Uttalelse om situasjonen i Palestina/Israel

0
Israels bombing av Gaza

Av Antikrigsinitiativet.

9. oktober 2013.

Antikrigs-Initiativet er fortvilet over situasjonen som har oppstått etter HAMAS angrep på Israel. 1.500 mennesker er allerede drept. Israel vil slå tilbake med enorm militær kraft, slik de alltid gjør når de angripes. Dette vil føre til at uskyldige sivile drepes i tusentalls. Samtidig er faren stor for at flere parter dras inn og at dette kan eskalerer til storkrig.

I denne situasjonen appellerer vi til den norske regjering om å gjøre det den kan for å få avsluttet krigshandlingene snarest, og bringe partene til forhandlingsbordet.

Det som nå skjer er bare enda en konsekvens av de overgrepene som den palestinske befolkningen har vært utsatt for siden 1948, da staten Israel ble grunnlagt. Den gang ble 750.000 palestinere fordrevet fra sine landsbyer, og tvangsplassert i Gaza og på Vestbredden. I årene etterpå har jødiske settlere overtatt palestinske områder bit for bit, med støtte fra den overlegne israelske militærmakten.

Den humanitære situasjonen for palestinerne er i dag prekær. HAMAS vet at de aldri kan beseire Israel militært. Disse angrepene er derfor mest et uttrykk for den desperasjonen palestinerne opplever, som et folk uten framtidsutsikter, og sviktet av det internasjonale samfunnet som i praksis godtar den israelske undertrykkingen.

Samtidig viser de siste dagenes hendelser at den israelske befolkningens trygghet aldri kan sikres med militære midler. Til tross for at Israel er ett av verdens mest militariserte samfunn og besitter en overlegen militær slagkraft, hvor også atomvåpen inngår, makter de altså ikke å forhindre at egne innbyggere blir drept.

Fred og sikkerhet kan bare oppnås gjennom forpliktende politiske avtaler der Israels okkupasjons- og apartheidpolitikk opphører.

Antikrigs-Initiativet,
9. oktober 2023

Forrige artikkelPalestinerne snakker Israels språk
Neste artikkelMennesker, bier og det levende miljøet i 2023