Hvordan står det til med likestillingen i «verdens mest likestilte land»?

0
Faksimile fra programmet til Mannsdagen. Utsnitt av foto av Kennetm Bamberg

I Norge slår vi oss på brystet og sier gjerne det, at vi er et av verdens mest likestilte land. Likestilling har i Norge vært kvinnekamp og kvinner har gjennom årelang kamp oppnådd mye.

Av Romy Rohmann

I dag 19. november er det den internasjonale mannsdagen. Gratulerer til dere, gutter og menn der ute.

Gutter og menn står overfor mange utfordringer i dagens Norge og det er mange områder å ta tak i for å oppnå likestilling.

I forhold til jentene taper gutter i skolen, statistikken viser at de får dårlige karakterer, dropper oftere ut av skolen og utgjør et mindretall ved høyere utdanning.

I 2022 passerte andelen kvinner med lang utdanning på universitets- og høyskolenivå for første gang tilsvarende andel for menn, ifølge SSB.

Menn topper statistikken på kriminalitet, rus og selvmord. De lever kortere og er oftere utsatt for dødelige arbeidsulykker.

I tillegg er de oftere ufrivillig barnløse, og dersom en mann først har barn, og går gjennom et samlivsbrudd (gjerne mot sin vilje, to av tre skilsmisser initieres av kvinnen), så har han automatisk dårligere kort på hånden under omsorgsfordelingen av barna.

En del av disse utfordringene ble berørt på en likestillingskonferanse på Litteraturhuset i Oslo i går, 18. november.

Se programmet her.

Temaet på denne konferansen var Utenforskap og i starten på konferansen fikk vi se og høre kunstner Kenneth Bamberg lose oss gjennom en visuell fortelling om maskulinitet.

En av hans utstillinger som han har kalt Johan gjorde stort inntrykk, utstillingen var om menn som var utsatt for vold. Disse mennene opplevde ikke bare vold, men også bagatellisering og å ikke bli trodd fordi det var en kvinne som var utøver av volden.

Mange av Kenneth Bambergs bilder kan dere se på hans hjemmeside https://kenbam.com/ 

Han skriver om denne samlingen som han har kalt Johan dette,

I dedicate this exhibition to Johan.

Johan wanted to be part of this work, but his ex-wife murdered him before such a thing could happen.

Rest in peace Johan.

Det var et spekket program både med presentasjon av ny forskning og innlegg i en kjønnsdebatt hvor likeverd og maktkamp mellom kjønn blei berørt. Sjøl skriver MannsForum om arrangementet at:

Mannsdagen 2023 setter søkelyset på menns utenforskap i Norge. I løpet av dagen vil det være spennende foredrag og diskusjoner som tar for seg ulike aspekter av utenforskap.

Vi ønsker å utforske emner som menns helse, utdanning, familieliv, følelsesmessig velvære og yrkesliv, samt hvordan vi kan skape et samfunn der menns utfordringer blir møtt med empati, forståelse og støtte.

Det var mange innledere og jeg vil trekke fram Berit Lund Koksvik, jurist med spesialisering innen rettsområdene kontraktsrett og politirett, hun snakket om Rettsikkerhet eller ulikhet for loven? Hun sa at likestilt lovgivning er ikke likestilt med mindre vi anvender loven slik den er tiltenkt og viste til flere grove rettsikkerhetsbrudd i barnefordelingssaker.

Det var flere til stede som snakket om arbeidet som gjøres i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget som skal resultere i en NOU. Flere av innlederne har gitt ut artikler og annen forskning som det ble vist til og som det kan være interessant å ta for seg spesielt, men det får komme etter hvert.

På et av konferansebordene lå også en Kortversjon av Likestillingsbarometer med Mannsperspektiv som MannsForum har gitt ut, her ble det presentert tall og fakta på flere områder som:

  • Likeverd i familien
  • Ubalanse i kjønnssensitive yrker og tjenester
  • Ulikhet for loven
  • Kjønnsfavorisering
  • Levekår
  • Samfunnsbidrag

Litt tilbake til start

I Norge slår vi oss på brystet og sier gjerne det, at vi er et av verdens mest likestilte land. Likestilling har i Norge vært kvinnekamp og kvinner har gjennom årelang kamp oppnådd mye. Denne kampen har vært en kamp mot menn generelt, men er det menn generelt som har sittet med makt og privilegier? Uten å snakke om og trekke inn hvem som egentlig har makt, både den økonomiske og definisjonsmakta – det vil si å snakke om og ta med klasseperspektivet, vil arbeid for likestilling eller likeverd bli ufullkomment.

På konferansen fikk vi høre mer om de menn som ikke står for utøvelsen av denne makta, de som også er undertrykket og som ikke har fått tatt så mye del i framskrittene innafor likestillingen og likeverdet.  

Hele konferansen kan du se her:

YouTube player
Forrige artikkelNorge har allerede fått sult, flere hopper over måltider, og alt er i rute
Neste artikkelHandlingsrom og politisk vilje