Russia Gate del 1 – En absurd historie starter

0
Noen klipp fra norske medier

Etter at Hillary Clinton tapte presidentvalget i USA i 2016 ble det lansert en kampanje som gikk ut på at nederlaget skyldtes at Russland hadde blandet seg inn i valget til fordel for Donald Trump. Denne kampanjen fikk navnet Russia Gate, og vår medarbeider har gjennomgått hele kampanjen i stor detalj og vil presentere resultatene av denne studien gjennom sju artikler her i avisa. Artiklene vil komme hver uka framover og bli merket med emneknaggen @RussiaGate. – Red.


Av Th. Olsen.

Historien med kallenavnet «Russia Gate» om den angivelige russiske innblandingen i det amerikanske valget i 2016 samt Putins samarbeid med presidentkandidat Donald Trump er for meg personlig en liten milepæl. Årsaken er at jeg aldri frem til da «in real time» hadde gjennomlevd og samtidig vært oppmerksom på en større og mer omfattende og løgnhistorie enn dette. Mange eldre personer vil nok si at det har vært like store løgnhistorie tilbake i tid, og dette har de antakeligvis helt rett i. For eks. er Libya-krigen fra 2011 et annet eksempel på en verdensomspennende, koordinert og totalt notorisk løgnhistorie hvor pressen og «ekspertene» pumper ut løgnene over hele Vesten samtidig og over lang tid, til offeret, i dette tilfellet Libya, ble totalt destruert og de forbryterske interesserer og målsetninger var oppnådd. Men denne sistnevnte løgnkampanjen om Libya var jeg ikke oppmerksom på mens den pågikk, men ble klar over noen år i ettertid. Når det gjelder Russia gate var jeg for første gang i mitt liv klar over og fullstendig oppmerksom på løgnkampanjen samtidig mens den pågikk, noe som var en blanding av en fascinerende, grotesk og skremmende opplevelse.

Hvis man vil ha løgnen i fortettet utgave er wikipedia et bra sted å begynne. Denne lange Wikipedia-artikkelen inneholder nesten ikke et eneste sant ord. Løgnhistorien fra Wikipedia er kort oppsummert med mine ord følgende:

Russland blandet seg inn i valget i USA i 2016, med mål om å svekke Hillary Clinton og støtte opp om Donald Trump. Denne operasjonen ble direkte beordret av president Putin. For eks. skapte Internet Research Agency (IRA) fra St. Petersburg tusenvis av kontoer på sosiale medier som støttet Trump og var imot Clinton. GRU (russisk militære etterretningstjeneste) hacket datasystemer tilhørende diverse aktører til Hillary Clinton/Det Demokratiske Partiet, og via sin samarbeidspartner Wikileaks ble materialet lekket/publisert. Flere russiske «agenter» var i kontakt med flere personer i Trumps nettverk og tilknyttet hans valgkampanje. I juli 2016 åpnet FBI en etterforskning, Operasjon Crossfire Hurricane. Spesialetterforsker Robert Mueller, som etter hvert overtok etterforskningen konkluderte med at det var funnet omfattende bevis for russisk innblanding, og han tiltalte 26 russiske statsborgere og tre russiske organisasjoner.

(Slutt på min oppsummering av Wikipedia).

Ifølge Wikipedias og Vestens hovedstrømsmediers totale eventyrhistorie ble altså alt dette dokumentert og bekreftet gjennom den påfølgende etterforskningen. Det man derimot raskt finner ut allerede ved å bare skrape litt i overflaten er at alt ser ut til å være oppspinn og løgn, og da mener jeg faktisk bokstavelig talt alt. Det er de forskjellige elementene av hele denne løgnhistorien jeg skal gå gjennom nøye i denne artikkelserien.

Pressen med eventyr etter eventyr

Hovedstrømsmediene i Vesten og Norge spredde notorisk alle løgnene. Jeg kommer gjennom denne artikkelserien i syv deler hele veien til å vise til eksempler på pressedekningen av de forskjellige elementene av historien, da jeg mener det er viktig å aldri slutte å vise og påpeke hvordan pressen lurer oss. Jeg skal starte med å vise noen eksempler på dette. Jeg kan starte med Norges kanskje største propaganda-institusjon VG:

(Faksimile fra Vg.no)

Her fra Aftenposten:

(Faksimile fra Aftenposten.no)

Her Aftenposten, om at det var russerne som hacket Hillary Clinton:

(Faksimile fra Aftenposten.no)

Her fra NRK:

(Faksimile fra NRK.no)

Her fra Stavanger Aftenblad:

(Faksimile fra Aftenbladet.no)

Her fra Dagsavisen:

(Faksimile fra Dagsavisen.no)

Her vil Nettavisen være med på leken:

(Faksimile fra Nettavisen.no)

Her fra Norges etter min mening verste avis (hakket verre enn VG) Dagbladet:

(Faksimile fra Dagbladet.no)

Når det gjelder tøv og løgn kan det passe å avslutte med kronen på verket fra NRK:

(Faksimile fra NRK.no)

I denne siste fra NRK begynner det jo virkelig å bli åpenbart latterlig. Noen som er flinke på å latterliggjøre det latterlige er for øvrig Jimmy Dore o/co, og da kan for eks. denne anbefales:

Hele løgnhistorien med kallenavnet Russia Gate handler om mange elementer, hvor hackingen av DNC-serveren og den såkalte Steele-mappen kanskje er de to viktigste. Her er en oversikt over de viktigste elementene som dannet grunnlaget for hele Russia Gate-historien:

  1. Hackingen av serveren til sentralkomiteen til Det Demokratiske partiet.
  2. Steele-mappen/”The Steele Dossier”.
  3. FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) og FBIs Crossfire Hurricane.
  4. De såkalte «russiske» forbindelsene mellom Trump (eller hans folk) og Russland/Putin.
  5. De 12 pågrepne angivelige GRU-agentene.
  6. «Trollfabrikken» i St. Petersburg.

Til slutt har vi jo selve Mueller-høringen, som er svært viktig, i den forstand at den i veldig stor grad beviser det motsatte av hva pressen skal ha oss til å tro. Muellerhøringen viste nemlig ikke at Russia Gate-historien var sann, tvert imot beviste høringen i stor grad faktisk at hele historien var løgn; det kommer jeg tilbake til i siste del, del 7

Jeg skal gå gjennom disse elementene tematisk i de neste delene. For å foregripe litt av det som har blitt meget godt dokumentert i årene etterpå, dog ikke i hovedstrømsmediene og dermed ukjent for den delen av befolkningen som fortsatt utrolig nok får all «informasjonen» sin derifra, er at det var Hillary Clinton og hennes nettverk som selv stod bak bløffen om Russia Gate. Hun og hennes team klekket ut narrativet bare timer etter at det var klart at hun tapte valget. Det som kanskje enda færre mennesker er klar over er at britene også var særdeles sentrale i denne historien. Det reelle komplottet eller konspirasjonen her er den som Clinton og hennes team, elementer i FBI og CIA samt britene og MI6 m.fl. stod bak for å konstruere bløffen og for å ramme, og antakeligvis fjerne Trump. Rent juridisk er vel dette som hendte faktisk forsøk på statskupp. Dette aksepteres dog av de fleste, fordi statskuppet var rettet mot ham man ikke likte. Akkurat på samme måte som nordmenn aksepterer, og i mange tilfeller har null problem med eller til og med liker sensur, så lenge det er de synspunktene man misliker eller mener er feilaktige som rammes.

Påvirker ikke Russland valg?

For å avslutte denne delen med en betraktning om valgpåvirkning. Er det slik at Russland ikke påvirker valg eller ikke prøver å undergrave andre land? Jo det gjør de naturligvis. Alle de store landene (og noen av de mindre lande antakeligvis også) jobber på spreng for å påvirke valg i de land og områder hvor de har interesser. USA og UK har ikke gjort annet mer eller mindre over hele verden de siste hundre årene og vel så det. Og videre – ble ikke valget i 2016 påvirket av utenlandske aktører? Jo det ble det naturligvis. Av UK for eks. Og israelske interesser som herjer ganske fritt i USA. Og det ser faktisk ut til at også Ukraina har hatt en rolle i påvirkning av dette aktuelle USA-valget. Og da har vi ikke en gang nevnt alle de ikke-statlige aktørene. Selv om Russland trolig ikke rekker USA og UK opp til anklene i omfang på dette feltet driver de naturligvis også med valgpåvirkning. De gjorde nok det i USA også i 2016, det er bare det at denne konkrete historien, «Russia Gate», er falsk. Den er med stor sannsynlighet så falsk at det ikke er et eneste element i den som er sann.

Løse historier ble til «bevis»

Jeg skal la Consortium News, som har en del gode gjennomganger av Russia Gate få avslutte med en veldig treffende fenomenologisk beskrivelse av det hele hentet fra en av deres gjennomganger i august 2017:

The evolution of public discourse in the year since is worthy of scholarly study: Possibilities became allegations, and these became probabilities. Then the probabilities turned into certainties, and these evolved into what are now taken to be established truths. By my reckoning, it required a few days to a few weeks to advance from each of these stages to the next. This was accomplished via the indefensibly corrupt manipulations of language repeated incessantly in our leading media.

Dette er svært treffende. Eventyrene ble altså bygget på følgende pilarer og prosesser:

Hypotetiske muligheter ble plutselig beskyldninger, beskyldningene ble plutselig sannsynligheter, sannsynlighetene ble plutselig til noe nærmest sikkert, og det nærmest sikre ble så definert som beviste sannheter.


steigan.no har fulgt denne historien fra begynnelsen, se: Russia Gate.

Forrige artikkelBeirut eller Damaskus neste?
Neste artikkelØyeløs i Gaza
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.