2G nettet i 2025. Dette får sjølsagt store konsekvenser for mange tjenester og svært mye utstyr må byttes ut. Tjenester som blir berørt av slukkingen av 2G, er blant annet trygghetsalarmer, heistelefoner/-alarmer, husalarmer for innbrudd og brann, fjernstyring av varme, som for eksempel «ring hytta varm», helserelatert kommunikasjonsutstyr, fotlenker og overvåkningstjenester for vann- og avløpstjenester, for vannverk, vannmålere, kloakk- og renseanlegg.

I mars 2022 foretok Telenor en opptelling av slikt utstyr og da var det rundt 900.000 2G enheter som måtte skiftes ut, det var fordi 70 prosent av IoT-enhetene i Telenor-nettet støtter kun 2G. 

Det er altså mye som kan gå galt dersom disse enhetene ikke byttes ut med 4G- og 5G-utstyr før 2025 er omme. Men nedleggingen av 2G-nettet har vært varslet siden august 2014, så de aller fleste som eier IoT-enheter eller selger maskin til maskin-kommunikasjon, burde være klar over at 2G-utstyret de måtte ha, snart går ut på dato.

200.000 trygghetsalarmer og 35.000 heiser mister kontakten med omverdenen når 2G-nettet stenger. Dette skriver Aktuell Sikkerhet 28. november 2023 så vi er tydeligvis ikke forberedt.

Mange folk som har eCall (Emergency Call) i bilene sine vil etter dette ikke ha den sikkerheten de tror de har. Trykker du på eCall knappen i dag utløser det et nødsignal til nødetatene. Signalet inneholder blant annet informasjon om bilens posisjon, samt informasjon om bilens utstyr og tilstand.

eCall er en knapp som sender et nødsignal til det felleseuropeiske alarmnummeret 112. Alle biler som har blitt solgt i EU-området etter at denne avtalen var på plass skal være utstyrt med satellittposisjonering (GPS) og kommunikasjon via mobiltelefonnettet (GSM).

eCall er et av tiltakene som har fulgt med gjennomføringen av ITS-direktivet. Direktivet ble ferdigbehandlet av EU-parlamentet i 2010.

Norge undertegnet sammen med enkelte medlemsland i EU og deler av bilindustrien, et ikke-bindende avtalememorandum om gjennomføringen av eCall i 2006.

Datatilsynet har vært opptatt av at personvernet ivaretas i dette og har understreket at dette må være frivillig.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet skriver på sin hjemmeside:

Telenor og Telia har varslet at de planlegger å stenge ned 2G-nettene i 2025.

Alle som bruker utstyr som kommuniserer, både som privatpersoner og profesjonelt, må være klar over at en rekke tjenester og utstyr vil bli berørt av dette.

Hvem er det som bestemmer denne nedstigninga av 2G nettet? Jo, dette er det mobiloperatørene sjøl som gjør. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skriver dette:

Tilbyderne som eier mobilnettene vurderer hvordan frekvensressursene best kan anvendes for å gi brukere gode, fremtidsrettede, sikre og rimelig tjenester. Det er mobiloperatørene selv som tar avgjørelsen om utfasing av mobilteknologi ut ifra forretningsmessige og nettverkstekniske vurderinger, som for eksempel avveiningen mellom kostnader for å opprettholde 2G-nettet, og utbygging av nett basert på ny teknologi.

Mange kommuner har sikkert forberedt dette og fornyet mye av utstyret, dette har sikkert tatt store jafs av allerede slukne kommunekasser. Det er ganske spesielt at mobiloperatører kan ta slike avgjørelser helt på egenhånd basert på sine forretningsmessige vurderinger, men slik er det jo i vår verden.

Her kommer også en liten påminnelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hva du bør gjøre, eller kanskje hva vi som privatpersoner er nødt til å gjøre dersom vi ikke vil sitte der en dag uti 2025 uten å få opp garasjedøra eller hva nå enn vi har som bruker 2G.

Jeg regner med at Kriminalomsorgen ordner med fotlenkene 😉 men om ikke, kommer det vel en vår også i 2025*

*(Slipp fangene fri det er vår, komedie fra 1975 regissert og skrevet av Tage Danielsson)

En hel mengde systemer som antakelig er helt brukbare må byttes ut på grunn av denne avgjørelsen, og dette gjøres i ei tid hvor «bærekraft» liksom skal være en av de viktige elementene i all planlegging.

Men vi veit jo at mye av dette bare er en unnskyldning for mange for å tjene mer, og ikke ta vare på og gjenbruke, slik som folk flest ville definert begrepet.


Les også: The main advantage of 2G: low power

Forrige artikkelEn virkelig kunnskapsbase
Neste artikkel«Israel taper denne krigen»