Et varsko for demokratiet: Vil Stortinget sette seg sjøl på sidelinja?

0
Stortinget / Shutterstock

Mandag 18. desember skal et samlet Storting stemme over å inkludere en ny paragraf 4-3a i smittevernloven. Endringen innebærer at helsebyråkratene skal kunne vedta isolering, karantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten.

Hvis partiene Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemmer for lovforslaget, som de har varslet, setter de Stortinget på sidelinjen på flere måter.

Dette skriver Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo og Morten Walløe Tvedt, professor i rettsvitenskap, Høyskolen Innlandet i en kronikk i Aftenposten.

Som hånd i hanske med WHO

De to professorene skriver videre:

Den første måten Stortinget setter seg på sidelinjen ved å vedta paragraf 4-3a, er en overføring av selvråderett angående isolasjon, karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten, til Verdens helseorganisasjon (WHO). Sammenhengen mellom forhandlingene av nye «International Health Regulation» (IHR) i WHO og nye paragraf 4-3a, er ikke behandlet av Helse- og omsorgsdepartementet i proposisjonen.

I International Health Regulation er det foreslått regler som vil gi generaldirektøren i WHO myndighet til å pålegge medlemslandene rettslig bindende anbefalinger om isolering, karantene og begrensninger i bevegelsesfriheten. En forpliktelse i IHR er at land skal gjennomføre en anbefaling fra generalsekretæren i WHO umiddelbart etter at han har vedtatt den.

Selv om det er usikkert om noe slikt blir vedtatt, passer en ny paragraf 4-3a som hånd i hanske. I IHR er det nemlig også foreslått at medlemslandene skal lage lovbestemmelser på forhånd som gjør at helsebyråkratene skal kunne gjøre anbefalingen fra WHOs generalsekretær i nasjonal rett umiddelbart. Nye paragraf 4-3a forhåndsoppfyller forslag til endringer i IHR.

Kan få dramatiske konsekvenser

Vedtas paragraf 4-3a på mandag kan det derfor bety at Helse- og omsorgsdepartementet kan binde Norge til de nye globale reglene uten å legge IHR frem for Stortinget til ratifikasjon. Sammenhengen mellom IHR og hjemlene i smittevernloven legger til rette for umiddelbar overføring av beslutninger fra generalsekretæren i WHO direkte i norsk forskrift. Stortinget vil da ikke ha noe rettslig grunnlag til å reversere en forskrift våre folkevalgte synes at går for langt.

Kommentar

To av Norges fremste eksperter på rettsvitenskap har uttalt seg og gitt så tunge argumenter for å stemme ned dette endringsforslaget til Smittevernloven fra regjeringa at det burde falle som stein på djupt vann. En nasjonalforsamling som vedtar å kastrere seg sjøl framover i tid hører jo ikke noe sted hjemme.

Men både den forrige og den nåværende regjeringa har vist at den med glede og entusiasme svikter det norske folkets interesser og prinsippene for folkestyre for å underlegge oss et ikke-valgt globalt regime, så fra dem er det lite annet å vente.

I denne saka har imidlertid mediene våknet av sin tunge dvale og sett alvoret i situasjonen, slik man for eksempel kan lese i VGs leder:

VG på lederplass: – Galskap å endre smittevernloven

Forslaget om å gi fremtidige regjeringer blankofullmakt til å stenge ned landet uten godkjenning fra Stortinget, er demokratisk galskap. Dette skriver avisa VG på lederplass 10. desember 2023.

Og for en gangs skyld er mediene sitt ansvar bevisst og går ut mot dette alvorlige forsøket på å undergrave norsk demokrati og sjølråderett.

Media er med i kampen for demokratiet

Flere viktige medier har fordømt forslaget. Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo har i en kronikk i VG vært krystallklar i sin avvisning av det.

Også FRP-leder Sylvi Listhaug ber regjeringa om å snu i denne saka og sørget for at avstemninga ble utsatt slik at den kunne gjennomføres av et fullsatt Storting med navneopprop. Dermed blir hver enkelt representant nødt til å vise hvor han eller hun står.

Listhaug sa:

Regjeringen vil innføre endringer i Smittevernloven som gir regjeringen og byråkratiet mulighet til å pålegge folk til å gå i isolasjon eller karantene ved fremtidige smitteutbrudd, uten å be om Stortingets tilslutning.

Forslaget vil altså gi norske byråkrater en generell fullmakt til å innføre ekstremt inngripende tiltak i folks liv.

Også Rødt og SV avviser forslaget, men man kan ikke si at de har markert seg sterkt i denne kampen.

Les mer på steigan.no om Smittevernloven.

Forrige artikkelKina-Laos jernbanen fullt operativ
Neste artikkel«Vi får også en ny tysk diaspora her»