Kommer Senterpartiet til å svikte folket mandag?

0
Innfelt: Trygve Slagsvold Vedum, offisielt foto fra Stortinget

Mandag avgjøres det om Staten skal kunne tvinge folk til å være i isolasjon og karantene uten at folkets representanter på Stortinget skal kunne stoppe det. Det blir spennende å se akkurat hvilke av de 169 representantene som blir ansvarlige for en slik reell svekkelse av vårt demokrati. Det blir et tungt ansvar å bære.

Av Susanne Heart.

Stortinget skal være regjeringens vaktbikkje på folkets vegne i et demokrati. Den nye smittevernloven gir en blankofullmakt til fremtidige regjeringer og byråkratiet som da potensielt kan velge å følge føringer fra for eksempel overnasjonale institusjoner og ikke-demokratiske interesser istedenfor fra Norges egne folkevalgte. Stortinget går i en alvorlig demokratisk felle dersom dette lovforslaget går gjennom.

Senterpartiet var partiet for et sterkere folkestyre, mer desentralisering av makt og for alle som ville beholde den demokratiske makten i eget land. Det er stor grunn for å tro at det nettopp var dette som brakte partiet til brakseier i 2021 og inn i regjering og den samme grunnen som gjorde at folket mistet tilliten til partiet når de viste seg å ikke lenger stå opp for disse verdiene i regjering.

I voteringen i Stortinget mandag ser det ut til at Senterpartiet vil stemme for enda mer outsourcing av demokratisk makt ut av folkets hender og ut av landet. Stikk motsatt av hva de har lovet sine velgere i sitt program som blant annet sier:

«Senterpartiet vil ha et desentralisert samfunn bygd nedenfra. Makt og kapital må være spredt på flest mulig hender.»
«Nasjonalstatene og demokratiet er under press. Makt og ressurser sentraliseres og flyttes fra folkevalgte organer til overstatlige organer som EU, internasjonale finansinstitusjoner og multinasjonale selskaper. Samtidig får sivilt samfunn innskrenket handlingsrom. Menneskerettigheter som ytrings- og trosfrihet trues på flere fronter, også innenfor mange nasjonalstater. Menneskerettigheter for alle uansett kjønn, religion, etnisitet, seksualitet og politisk ståsted må forsvares. Senterpartiets svar på dette er sterkt internasjonalt samarbeid mellom selvstendige stater, basert på tanken om folkesuverenitet, menneskerettigheter og folkeretten. Senterpartiet er et folkestyreparti. Vi mener at beslutninger skal fattes av folkevalgte som kan kastes eller gjenvelges av velgerne ved valg. EU og EØS er overnasjonale organisasjoner som flytter makt og ressurser lenger unna folk.»

Spørsmål til hver og en av dere folkevalgte representanter på Stortinget er: Kommer dere til å svikte folket og demokratiet på mandag? Husk, det er enda ikke for sent å snu.

Med vennlig hilsen

Susanne Heart
Grunnlegger av Folkestyret
Tidligere folkevalgt i Rogaland og Stavanger

Fra bloggen til Susanne Heart.

Forrige artikkelBiden-medarbeidere krever våpenhvile på «historisk» våkenatt ved Det hvite hus
Neste artikkelGi Øyvind Eikrem jobben tilbake!