Norge har allerede fått sult, flere hopper over måltider, og alt er i rute

0
Faksimile fra Nettavisen
Av Kjetil Tveit.

Fra Twitter / X

«Nå dreier det seg om vond, gammeldags fattigdom av den typen som folk var vant til i mellomkrigstida eller i årene like etter andre verdenskrig. (…) Det at ein får ein framvekst av folk som faktisk ikkje har nok mat, tyder på at vi kan få lommer av absolutt fattigdom i Noreg.» Nettavisen.

FNs generalsekretær António Guterres forklarte i juni 2022 at vi ville få sultkatastrofe, og at ingen land var immune: «Ingen land vil være immune mot de sosiale og økonomiske følgene av en slik katastrofe, sa Guterres.»

Guterres sa ikke at Norge var immune. Han sa at ingen land var immune. Årsakene til at prognosene i 2022 tilsa global sult var ifølge Guterres Ukraina-krigen, klimaendringer (det grønne skiftet) og pandemi-(narrativ). Hvis Guterres har rett i hva som har ført til- og fører til, global sultkatastrofe, kunne denne vært unngått?

Ukraina-krigen

Ifølge vår tidligere statsminister Thorbjørn Jaglands skriverier i oktober, forsøkte man tydeligvis ikke med diplomati i forkant av Ukraina-krigen (Klassekampen). Jens Stoltenberg innrømmet i høst at Putin ga tilbud så sent som i 2021 om at de ikke ville angripe nabolandet hvis Nato ville gå med på stans i (den aggressive) Nato-utvidelsen ved grensen mot Russland. Så om Ukraina-krigen fører til global sultkatastrofe, så kunne denne vært unngått med en annen Nato-sjef blant annet.

Klimaendringene (Det grønne skiftet)

Energi er mat, og mat er energi. Kunstgjødsel er ekstremt energikrevende å lage fordi den skal nettopp skape de kaloriene som vi skal spise. Diesel til traktoren er energi. Bakerier går konkurs i Norge fordi ovnen man baker brød i krever energi. Slakteriene klarer heller ikke strømmregningen til blant annet fryselagrene. Bare en måned før Guterres kunne «spå» global sultkatastrofe sto DNB-sjefen Kjerstin Braathen på podiet hos verdens føydalherrer, Verdens økonomiske forum (WEF)- som forøvrig gjorde omfattende samarbeidsavtale med FN i 2019 (Aftenposten) – og sa følgende: «Energiomstilling vil skape energiknapphet og smerte, men det er verdt det» (steigan.no).

Enten det dreier seg om grønt-skifte-krise, krig, eller pandemikrise beriker de rikeste seg ved at de «næres» av globale kriser mens vi ser på at middelkassen i land etter land spiller falitt.

Pandemi-«krise»-narrativ

Allerede i januar 2022 hadde formuene til verdens ti rikeste økt mer under coronapandemien enn de siste 14 årene til sammen kunne VG skrive (VG). Et halvt år senere, da pengene var innkassert sa Bill Gates at man på den tiden ikke visste at covid-19 hadde en ganske lav fatalitetsrate*, og at det var synd vi ikke visste tidligere at covid-19 ikke var stort verre enn en influensa. Se når han selv sier det i denne videoen (Jimmy Dore). Men at covid-19 ikke var så dødelig likevel beviste verdens mest kjente epidemiolog John Ioannidis tidlig i pandemien, og vår egen professor Halvor Næss ved Haukeland slapp som så mange andre ikke til i massemediene.

(*Wikipedia – fatalitetsrate eller dødsfalltal er talet på dødsfall mellom dei som er råka av ein viss sjukdom eller tilstand.)

Her forteller han om bedraget og manipulasjonen i helsemagasinet hemali.

På tegnebrettet

FNs António Guterres hadde ingen krystallkule da han «spådde» global sultkatastrofe i 2022. Alle disse «krisene» som leder til sult-krisen kunne slik jeg har vist vært unngått hvis man ikke hadde planlagt dem. FN hadde som nevnt i 2019 gjort samarbeidsavtale med føydalherrene i WEF som nå også får sultkatastrofen de kan næres på. Sultkrisen er bare et ledd i kavalkaden med konstruerte kriser som legitimerer, og framviser «behovet for» et sentralstyrt globalt verdensherredømme, jamfør globalismen som rir oss som en plage.

Men heldigvis er det ikke føydalherrenes egne mager som skal romle i smerte i desperasjonen. Og DNBs Kjerstin Braathen har vel til knekkebrød hun også med sine 14 millioner i inntekt. Og godt er det, for det er vondt å gå sulten. Som hun som nevnt sa i WEF om deres baby som beriker dem; det grønne skiftet vil «skape energiknapphet og smerte, men det er verdt det». Så når magen skriker, vet vi at alt er i rute. Man kan alltids skrive avisartikler at man synes synd på de som sulter, og at nå er det på tide å brette opp ermene og lage mer sosialistisk rettferdighet.

Det er musikk i ørene til luksuskommunistene i Davos… som eier medieimperene. Det er lenge siden de sosialistiske nyfascistene giftet seg med den politiske venstresiden. Søker du på «equity» på gutteklubben grei (WEF) sine egne nettsider tar det aldri ende med artikler (Weforum). Men videosnutten der de sa: «you will own nothing and you will be happy», måtte de til slutt fjerne da for mange avslørte at de selv skulle eie, mens vi skulle leie- og være avhengige av «grisene» i Orwells Kamerat Napoleon. Men går du til kjernen i sultproblemet vil du bli kansellert i kanselleringskulturen som globalist-ulvene selv har innført ved social engineering.

Du vil bare unntaksvis få komme på trykk i storavisene hvis du avslører ønske om årsaksrettet «medisin» for samfunnet som har fått kreft. Husk at maktens narrespill og deres absurditeter alltid vil næres av en kultur som kansellerer i stedet for å avsløre.

Portvokterne

Journalistene har blitt ånds-eliten som kansellerer reell kritikk på bakgrunn av rykter som de selv setter ut på avsender eller dens «gruppetilhørighet». Redaksjonene har blitt maktelitens champagne-sosialistiske portvoktere. Portvoktere som med kirurgs presisjon forsørger at skrapingen i overflaten forblir overflatisk, og ikke «konspiratorisk» som de sier i øst og i vest når de deler ut merkelapper i tribalismen* mens de himler med øynene.

(*Tribalisme er inndeling i eller støtte for en stamme eller stammer, særlig politikk preget av stammelojalitet eller stammeinndeling. Innen konformitet kan tribalisme referere til et tankesett eller oppførsel hvori en er mer lojal overfor ens stamme, enn til sine venner, sitt land, eller en annen sosial gruppe. Wikipedia.)

Makteliten elsker dem. De er deres nyttige idioter. De vet ikke at også de som middelklasse snart skal elimineres, og at artiklene og himlingen med øynene over «the basket of deplorables» som tilhører «feil tribe» snart skal produseres av roboter med algoritmer justert til splitt og hersk-funksjon.

Forrige artikkelVerdens største pengevaskemaskin – og Norge bidrar
Neste artikkelHvordan står det til med likestillingen i «verdens mest likestilte land»?