Religion og elefanter

0

Av Terje, Foreningen lov og helse.

10. november 2023

Jeg har tidligere omtalt tilnærmingen til vaksine i Norge som i mange henseender for lengst har gått over til noe religionlignende, blant annet her hvor vaksinen bokstavelig talt ble tatt inn i det hellige.

Professor Jarle Aarstad fra Høgskulen på Vestlandet trekker også frem problemstillingen i et innlegg i Subjekt; han på sin side kaller det “elefanten i rommet”. Selv om Aarstads benevnelse nok er den mest treffende beskrivelsen i mange tilfeller, er min beskrivelse av fenomenet som en “vaksinereligion” i mange andre tilfeller forbausende beskrivende.

Et eksempel som gikk et lite stykke ut i det absurde var Debatten på NRK 19. oktober, hvor kveldens tema handlet om den kommende WHO-traktaten. Alt i alt var det en bra kveld i den forstand at den viktige tematikken om WHO faktisk ble luftet ut på den offentlige scene, noe vi i Lov og Helse har etterspurt lenge, og at programleder Fredrik Solvang faktisk tok opp mange av de betenkelige aspektene ved det som foregår ifm. dette WHO-prosjektet. Men der hvor det altså ble litt absurd var for eks. hvor statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt takket det internasjonale samarbeidet for at Norge fikk Covid19-vaksinen under pandemien. Senere i samme debatt kom også tankesettet frem om at det var synd på de landene som ikke hadde fått like lett tilgang til disse skadelige vaksinene.

Ved å bare gjøre noen få undersøkelser vedrørende disse Covid19-vaksinene ser man raskt omrisset av trolig en av historiens verste medisinske skandaler, men man prater lekende lett og uten blygsel som om det finnes en slags urettferdighet i at noen land fikk mindre av denne svært skadelige og ikke-virksomme vaksinen enn andre land. Stakkars de ulykksalige landene som i mindre grad fikk skadet sin befolkning med dette produktet! Det er så man tror man drømmer.

Videre skal jeg vise det jeg mener er et annet interessant eksempel på hvor sterk religion (eller elefant) vaksiner nå har blitt. I Politiforum kunne man i juni 2023 lese om det rekordhøye sykefraværet i politiet. Artikkelen i Politiforum spekulerer i om det er stramt budsjett som er årsaken:

(Faksimile fra Politiforum.no)

Det som kunne vært interessant er å visst mer om nøyaktig når sykefraværet begynte å materialisere seg. For eks. vet vi som analogi at overdødeligheten i Norge slo til fra det øyeblikk (eller noen få uker etter at) den norske befolkning ble vaksinert sommeren 2021:

(Faksimile fra graf med beskrivende tekst utarbeidet av Lov og Helse i tidligere artikler)

Som det står i den beskrivelsen teksten til grafen over startet overdødeligheten med en “pussig” timing få uker etter at befolkningen fikk vaksinen, se nedenfor:

(Faksimile fra graf med beskrivende tekst utarbeidet av Lov og Helse i tidligere artikler)

Vi sendte derfor en henvendelse til journalisten for å se om hun/de ifm. satt på tall fordelt per måned. Vi fikk svar at de gjorde de ikke, og de lurte på om vi hadde vært borti problematikken. Det har vi jo for så vidt, og vi svarte:

Ja vi har definitivt vært borti problematikken. Det er nærmest 100 %
sikkert at alle de dokumenterte helse-nedgangene i Norge (og verden) i
hvert fall til dels har med pandemien å gjøre. Da blir spørsmålet
hvilke elementer av pandemien som egentlig er årsakene til at folk er
mer syke, hjerteproblemer og attakk har økt, kreft har økt markant,
sykefravær har økt osv? Folk har tydeligvis rett og slett  dårligere
immunforsvar/helse nå enn før.

Det kan være, og er trolig, flere årsaker, men det er nesten
fullstendig dokumentert samlet sett at covid19-vaksinen dessverre er en
del av bildet. Dette er også dessverre noe norske myndigheter ganske
hardnakket ser ut til å ville skjule.

Dette er kanskje et ganske nytt tema for deg og tar naturligvis lang
tid å få overblikk over. Men det finnes noen interessante korrelasjoner
og indikasjoner som er enkle å forholde seg til. Her skal jeg gi deg et
par:

Overdødeligheten i Norge (som for øvrig hadde vært fraværende i 2020,
hvor pandemien ble sagt å herje som verst, og hvor vi ikke hadde
vaksine) startet i juli/august 2021, se vedlagt graf. Det kan tillegges
at det er et meget spesielt fenomen at det er overdødelighet på
sommeren, hvor det knapt KAN inntre overdødelighet pga naturlig sykdom.
Sammenhold den grafen med den andre vedlagte grafen om
vaksinasjons-utrullingen.

Dette er for øvrig grafer brukt i en lang artikkel vi har hatt hvor vi
advarte om dette til Forsvaret, som hadde vaksinetvang nesten helt frem
til nylig.

https://lovoghelse.no/2023/02/06/lov-og-helse-med-henvendelse-til-forsvaret/embed/#?secret=ytbXXteyAQ#?secret=NTbhN3M0Df

Som du ser av grafen du la ved i artikkelen din startet også
sykefraværet i politiet å gå opp i 2021, og ikke i 2020 (uten at det er
endelig bevis for noe). Derfor hadde det vært interessant å sett
sykefravær per måned og ikke år.

HYPOTESE BLIR DA: at vaksineringen mot Covid-19 har svekket folkehelsen
ganske betydelig, selv om det naturligvis også kan være andre
medvirkende årsaker.

Håpet her var at dette ville trigge nysgjerrighet og videre utveksling vedrørende dette viktige temaet, fordi hvis disse ganske tydelige og enkle sammenhengene er slik vi mener de er står vi jo her ovenfor en voldsom skandale. Og voldsomme skandaler bør jo undersøkes og omtales. Men ovennevnte epost avstedkom dessverre bare taushet, og etter omtrent tre måneder purret vi med denne litt mer pågående vinklingen rettet mot politietaten konkret:

Det hadde vært litt interessant å fått svar på den siste eposten jeg sendte deg.

Vi har jo som du kanskje vet flere politiansatte som medlemmer. De rapporterer til oss at et høyt antall politiansatte ser ut til å være vaksineskadde. Men siden Covid-19 vaksinen har blitt en form for religion i Norge er dette noe de ikke snakker høyt om.

For å ta et eksempel på denne religionen: en av våre medlemmer som er i politiet fortalte oss om sin sjef og dennes sjefskollega. Disse to hadde aldri noen annen tanke enn å ta alle dosene med vaksine som myndighetene sier de skal ta, og tok derfor også booster. De har begge hatt covid-19
3 ganger (!), selv om de har vaksinert seg, og alle gangene ligger de helt rasert i sengen i 10-12 dager eller der omkring. Altså temmelig syke hver gang. Den aktuelle kollega som fortalte dette til oss skjønte at denne vaksinen bør man holde seg unna, og avsto fra å vaksinere seg, og har hatt covid-19 bare én gang, hvor han kun var småpjusk i 3 dager.
Tilbake til de to lydige sjefene – siste gangen fikk de “covid-19” et par uker etter at de tok boosterdosen sin (litt pussig sammentreff), og lå igjen “dødssyk” i over 10 dager. De hadde faktisk lammelser i beina i korte øyeblikk i sykdomsperioden. Hva tenkte de da- jo at de hadde fått long-covid!! Legen som fikk høre historien deres, og som også tilhører denne vaksinereligionen kunne ikke et øyeblikk en gang i sin villeste fantasi forestille seg at dette kunne ha noe med vaksinen å gjøre, antakeligvis avstod han fra å i det hele tatt tenke tanken, derfor ble øyeblikkelig konklusjonen “long covid”, og de to kollegaene fra politiet trodde øyeblikkelig på dette.

Faktisk har vi hørt flere veldig like historier fra andre i politiet også (at noen tar en vaksinedose, blir umiddelbart veldig syk med “rare”
symptomer som lammelser o.l, og alle er helt enige om at det er “long covid”), så denne fortellingen over er ikke unik.

Dette var ett eksempel som beviser hvorfor dette håndteres i stor grad som en religion, både av leger, og av de vaksinerte. Et annet eksempel på at dette er blitt en form for religion er at dere i pressen ikke skriver om dette, eller blir stille i det sekund denne åpenbare skandalen blir snakket om.

Til info: vi er klar over at det er svært belastende og vanskelig å faktisk ta opp dette, og ikke minst forsøke å skrive om dette, så akkurat den delen er det full forståelse for. Men at dere ikke er interessert (ikke en gang “uoffisielt”) i tematikken er jo litt underlig etter vår mening.

Denne problemstillingen gjelder i høyeste grad også politiet, iom. at de ansatte har graverende skader av vaksinen, og sykefraværet skyter i været. Politiansatte har riktignok såpass sterk fysisk form og helse fra før av at det er heldigvis ikke mange som har dødd, men det er tydelige tegn på svekket immunforsvar og helse over hele linjen.

Vi fikk et kort svar, som sa at hun bare var journalist og ikke hadde mulighet til å svare ut medisinske spørsmål. Vi mener bestemt at dette er en journalistisk problemstilling, og synes det er veldig synd at ikke journalister i Norge tørr å se på dette. Å se på slike ting, betyr jo heller ikke nøyaktig det samme som “å svare ut medisinske spørsmål”. Det er først når flere, både journalister og andre, tørr å bryte med det vi anser som nærmest en religion at vi får en opprydning, og først da. Og for ordens skyld betyr ikke det å “bryte med religionen” det samme som å være enige med oss; det å bryte med religionen betyr at man ser på disse problemstillingen med både seriøsitet, nysgjerrighet og kritisk blikk og ikke overtro (i ordets negative betydning).

Og det går heller ikke an å avvise vårt syn med begrunnelse i at ingenting av det vi sier støttes av norske myndigheter. Fordi hvis vi (og en rekke fagfolk, leger og forskere over hele verden) har rett er det norske myndigheter som er en av de skyldige i denne forbrytelsen. Det blir jo litt dumt å argumentere med at siden forbryteren selv ikke har gått ut og innrømmet sine forbrytelser så viser dette at vi er helt på jordet. Det er nemlig veldig vanlig at noen som har gjort en forbrytelse eller stor feil ikke går ut på eget initiativ og innrømmer det, og det er også veldig vanlig at de som har gjort en forbrytelse eller stor feil bortforklarer det eller skylder på noe annet/andre når de blir konfrontert med det.

Grunnen til at jeg trekker frem dette eksempelet på argumentasjon er nemlig at vi stadig vekk blir møtt med noe lignende som dette: “hvor i all verden har dere dette fra, det dere sier støttes jo ikke av fagmyndigheter og de ansvarlige myndigheter i Norge!?”. Nei, sant nok, men…

Vi i Foreningen Lov og Helse kommer ikke til å slutte å presse på til flere begynner å se på dette med seriøsitet og det kritiske blikket dette krever, selv om vi skulle oppfattes som “plagsomme” av noen. Vi som befolkningen har dessverre ikke råd til å la det som skjedde i pandemien fare uten en opprydding.


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen lov og helse.

Forrige artikkelStopp bombinga av Gaza – stopp folkemordet på palestinerne
Neste artikkelStudie: Millliarder av DNA-rester i en eneste vaksinedose
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.