Gassforekomstene utenfor Gaza

0

Gaza er rikere på naturressurser enn tidligere antatt. Under den militære konflikten mellom Israel og Hamas står det også en strid om råderetten til disse verdifulle ressursene.

Omkring 30 kilometer vest for kysten av Gaza ligger det et naturgassfelt kalt Gaza Marine. Feltet ble mot slutten av 1990-årene oppdaget av British Gas, og det ventes å romme mer enn 30 milliarder kubikkmeter naturgass.

Av politiske og sikkerhetsmessige årsaker er imidlertid utvinningen av gassressursene utsatt. Dessuten strides israelske og palestinske myndigheter om råderetten over disse forekomstene og retten til inntektene derfra.

Tamar

I nærheten av Gaza, nærmere bestemt 24 kilometer utenfor den israelske kysten, ligger et gassfelt kalt Tamar – oppkalt etter en konfliktfylt gammeltestamentlig skikkelse. Tamar-feltet drives av det amerikanske oljeselskapet Chevron, og det dekker 70 % av Israels energikonsum.

Tamar-feltet ble imidlertid stengt 9. oktober 2023 av det israelske energidepartementet. Årsaken til nedstengningen er bekymringer rundt sikkerheten på grunn av den militære konflikten med Hamas. Dette vil kunne påvirke Israels eksport av gass til nabolandene Egypt og Jordan. Det vil også kunne påvirke det allerede hardt pressede globale gassmarkedet.

Leviathan

Chevron er likevel ikke tomme for gass i dette området. Fra den enda større Leviathan-plattformen, navngitt etter en monsterlignende skikkelse fra jødisk mytologi, hentes det fremdeles gass til Israel, slik at landets indre marked fremdeles har «trygge og pålitelige gassforsyninger», ifølge CNN.

Nedstengingen har naturlig nok bidratt til økte gasspriser, og den nylige lekkasjen i gassrørledningen i Østersjøen er heller ikke heldig for prisutviklingen. Likevel er vi fremdeles langt unna fjorårets katastrofalt høye priser.

Kompliserte rettigheter

Tamar-feltet er i seg selv en komplisert affære. Årsaken til at det ble liggende såpass lenge uten å bli utnyttet, var ifølge JNS.org det ikke kan utvikles uten tillatelse fra Israel – selv om det ifølge en rekke avtaler inngått mellom Israel og Palestina i 1999 tilhører palestinske myndigheter. Da Hamas tok kontroll over Gaza, fryktet Israel at de skulle ta kontrollen over disse ressursene og stengte for den videre utviklingen av feltet.

I den senere tid har Israel likevel gitt prosjektet sin tilslutning, til tross for at utvinningen sannsynligvis og etter internasjonal lov også ville komme Hamas til gode. Med den seneste konflikten i området, råder det nå ny usikkerhet om driften av Tamar-feltet.

Forrige artikkelDet hvite hus har diskutert militær respons hvis Hizbollah angriper Israel
Neste artikkelUSA legger ned veto mot FN-resolusjon som ba om «humanitære pauser» i Gaza