Hvorfor vår indre verden ikke kan drepes av den ytre

0
Video om fremtidsdrømmer hos barn av Gaza

En refleksjon over «folkemord» i lys av Martinus Thomsens verdensbilde.

Psykologspesialist Tom Green.

Barn av den indre verden

2021: Filmmakers ask children in Gaza, “What is your dream? (2)

Fra intervjuet med den lille jenta i video ovenfor (1).

«Hva er din drøm?

Min drøm er å bli lege

Hvorfor vil du bli en lege?

For å behandle mennesker.

Hvorfor behandle mennesker?

På grunn av krigen.”

Slaughterhouse – by Mr. Fish / Utsnitt

Barn av den ytre verden

«Ecce Homo» malt av Antonio Ciseri

Pontius Pilatus er mest kjent for at han dømte Jesus til døden. En dom han prøvde å unngå fordi han forsto Jesus var uskyldig. Men da jødene presset ham og sa: «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» (Joh. 19: 12), overlot Pilatus Jesus til jødene for å få han henrettet. «Da overga han Jesus til dem for at han skulle korsfestes.» (Joh. 19:16) (3)

Rett etter denne ‘politiske’ dommen fra oss barn av den ytre verden, skjer verdenshistoriens fremste eksempel på det motsatte.

Jesus mobiliserte en indre human autoritet og bevissthet som overgikk menneskene rundt seg med flere oktaver.

Som gjorde at han naglet til korset kunne uttrykke:

«Tilgi de, de vet ikke bedre»

En stemme fra en høyere oktav som har gitt gjenlyd i 2000 år.

Hvis du vi virkelig ønsker å vite årsaken til livets fenomener, og hvordan du skal bruke denne kunnskapen til å realisere dine kjæreste drømmer, må du vende deg fra det ytre rundt deg til din indre virkelighet, din bevissthet.”

Neville Goddard (4)

Vinterens prinsipp

Denne verdenshistoriens fremste mobilisering og oppvisning av indre human autoritet og bevissthet reiser spørsmålet om årsaken til livets fenomener.

For, velger vi å se på bevissthet som den første årsak, så vil alt som kan observeres, være av en høyere eller lavere oktav av det samme. (4)

Det som ser ut for oss som ytre omstendigheter, slik som for eksempel død og ødeleggelse i GAZA, er da først og fremst et resultat av bevissthet i lavere oktaver. (5)

Derimot, hvis for eksempel BRICS vil kunne bidra til å føre folkeretten tilbake til sentrum av den globale scenen, og stille aktuelle politiske ledere ansvarlig for folkemord, vil det først og fremst være et resultat av bevissthet i høyere oktaver. (6)

«Det var det, Kristus plejede at sige, «den, der har øren, han høre». Han mener ikke bare den, der kan høre en fabriksfløjte, men den der kan begynde at forstå, at høre en højere lyd, den der kan se i et højere felt, han kan begynde at opleve, at tingene gentager sig fra små til store formater».

Martinus Thomson (7)

Men, som barn av den ytre verden vil vi ikke oppleve at tingene gjentager seg fra små til store formater, eller se og høre i høyere oktaver.

«Vi vil bli ved å udløse vinter og kulde imod andre mennesker, når vi synes de er kolde, ubehagelige og bitre.

… det er jo sådan at menneskene i dag ikke er kommet længere, end at de tror de kan fjerne is med is. De tror de kan smelte sne med sne.»

Martinus Thomsen (7)

Statsminister i Israel Benjamin Netanyahus (8)

Sommerens prinsipp

Men kan det være meningen, at menneskene skal fortsette å være barn av den ytre verden?

Kan det være meningen at de skal fortsette å være analfabeter og oppleve alle de mange ting uten å forstå hva det er de opplever?

«Jamen, tror man da, at menneskene i millioner af år kan blive ved med at blive vidne til hvad der sker, blive ved med at se årsagerne til det ene og det andet, og så endda blive ved at være lige uvidende og naive, blive ved at lave fejltagelser og tro, at man laver sommer med vinterens princip?

For det er jo det, menneskene tror. De tror at de med atom- og brintbomber, med udslettelse af millionbyer med deres kulturgoder kan skabe sommerens princip.

Med dødbringende natur tror man, at man kan skabe sommerens lys.

Det er skrigende imod det princip, der skaber årskredsløbets sommer. Ser vi da ikke at det er solen, der kommer frem højt på himlen med sin varme? Og ser vi ikke de lyse dage? Er det ikke det der liver op? Er det ikke en herlighed? Se de lyse nætter med deres dejlige dufte og mange mærkelige ting, silhuetter, koglerier osv. Er det frost og kulde der laver det? Er det ikke varme og lys?

Men hvad er varme og lys?

Det har sin genpart på alle planer ligesom tonerne. Tonerne går igen i oktaver, gentager sig i højere og højere arter eller områder, og sådan er det med alle foreteelser.

Således er det også med vintre og somre, og således er det med det dræbende princip.

I naturen veksler vinter og sommer automatisk, for dér er det lavet for at være en undervisning, men i mennesket er det frigjort. Dér kan man træne sig op til at lave vinter eller sommer, men vi kommer til klarhed over, at det er bedst at lave sommer, for sommeren er det modne eller fuldkomne stadium.

Ville det ikke være herligt, hvis alle mennesker var glade og kærlige? Ville det ikke være dejligt, hvis man var venner med alle mennesker, at alle mennesker kom én i møde, og man var optaget af at sende sol og varme og give liv, i stedet for at trække sig tilbage og være mistroisk?»

Martinus Thomsen (7)

Martinus Thomsen

Martinus Thomsen (1890–1981) fra Nordjylland i Danmark, anses som åndsvitenskapens far. Blant hans større verk hører Livets Bog som også går under navnet Det Tredje Testamentet. (9)

Referanser

  1. https://youtu.be/F3ReQ-NCNoA?si=jfSj8y_YMIO7ZVOy&t=31
  2. 2021: Filmmakers ask children in Gaza, “What is your dream?”
  3. https://nobimu.no/personer/hvem-var-pontius-pilatus/
  4. Goddard, Neville. The Power of Awareness. (2020) https://www.thepowerofawareness.org/?fbclid=IwAR1rHD-Phk98tbyZXjAjdIeizbs9rViLk1bjV7T1C82i5Y8WiWB_Yj5f3IE
  5. https://steigan.no/2022/07/sannhetsskolen-hvordan-kan-vi-bruke-mer-av-var-humane-bevissthet/
  6. https://steigan.no/2023/12/brics-og-motstandsaksen-sammenfallende-mal/?utm_source=substack&utm_medium=email
  7. Martinus Thomsen. Artikel M2092: “Sommerlandet”.
  8. https://steigan.no/2023/10/hvem-var-amalek/?fbclid=IwAR0lC2pxqdeI77xFFgbFqeKsPmbnF5K440rdOghfBuXpJ3WGjez6jqFlLcQ
  9. https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/
Forrige artikkelNår byråkrater gir blaffen
Neste artikkelJuleønsket