Hvordan bedøve elefanten i rommet

0
Elefanten (t.v.). Bildet er datamanipulert.

Alternativ tittel: Norske myndigheter omdefinerte genterapi til vaksiner i et lovforslag allerede 2 måneder før pandemien startet.

Av enigma, Foreningen fritt vaksinevalg.

I 2020 ble «sannheten» vugget inn i en 60 år lang tornerosesøvn omhyggelig svøpt i et edderkoppnett av velvalgte juridiske formuleringer – ispedd noen løgner, mangefulle møtenotater, og noen terabytes destruert korrespondanse. Realiteten er at motgiften til sedasjonen (bedøvelsen) man injiserte Koronakommisjonen med – hittil ikke er oppfunnet – hvor halveringstiden opplagt også er en utfordring.

Gamle «kjenninger» av økokrim og deres venner

Tidslinjen viste oss at det forelå en jevn strøm av milliardtransaksjoner fra norske myndigheter til organisasjoner som CEPI og GAVI i årene før pandemien. GAVI ble opprettet av Bill Gates på starten av 2000 tallet og har i en årrekke samarbeidet nært med legemiddelindustrien. CEPI (global koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier) er en nykommer som så dagens lys i Davos i 2017. Initiativtakerne Erna Solberg og Bill Gates, med økonomisk støtte fra Norge og Bill & Melinda Gates Foundation, er sentrale parter sammen med WHO og farmasøytisk selskaper som GSK, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Sanofi og Takeda. Årlig mottar GAVI og CEPI milliardbeløp, hvor norske midler står svært sentralt.

CEPI: legitimert korrupsjon

Det er ikke spesielt dristig å antyde at CEPI fungerer som en global interesseorganisasjon for verdens største farmasøytiske selskaper. Velsignet med ubegrensede midler og utad fremstilt som en idealistisk organisasjon – setter de i en særposisjon.

Tidligere ble det oppfattet som korrupsjon der industrien hadde tette bånd til makten. I sammenhengen med CEPI har man derimot legitimert forholdet og invitert legemiddelindustrien helt inn i hjertet av beslutningsprosessene. Lobbyvirksomhet er nå å anse som faglige bidrag.

Revidert bioteknologilov

Uavhengig av de endeløse spørsmålene man kan tillate seg å stille; er det stadig noen som vender tilbake:

Hvorfor ble bioteknologiloven endret rett i forkant av promotering av de hastegodkjente genterapeutiske «vaksinene»?

Svaret er opplagt; uten en slik endring ville det vært umulig å injisere
befolkningen med nettopp genterapi. Bioteknologiloven er svært streng på dette området. Den eneste måten man kunne få gjennomslag for noe så dristig – var i form av reklassifisering hvor profylaktisk genterapi ble en overgangsterminologi. Den profylaktiske genterapien ble videre klassifisert som vaksiner – hvorpå det genterapeutiske legemiddelet lot seg plassere under legemiddelloven og derav gitt godkjenning for eksperimentell «vaksinering».

Det mulig mest interessante spørsmålet befatter seg med tidslinjen:

Utkast til ny bioteknologilov, med den skisserte overgangen fra genterapi til vaksiner, ble imponerende nok sendt til vurdering 17 desember 2019 – hele to måneder før pandemien startet. Erkjennelsen av behovet for å gjenskape begrepet «genterapi» i mindre avskrekkende vendinger og med mer anvendelig juridisk terminologi var lite annet enn profetisk.

Flaks! eller flaks…

Image: Gamle kjenninger av økokrim og deres venner

Fritt Vaksinevalgs høringssvar omkring Endring av bioteknologiloven: https://frittvaksinevalg.no/horingsuttalelser/endringer-i-bioteknologiloven-mv-26-5-2020/

Første utkast 13.12.19: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-34-l-20192020/id2682309/

Saksgang: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77395

Forrige artikkelNår vender de ham ryggen?
Neste artikkelIsrael henrettet journalister fra Al Mayadeen