Mennesker, bier og det levende miljøet i 2023

0

Kan sykehus ta livet av spedbarn? Hva skyldes det at kreft øker så kraftig blant unge? Og at MS er på frammarsj? Har det en sammenheng med at bier og andre insekter forsvinner?

Av Einar Flydal.

I et rundbrev minner Arthur Firstenberg om en etablert medisinsk forklaring og en mengde foreliggende forskning – mens Strålevernet og Helsedirektoratet i Norge som i USA holder fast ved at slikt har man ikke noen forklaring på…

MENNESKER, BIER OG DET LEVENDE MILJØET I 2023

Et rundbrev fra Arthur Firstenberg

1 Sykehus tar livet av spedbarn

En pennevenn i North Carolina sendte meg denne beretningen for noen dager siden om en frisk nyfødt som nesten ble bestrålet i hjel av sykehusmiljøet:

«Jeg vil fortelle hva som skjedde med min guddatters nyfødte bror på Duke Medical Center tidligere i vår. Babyen Emiliano ble født med utmerket helse, men da jeg kom tilbake 12 timer senere, var han blitt flyttet til et annet rom, og jeg ble bekymret fordi jeg selv ble svimmel, fikk skjelving og hodepine i løpet av ca. 5 minutter etter å ha besøkt rommet hans.

Jeg skjønte at jeg burde sjekke med måleren min for radiofrekvent stråling, for dette er symptomer på mikrobølgesyke som jeg får når RF-nivåene er høye. Målingene på Cornet-måleren svingte mellom 11 og 15 milliwatt per kvadratmeter! Personlig trenger jeg RF-nivåer under ca. 0,006 milliwatt per kvadratmeter, så jeg kan knapt forestille meg hva dette gjorde med et spedbarn som bare var 12 timer gammelt. Da jeg åpnet gardinene la jeg merke til at det var en rund 5G-mast utenfor på gaten, og rett ut av sykehusvinduet hans kunne du se en rekke med basestasjoner på taket. De så ut som flere store hvite paneler på toppen av en annen sykehusbygning tvers over på andre siden av en liten grønn plass. Du kunne se dem tydelig fordi den andre bygningen var kortere, noe som innebar at takpanelene var stilt opp omtrent samme samme høyde som vinduet der barnet lå.

Dag 3 hadde Emiliano utviklet gulsott og ble snart lagt inn på intensivavdelingen for nyfødte (Duke Main NICU), som også hadde svært høye strålingsnivåer. Mens han var på den enheten, fortsatte gulsotten å øke, og han utviklet utslett. Jeg fant det interessant fordi jeg også utviklet utslett. Jeg fikk «sommerfuglutslett» i ansiktet mitt og babyen hadde utslett på den ene siden av kroppen. Jeg fortalte sykepleieren at jeg hadde 5G-utslett, akkurat som babyen. Hun hadde ingen anelse om hva jeg snakket om. Hun forklarte at mange babyer får dette utslettet, men de vet ikke hva det kommer av.

«Etter flere dager til på intensivavdelingen fortsatte tilstanden hans å forverres. Jeg tvang meg selv til å besøke ham på sykehuset, til tross for at jeg ble fryktelig dårlig der, for jeg står familien svært nær. Mitt eget utslett kom tilbake sammen med svimmelheten, skjelvingen og hodepinen hver gang jeg var på besøk. Det forsvant innen 12-24 timer etter at jeg forlot sykehuset og kom hjem. Babyen måtte imidlertid oppholde seg i strålingen.

«Etter enda flere dager på intensivavdelingen, som ble bestrålet døgnet rundt, utviklet babyen en stafylokokkinfeksjon nær neglen på lillefingeren. Infeksjonen begynte å spre seg nedover fingeren og de snakket om å amputere fingeren hans. Da hadde jeg jobbet i flere dager for å overtale moren hans til å få ham overført til Duke Regional, et mindre sykehus i den nordlige delen av Durham, og til slutt ba hun om å få flyttet ham. Min grunn er at jeg visste at Regional hadde mye lavere nivåer radiofrekvent stråling. Jeg hadde nemlig vær på besøk der tidligere fordi hun tidlig hadde fått rier og da hadde overnattet. Bakgrunnsstrålingen i rommet var på mellom 0,003 og 0,01 milliwatt per kvadratmeter (mW/m2). (Durham Regional ligger i en mindre velstående del av byen, med mindre avansert teknologi generelt.) De overførte babyen med helikopter og babyens helse ble umiddelbart bedre. Innen 48 timer etter å ha blitt overført fra den høye strålingen ved Duke Medical ble utslettet dramatisk bedre, gulsottskårene gikk ned, og stafylokokk-infeksjonen begynte å bli bedre.

Strålingsnivåene ved Regional var omtrent en tusendel av nivået ved Duke Main. Og ved Duke Regional var det ingen synlige 5G-master eller basestasjoner på hustaket utenfor babyens vinduer. Babyen kom seg helt der og er hjemme nå.»

2 Kreft blant unge skyter i været

En gjennomgang av kreftstatistikk for unge mennesker i 44 land er publisert av et internasjonalt team av forskere. De fant at forekomsten av kreft hos personer under 50 har økt dramatisk i hvert av disse landene. Studien, som ble publisert i Nature Reviews Clinical Oncology, har tittelen «Er tidlig oppstått kreft en voksende global epidemi?» [https://www.nature.com/articles/s41571-022-00672-8] Forfatterne spekulerer over hvilke ulike mulige årsaker det kan være til denne epidemien, herunder kosthold, livsstil, fedme, mikrobiomet og genetiske følsomheter, men de tvinges til å konkludere at det ikke fins bevis for at noen av disse faktorene har forårsaket den globale økningen. De nevner ioniserende stråling i én enkelt setning, og de omtaler overhodet ikke RF-stråling.

Gravejournalisten Felice Freyer intervjuet to av studiens forfattere samt seks andre kreftspesialister fra Harvard, Brigham and Women’s Hospital, Dana-Farber Cancer Institute og fra Tufts University om resultatene av denne studien. Jeg sendte henne en kopi av boken min sammen med brev, der det sto følgende:

«Jeg leste med interesse artikkelen din fra 22. juli 2023 i Boston Globe med tittelen «Rise in cancer among younger people worries and puzzles doctors» [Vekst i kreft blant unge bekymrer og forundrer leger»] Jeg har også lest Nature Reviews-artikkelen som det refereres til i artikkelen din (‘Er tidlig begynnende kreft en global epidemi som er på gang?’).

Jeg har også fulgt med på økningen i enkelte kreftformer blant unge mennesker, men i forhold til en svært spesifikk miljøfaktor: radiofrekvent (RF) stråling fra mobiltelefonene som yngre mennesker har båret på store deler av livet. Det finnes omfattende litteratur om denne sammenhengen, og dessuten en plausibel årsaksmekanisme. Jeg tror eksponering for trådløs teknologi, spesielt mobiltelefoner, er årsaken til mye, om ikke det meste, av den nylige økningen i kreft hos unge mennesker.

Tabell 1 som er vedlagt Nature Reviews-studien viser trender for 13 typer kreft i 44 land. De krefttypene som har en stigende trend er i minst 75 % av disse landene nettopp kreft i de organene som er mest bestrålt av mobiltelefoner:

  • brystkreft
  • tykktarms- og endetarmkreft
  • kreft i skjoldbruskkjertelen
  • prostatakreft
  • Livmorkreft (endometriekreft)
  • nyrekreft

Under bruk holdes mobiltelefoner enten rett ved siden av skjoldbruskkjertelen eller foran kroppen nær brystet. Når de ikke er i bruk, men fortsatt på og stråler, oppbevares mobiltelefoner oftest i en bak- eller hoftelomme, ved siden av nyrene eller nær tykktarmen og prostata eller livmor. Det mest eksponerte enkeltorganet blant dem som er omfattet i studien er skjoldbruskkjertelen. Den krefttypen er den eneste som er vurdert å ha en samlet oppadgående trend i hvert eneste av de 44 landene (unntatt Thailand, hvor tallene ikke var store nok til å gi en klar tolkning).

Jeg vil også gjøre oppmerksom på testikkelkreft, som teamet ikke har vurdert. Testiklene blir også kraftig bestrålt av mobiltelefoner i lommene. Og testikkelkreft øker ikke bare blant unge mennesker over hele verden, men var i 2020 den vanligste kreftformen hos menn i alderen 15 til 44 år i 62 land over hele verden. (Ariana Znaor et al., Global patterns in testicular cancer incidence and mortality in 2020, International Journal of Cancer 151(5): 692-698 (2022), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ijc.33999

Og så er det selvfølgelig hjernekreft, som teamet heller ikke har vurdert. Hjernen blir enda mer bestrålt av mobiltelefoner enn skjoldbruskkjertelen. Svulster i hjernen og sentralnervesystemet er i dag den nest vanligste krefttypen og den viktigste årsaken til kreftrelaterte dødsfall hos barn og unge voksne. (J.S. Bell et al., Global incidence of brain and spinal tumors by geographic region and income level based on cancer registry data, Journal of Clinical Neuroscience 66: 121-127 (2019), https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967586818322252).

Det foreligger en plausibel mekanisme. Elektromagnetiske felt forstyrrer bevegelsene til elektroner, herunder elektronene i elektrontransportkjeden i mitokondriene i hver enkelt celle. Dette bremser stoffskiftet og forårsaker oksygenmangel, som så resulterer i den spektakulære økningen i flere sykdommer og lidelser. Jeg sikter til fedme, diabetes, hjertesykdom og kreft. Den reduserte effektiviteten i å fordøye sukker og fett vil resultere i fedme, diabetes og hjertesykdom, mens kreftceller trives under anaerobe forhold. Og Warburg-hypotesen foreslår at oksygenhunger ikke bare øker risikoen for kreft, men forårsaker det. I stedet for å gripe til denne forklaringen har det medisinske miljøet i stor grad viftet med hendene i forvirring mens de jakter på en årsak.

Du er kanskje interessert i noen av følgende studier:

Historien og årsaken til kreft i forbindelse med elektromagnetiske felt er gjennomgått i kapittel 13 i boken min, «Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet», 2018, [som du på norsk bare får kjøpt på bloggen http://einarflydal.com], et eksemplar av den følger med dette brevet. Boken har 137 sider med bibliografi.

Jeg tror den utstrakte bruken av mobiltelefoner, som begynte plutselig i løpet av de siste 25 årene, er ansvarlig for den samtidige, ekstraordinære økningen av visse kreftformer hos unge mennesker i løpet av samme tidsperiode, og bør være en faktor som analyseres i hver eneste studie av kreftforekomst, utbredelse og årsakssammenheng i dag.

Jeg ser frem til enhver oppfølgingsartikkel du måtte skrive om dette emnet.»

Jeg sendte også et lignende brev til hver av de syv forskerne hun intervjuet. Her er alle navnene og e-postadressene deres for de av dere som vil skrive til dem:

3 Multippel sklerose øker hos barn

Et team med forskere fra Storbritannia, Frankrike, Nederland, Australia, Canada og USA sammenlignet hyppigheten av multippel sklerose [MS] i 115 land i 2013 med hyppigheten i 2020. De fant at forekomsten av MS hadde økt dramatisk i alle regioner i verden på bare syv år. Den økte med 59 % i Afrika, 87 % i Amerika, 38 % i det østlige Middelhavet, 32 % i Europa, 58 % i Sørøst-Asia og 32 % i det vestlige Stillehavet. For kloden som helhet hadde 44 av hver 100 000 mennesker MS i år 2020. Man begynner nå til og med å finne multippel sklerose hos barn: i 2013 ble 7000 tilf6eller av multippel sklerose hos personer under 18 år rapportert av 34 land; i 2020 ble mer enn 30 000 tilfeller av personer under 18 år rapportert i 47 land.

Ingen burde bli overrasket. I år 2013 utsatte et team av tyrkiske forskere rotter for mobiltelefonlignende stråling i én time om dagen mens rottene var tidlig og midt i ungdomsårene, som for en rotte er når den er 21 til 46 dager gammel. Ryggmargen til de eksponerte rottene hadde betydelige tap av myelin, lik det som skjer ved multippel sklerose.

4 Utrolig økning i fedme og hjertesykdommer

I april 2023 publiserte British Heart Foundation statistikk som avslører en sjokkerende forekomst av fedme og hjertesykdom. 64 % av alle voksne som er 16 år og eldre i Storbritannia i dag er overvektige eller svært overvektige. Og 30 % av alle barn i alderen 2-15 år er overvektige eller svært overvektige.

Antall resepter brukt i forebygging og behandling av hjertesykdom i England steg fra 46 252 i 1981 til 332 575 i 2020. Den kraftigste økningen skjedde mellom 1996 (91 037 resepter) og 2006 (234 793 resepter), årene da de fleste av befolkningen fikk mobiltelefoner.

Antall personer som lider av atrieflimmer, en ledningsforstyrrelse i hjertet, økte i Storbritannia fra 1,30 % av befolkningen i 2006/07 til 2,12 % av befolkningen i 2021/22. Det er en økning på 63 % på 15 år.                                                                                                                            

5 Nesten halvparten av alle amerikanske honningbikolonier mistet i fjor

The Bee Informed Partnership’s årlige kartleggingsundersøkelse, som ble publisert 22. juni 2023, avslørte at 48,2 % av alle honningbikolonier i USA gikk tapt i perioden fra 1. april 2022 til 1. april 2023. «Tapt» betyr at alle biene i kolonien døde.

6 Smarte byer dreper alt liv

En kontakt i Gold Coast, den «smarteste byen i Australia», rapporterte i april at byen hans nå er blottet for nesten alt ikke-menneskelig liv. «Der jeg bor i Australia,» skrev George, «pleide vi å ha mange regnskogsfrosker, mest kjent er den grønne trefrosken. Sist gang det regnet hørte jeg ikke ett pip. Til og med Queensland-stokkpadden har forsvunnet. Hver gang det hadde regnet pleide gresset å være dekket med meitemark – nå er det ikke en meitemark å se på gresset lenger. Vi pleide å høre sikadene kvitre om kvelden – nå har jeg ikke hørt et kvidder på over seks år. Alle frukttrærne mine er uten frukt. Det fins ingen insekter, bier, edderkopper eller bladlus på rosene mine. Området mitt er kjent som den smarteste byen i Australia, og buskaset i nærheten er dødt for alt levende miljø (bier, sommerfugler, møll, fugler, flygende flaggermus, frosker og innfødte dyr).»

Arthur Firstenberg
President, Cellular Phone Task Force
Author, The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life
P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
phone: +1 505-471-0129
arthur@cellphonetaskforce.org
20. september 2023

(Du finner originalen og kan støtte Arthur Firstenbergs organisasjon og abbonnere på hans nyhetsbrev på engelsk, her: https://cellphonetaskforce.org/humans-bees-and-wildlife-in-2023/

(Oversettelse: Harald Wibye og Einar Flydal)

På norsk ble denne teksten først publisert på http://einarflydal.com den 08.10.2023

Einar Flydal, 9.10.2023

Forrige artikkelUttalelse om situasjonen i Palestina/Israel
Neste artikkelEgenkapital i jordbruket