Dømt til å tape (2)

0
Fra Nato-møtet i Vilnius. Finn tre feil.

Dette er del to i John J. Maersheimers artikkel om den ukrainske motoffensiven. Første del finner du her: Dømt til å tape (1)

John J. Maersheimer.

Historien om blitzkrig

La oss nå se på hvordan de historiske kildene passer med disse analytiske rammene som beskriver blitzkrigens ABC. Det har vært 11 blitzkriger siden ankomsten av panservognen på slagmarken, hvorav fire involverte reale kamper, og syv var ikke-reale kamper. Angriperen lyktes i en av de fire reale kampene og i alle de syv ikke-reale kampene. (Maersheimer bruker begrepet fair fight, vi har valgt å oversette det med real kamp, o.a.)

Tyskland lanserte fem store offensiver i andre verdenskrig: mot Polen i 1939, Frankrike i 1940, Sovjetunionen i 1941 og på nytt i 1942, og mot de allierte hærene i 1944. Wehrmacht brukte ikke en blitzkrig-strategi mot Polen, selv om betydelige tankstyrker var engasjert i operasjonen.[19] De valset ganske enkelt over det polske militæret i det som helt klart var en ikke-real kamp. Ett år senere, våren 1940, lanserte tyskerne en blitzkrig i Frankrike og vant en avgjørende seier. Det var det første tilfellet av blitzkrig, og det var en real kamp. Året etter invaderte Hitlers styrker Sovjetunionen, og engasjerte seg i en annen real kamp. De benyttet blitzkrig, som hadde som mål å påføre Den røde armé et avgjørende nederlag vest for elven Dnepr. De klarte ikke å oppnå dette målet, og offensiven stoppet til slutt opp utenfor Moskva tidlig i desember 1941. I et forsøk på å unngå en utmattelseskrig lanserte Wehrmacht en ny offensiv mot Den røde armé i slutten av juni 1942, denne gangen kjørte den dypt mot de oljerike områdene i Kaukasus og Sør-Russland, i håp om at erobringen av dem ville gi Sovjetunionen et dødelig slag. Til tross for imponerende seire i de første månedene av felttoget, kom blitzkrigen i 1942 til kort og Wehrmacht endte opp i en utmattelseskrig på østfronten. Til slutt lanserte tyskerne en blitzkrig i Ardennene i desember 1944, i håp om å splitte og alvorlig svekke de amerikanske og britiske armeene, erobre den viktige havnen i Antwerpen, og forhåpentligvis tvinge de allierte til å overgi seg. Til tross for et innledende gjennombrudd mislyktes den tyske offensiven.

Det israelske forsvaret (IDF) lanserte blitzkrig mot den egyptiske hæren i 1956 og 1967. I begge tilfeller beseiret israelerne egypterne, men ingen av dem var en real kamp ettersom IDF var en overlegen kampstyrke. Det har vært fem andre blitzkriger i tillegg til de fire tyske og to israelske tilfellene: den sovjetiske offensiven i 1945 mot Japans Kwantung-hær i Mandsjuria, den nordkoreanske invasjonen av Sør-Korea i 1950, den indiske offensiven mot Øst-Pakistan i 1971, det vietnamesiske angrepet inn i Kambodsja i 1979, og det USA-ledede angrepet mot den irakiske hæren i Kuwait i 1991. Disse krigene, som de to israelske eksemplene, var ikke-reale kamper.[20]

Denne korte historien peker på at Frankrikes fall i 1940 er det eneste tilfellet der en blitzkrig lyktes i en real kamp. Og mens den tyske seieren er en av de mest imponerende kampanjene i militærhistorien, var det nære på. [21] Wehrmacht ville sannsynligvis ikke ha oppnådd en rask og avgjørende seier hvis de franske styrkene hadde blitt utplassert noe annerledes, eller hvis de forsvarende styrkene hadde reagert raskere og mer effektivt på det kritisk viktige tyske gjennombruddet ved Sedan. De tre andre reale kampene involverte også Wehrmacht; i hvert tilfelle forpurret enten Den røde armé eller de allierte den tyske blitzkrigen. De andre syv tilfellene var alle ikke-reale kamper der angriperen ikke overraskende scoret en avgjørende seier. Ikke i noe tilfelle ble en blitzkrieg brukt for å vinne en begrenset seier. Målet i alle elleve tilfellene var å avgjørende beseire målstatens militære.

Når det gjelder forsvarerens strategi, ble det brukt en fremskutt forsvars-strategi i alle elleve tilfeller. Det er ikke overraskende at det ikke er tilfelle av at en målstat bruker et mobilt forsvar, da den strategien er den mest krevende og den mest risikable. Det er heller ikke snakk om at en forsvarer stoler på et forsvar i dybden for å hindre en blitzkrig, noe som er overraskende da det er godt egnet til det formålet.[22] Det synes klart at gitt de tilgjengelige ressursene, foretrakk kommandørene å plassere hovedtyngden av styrkene sine godt fremover og ikke bekymre seg mye om å tett befolke de påfølgende forsvarslinjene.

I de elleve tilfellene av blitzkrig, som alle involverte å angripe en motstander som brukte en fremskutt forsvarsstrategi, brøt de angripende styrkene gjennom den første forsvarslinjen hver gang. I åtte av de elleve tilfellene førte den påfølgende dype strategiske gjennomtrengningen til en avgjørende seier.[23] De tre unntakene er de tyske blitzkrigene mot Den røde armé i 1941 og 1942, og mot de allierte i 1944. I alle tre tilfellene var forsvareren i stand til å skape nye forsvarslinjer i bakover og slite ned Wehrmacht. I virkeligheten ble både Den røde armés og de alliertes fremskutte forsvarsstrategi forvandlet til et forsvar i dybden, som tidligere understreket, er ideelt egnet for å beseire en blitzkrig.

Ukrainas dødsdømte offensiv

Denne korte historien om blitzkrig, kombinert med en forståelse av hvordan denne strategien fungerer, kaster mye lys over utsiktene til at den ukrainske motoffensiven skulle lykkes. Faktisk viser bevisene at Kievs blitzkrig nesten ikke hadde noen sjanse til å lykkes. For det første var Ukraina engasjert i en real kamp, noe som betydde at nesten alt måtte gå riktig for at strategien skulle fungere etter hensikten. Den ukrainske hæren var imidlertid dårlig egnet til å lansere en blitzkrig, og for å gjøre vondt verre, slo den til mot et formidabelt forsvar i dybden. Ukrainas eneste håp var at den russiske hæren ville kollapse når motoffensiven var i gang. Men det var en overflod av bevis som indikerte at russerne ble bedre krigere som sannsynligvis ville gjøre hard motstand. Likevel, selv om ukrainerne var i stand til å gjennomføre et mirakel og få blitzkrig til å fungere, ville krigen likevel fortsette, fordi Kievs blitzkrieg ikke hadde som mål å avgjørende beseire russerne, som ville overleve til å kjempe en annen dag. Enkelt sagt, det var ingen måte Ukraina kunne unngå å fortsette sin utmattelseskrig med Russland.

En real kamp

For å avgjøre om Ukraina var engasjert i en real eller ikke-real kamp som går inn i motoffensiven, er det nødvendig å sammenligne mengden og kvaliteten på troppene, samt våpen i motstandernes armeer.

Når det gjelder antall soldater hver side hadde klar for kampen, er det umulig å få nøyaktige tall. Likevel indikerer de tilgjengelige bevisene at størrelsen på de to styrkene som gikk inn i motoffensiven var omtrent lik. Jeg anslår at hver side hadde omtrent 250.000 soldater som var forberedt på kampen.[24] Interessant nok kan jeg ikke finne bevis for at noen hevdet at noen av sidene hadde en meningsfull numerisk fordel like før motoffensiven. Ukrainas virkelige problem var fremtiden, ikke nåtiden, ettersom balansen mellom soldater kommer til å skifte mot dem over tid. Russland har en mye større befolkning å trekke fra – en 5:1-fordel – og militæret vokser seg større for hver dag som går. I tillegg til de 300.000 reservistene som ble mobilisert i oktober 2022, melder det russiske forsvarsdepartementet at 231.000 personer vervet seg til militæret i løpet av de første syv månedene av 2023.[25]

Når det gjelder kvaliteten på disse kampstyrkene – inkludert deres besluttsomhet – ser det ut til at det er liten forskjell mellom de to sidene. Man hører ofte påstanden i Vesten om at russerne «lider av alvorlige moral- og andre systemiske problemer», og at det dermed var en god sjanse for at de ville slå sprekker i møte med motoffensiven.[26] Men det er ikke det synet man vanligvis hører fra det ukrainske militæret (som kjemper kampene), der det er allment anerkjent at den russiske hæren har blitt en mer formidabel kampstyrke siden krigen startet og ikke kommer til å kollapse med det første.[27] Faktisk viser det faktum at russiske styrker klarte å slite ned ukrainerne, som kjempet tappert og iherdig, i det voldsomt omstridte slaget om Bakhmut – som skjedde i månedene før motoffensiven begynte – at ukrainerne ikke hadde en meningsfull kvalitativ fordel på slagmarken, sent på våren 2023.

Når det gjelder våpnene som var tilgjengelige for begge armeene, hadde Russland sikkert en fordel, ganske enkelt fordi de hadde mye mer artilleri enn Ukraina. Selv om noe av Ukrainas vestlig leverte artilleri var kvalitativt overlegent Russlands, var det ikke i nærheten av å gjøre opp for den kvantitative ubalansen. Likevel hadde Ukraina nok artilleri til å føre et gjennombruddsslag. For å utføre den dype strategiske penetrasjonen er artilleri mindre viktig på grunn av den viktige rollen som nærstøtte fra luften forventes å spille i den fasen av kampanjen. Når det gjelder stridsvogner, pansrede kampkjøretøyer og andre våpen i motstandernes styrker, var det grovt sett en likhet når det gjaldt kvalitet og kvantitet. Som med antall tropper, vil den situasjonen endre seg til Russlands fordel over tid.

Kort sagt, gitt den russiske fordelen i artilleri, er det ikke en åpen og lukket sak at dette var en real kamp. Men gitt den grove balansen mellom soldater og andre typer våpen, og det faktum at artilleri ikke er like viktig for de angripende styrkene i en blitzkrig som det er for utmattelseskrigføring, virker det rimelig å kalle det en real kamp. Likevel, hvis man skal argumentere for at dette var en ikke-real kamp, var det russerne – ikke ukrainerne – som hadde en fordel da motoffensiven startet 4. juni.

Som understreket er Wehrmachts seier i Frankrike i 1940 det eneste tilfellet av at en blitzkrig lykkes i en real kamp. Hvor sannsynlig var det at den ukrainske motoffensiven skulle legge til et nytt eksempel i historien? For å svare på det spørsmålet, er det viktig å vurdere hvor dyktig den ukrainske hæren var til å utføre en blitzkrig og hvor godt forberedt russerne var for å forhindre det utfallet.

Ukrainske evner til å lansere en blitzkrig

Det er ingen tvil om at blitzkrig, for å sitere Barry Posen, er «en av de mest skremmende militære oppgavene».[28] De angripende ukrainske styrkene, som han bemerker, måtte «bryte gjennom tette, godt forberedte defensive stillinger, finne noe manøvreringsrom, og deretter enten bevege seg raskt mot et viktig geografisk mål som Azovhavet, i håp om å løse opp restene av den forsvarende russiske hæren underveis, eller raskt forsøke å omringe en del av Russlands betydelige styrker i håp om å utslette dem.» Den dype strategiske penetrasjonen måtte med andre ord utføres raskt, mens de forsvarende russiske styrkene var på hælene. Det betydde at gjennombruddsslaget også måtte vinnes raskt, slik at russerne ikke ville ha tid til å flytte reservene sine for å forsegle eventuelle gjennomtrengninger av frontlinjen.[29]

Denne vanskelige oppgaven krever naturligvis svært godt trente og erfarne soldater organisert i store panseravdelinger – det være seg brigader eller divisjoner – som kan operere sammen på slagmarken. Nøkkelenhetene i den ukrainske hæren som hadde til oppgave å få blitzkrig til å fungere, var dårlig trent og manglet kamperfaring, spesielt når det gjelder pansret krigføring. Hovedstyrken besto av 12 brigader, hvorav ni var bevæpnet og trent i 4-6 uker.[30] Mange av de 36.000 soldatene i de ni brigadene var ferske rekrutter. Det er verdt å merke seg at bare 11 prosent av de 20.000 ukrainske soldatene som Storbritannia har trent siden krigen startet, hadde noen militær erfaring.[31]

Det er rett og slett ingen måte en rekrutt kan bli omgjort til en svært kompetent soldat med bare 4-6 ukers trening. Det er umulig å gjøre noe mer enn å lære det grunnleggende om soldattjeneste på så kort tid. For å forsterke problemet var vektleggingen i treningen på å gjøre rekrutter til soldater som kunne kjempe sammen i små enheter, ikke på å trene og forme de 9 eller 12 brigadene i hovedangrepsstyrken til å operere sammen på slagmarken.[32] Videre er det bevis på at i noen tilfeller ble de tre bataljonene som var i disse brigadene trent i forskjellige land.[33] Ikke overraskende bemerket to vestlige forsvarsanalytikere som besøkte krigssonen etter at motoffensiven begynte, at: «Vi er overbevist om at selv om ukrainske styrker kan kjempe på en kombinert våpenmåte, kan de ennå ikke gjøre det i stor skala.»[34]

Mye er gjort ut av det faktum at USA og NATO mer generelt er forpliktet til å trene ukrainerne til å engasjere seg i «kombinerte våpenoperasjoner», som skulle gå langt i retning av å forberede dem på motoffensiven.[35] Faktum er at de vestlige hærene i 2023 hadde liten erfaring med pansret krigføring – Irak-krigen fant sted for 20 år siden i 2003 og den irakiske hæren gikk raskt i oppløsning. Og de hadde ingen erfaring med å kjempe en krig som var en real kamp. Som den pensjonerte amerikanske generalen Ben Hodges, som en gang hadde kommandert den amerikanske hæren i Europa, bemerket: «Jeg var absolutt aldri involvert i en kamp så stor, voldelig og desorienterende som kampene som pågår i Ukraina.»[36] Eller som en ukrainsk bataljonskommandør bemerket om sine amerikanske trenere: «De kjempet i Afghanistan og Irak, og fienden der er ikke som russerne.»[37]

For å gjøre vondt verre, var ikke bare Ukrainas pansrede neve dårlig trent for den vanskelige oppgaven den ble bedt om å utføre, men den var også fylt med soldater som hadde liten kamperfaring. Dette problemet hadde to relaterte årsaker. For det første hadde mange ukrainske soldater blitt drept eller alvorlig såret i løpet av de første 15 månedene av krigen, noe som begrenset antall kampveteraner tilgjengelig for motoffensiven. For det andre måtte Ukraina beholde de fleste av sine beste krigere som hadde overlevd ved frontlinjene, for å føre den pågående krigen.[38] Kampen om Bakhmut, som fant sted i månedene før motoffensiven og som Kiev var fast bestemt på å vinne, var spesielt viktig i denne forbindelse, da det var som en virvelstrøm som sugde inn mange av Ukrainas beste kampstyrker.

Det er neppe overraskende at The New York Times etter at motoffensiven begynte, rapporterte at ukrainske «soldater langs frontlinjen beskyldte kommandanter for å presse ferske rekrutter i kamp og bruke uprøvde enheter for å gå i spissen for motoffensiven. Andre kritiserte utilstrekkeligheten av noen uker med grunnleggende trening i forskjellige NATO-land.»[39]

Den ukrainske motoffensiven sto overfor et annet stort problem: mangel på nærstøtte til de angripende styrkene. Det er nesten umulig for en blitzkrig å fungere uten nærstøtte, spesielt for den dype strategiske penetrasjonen, men det betyr mye selv for å vinne gjennombruddskampen. Som John Nagl, en pensjonert oberst som underviser i krigføring ved US Army War College, sa det: «Amerika ville aldri forsøke å beseire et forberedt forsvar uten luftoverlegenhet, men de [ukrainerne] har ikke luftoverlegenhet. Det er umulig å overvurdere hvor viktig luftoverlegenhet er for å kjempe en bakkekamp til en rimelig pris i tap.»[40] På samme måte sa general Hodges: «Disse ukrainske troppene blir sendt for å gjøre noe vi aldri ville gjøre – lansere en motoffensiv uten total luftoverlegenhet.»[41]

Til slutt, selv om Ukraina hadde mottatt et betydelig antall stridsvogner og pansrede kampkjøretøy fra Vesten, mottok de ikke så mange som de ba om, og de ble gitt en rekke forskjellige typer, noe som førte til problemer med interoperabilitet og vedlikehold. Ukrainerne hadde også mangel på mineryddingsutstyr, noe som er en nødvendighet i en stor konvensjonell landkrig. Det er ikke overraskende, gitt alle disse manglene, at The Wall Street Journal rapporterte etter at motoffensiven hadde begynt at «vestlige militære tjenestemenn visste at Kiev ikke hadde all trening eller våpen – fra granater til krigsfly – som de trengte for å løsrive russiske styrker. Men de håpet at ukrainsk mot og snarrådighet ville redde dagen.»[42] I tillegg til denne ønsketenkningen er det betydelig bevis på at mange i Vesten tåpelig nok trodde at den russiske hæren ville prestere dårlig, om ikke kollapse, i møte med motoffensiven.


Originalens tittel:

Bound to Lose – Ukraine’s 2023 Counteroffensive

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

Dette er del 2 i en artikkel som er delt i tre. Første del finner du her.


Referanser:

[19] Den angloamerikanske kampanjen mot Wehrmacht mellom Normandie-utbruddet i slutten av juli 1944 og Tysklands endelige sammenbrudd i mai 1945 passer til det samme mønsteret. Selv om de allierte brukte betydelige pansrede styrker og gjorde noen betydelige taktiske gjennomtrengninger, rullet de effektivt over de tyske styrkene.

[20] For ytterligere å illustrere poenget mitt om forskjellen mellom rettferdige og urettferdige kamper, tenk på at hvis IDF hadde kjempet mot Wehrmacht i stedet for den egyptiske hæren, ville de israelske blitzkrigene sannsynligvis ha mislyktes.

[21] Se Robert A Doughty, The Breaking Point: Sedan and the Fall of France, 1940 (Stackpole Books, 2014).

[22] Den røde armé brukte et forsvar i dybden mot Wehrmacht i slaget ved Kursk (1943) med stor effekt. Men jeg anser ikke den tyske offensiven for å være et tilfelle av forsøk på blitzkrieg, men ser det i stedet som et lokalt utslettelsesslag.

[23] Det er verdt å merke seg at syv av de åtte sakene var urettferdige kamper.

[24] Ukraina ser ut til å ha hatt rundt 38 kampklare mobile brigader tilgjengelig for motoffensiven. Forutsatt at det var omtrent 4000 soldater i hver mobil brigade, ville det bety totalt ca. 150 000. I tillegg hadde Ukraina et betydelig antall støttetropper utenfor disse mobile brigadene, inkludert 100 000 støttetropper forberedt på å delta i motoffensiven, noe som bringer totalen for Ukraina til 250 000. Russerne ser derimot ut til å ha hatt et sted mellom 200 000 og 300 000 kamp- og støttetropper i Ukraina organisert i rundt 40 brigader som var forberedt på å håndtere motoffensiven. Disse beregningene er i stor grad basert på:

Simplicius’s Garden of Knowledge

SITREP 8.5.23: Projecting the Intermediate Future

Det er ikke mange viktige oppdateringer på slagmarken ennå, så jeg ønsket å bruke denne tiden til å projisere hvordan fremtiden på mellomlang sikt vil se ut basert på Ukraina og Vestens signaliserte planer for de neste 6 månedene og mer. Men først, la oss oppsummere omtrent hvor ting står, spesielt vis a vis den store sommeren «offensive» slik at vi er en …

Les hele artikkelen

2 måneder siden · 427 liker · 387 kommentarer · Simplicius Tenkeren

https://www.rt.com/russia/580720-western-trained-troops-counteroffensive/

https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/08/01/no-breakthrough-yet-in-ukraines-counteroffensive-00109205

https://www.nytimes.com/article/ukraine-counteroffensive-what-to-know.html

https://www.cnn.com/2022/02/25/europe/russia-ukraine-military-comparison-intl/index.html

https://www.theguardian.com/world/2023/jun/23/ukraine-commander-says-main-offensive-reserve-yet-to-be-sent-into-battle#

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/02/09/russia-prepares-2000-tanks-300000-troops-huge-invasion-donbas/

[25] https://www.rt.com/russia/580780-russian-army-enlistment-medvedev/

https://substack.com/app-link/post?publication_id=1351274&post_id=135418705&utm_source=post-email-title&isFreemail=false&token=eyJ1c2VyX2lkIjoxMTE5NzQ0NCwicG9zdF9pZCI6MTM1NDE4NzA1LCJpYXQiOjE2OTA1OTg4NjksImV4cCI6MTY5MzE5MDg2OSwiaXNzIjoicHViLTEzNTEyNzQiLCJzdWIiOiJwb3N0LXJlYWN0aW9uIn0.3U-MsZDiFuRuhVF-x-SfzG1bi-bsiB67Jr8jePRfRKQ

[26] https://time.com/6300772/ukraine-counteroffensive-can-still-succeed/

[27] Som en ukrainsk nestkommanderende brigade sa det: «Du kan ikke undervurdere fienden. Fienden er sterk og utspekulert. Så denne motoffensiven krever jevne forberedelser.»

https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html

https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/meatgrinder-russian-tactics-second-year-its-invasion-ukraine

Simplicius’ kunnskapshage

Dissekerer tankesmien West Point sin nye analyse av Russlands militære utvikling

Modern War Institute ved West Point – en slags tankesmie ledet av Esper og som er en del av Department of Military Instruction – ga ut en veldig interessant grundig analyse av Russlands innovasjoner på slagmarken i SMO, kalt: THE RUSSIAN WAY OF WAR IN UKRAINE: A MILITARY APPROACH NINE DECADE IN THE MAKING …

Les hele artikkelen

3 måneder siden · 423 liker · 247 kommentarer · Simplicius Tenkeren

https://www.nytimes.com/2023/07/23/world/europe/weary-soldiersunreliable-munitions-ukraines-many-challenges.html

https://www.economist.com/international/2023/07/25/is-ukraines-offensive-stal

[28] https://foreignpolicy.com/2023/08/03/ukraine-counteroffensive-breakthrough-problem/

[29] For gode diskusjoner om vanskelighetene de ukrainske angrepsstyrkene ville møte i gjennombruddskampen, så vel som den dype strategiske penetrasjonen, se:

Stor Serge-tanke

Unnslipper utmattelse: Ukraina kaster terningen

Det er en stund siden jeg publiserte noe langformet som kommenterer den pågående russisk-ukrainske krigen, og jeg innrømmer at å skrive denne artikkelen ga meg et minstemål av problemer. Ukrainas etterlengtede storslåtte motoffensiv i sommer har nå pågått i rundt åtti dager med lite å vise til. Den s…

Les hele artikkelen

en måned siden · 547 liker · 349 kommentarer · Stor Serge

[30] https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html

[31] https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/07/25/german-military-ukraine-counter-offensive-too-slow/

NATO hadde trent totalt rundt 60.000 ukrainere før motoffensiven, som inkluderer de 36.000 i de ni brigadene som utgjorde kjernen i Ukrainas viktigste angrepsstyrke. USA trente mer enn 11.000 av disse troppene.

https://www.nytimes.com/2023/07/26/world/europe/ukraine-counteroffensive.html#:~:text=Ukraine%20has%20launched%20the%20main,in%20the%20southern%20Zaporizhzhia%20region

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3429774/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-and-joint-chiefs-of-staff-chairman-gene/

[32] https://jamestown.org/program/ukraines-personnel-needs-reaching-a-critical-threshold/

[33] https://jamestown.org/program/ukraines-personnel-needs-reaching-a-critical-threshold/

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3429774/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-and-joint-chiefs-of-staff-chairman-gene/

[34] https://www.economist.com/by-invitation/2023/07/28/franz-stefan-gady-and-michael-kofman-on-what-ukraine-must-do-to-break-through-russian-defences

[35] https://www.nytimes.com/2023/08/02/us/politics/ukraine-troops-counteroffensive-training.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare

[36] https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/16/ukraine-counteroffensive-russia-understand-strategy/

https://www.nytimes.com/2023/08/02/us/politics/ukraine-troops-counteroffensive-training.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare

[37] https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html

[38] https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html

[39] https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html

[40] https://www.wsj.com/articles/ukraines-lack-of-weaponry-and-training-risks-stalemate-in-fight-with-russia-f51ecf9

[41] https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-chalks-up-small-advance-in-southern-push-8735d44c

Forrige artikkelSilje snakker med Pål Steigan
Neste artikkelUSA er i ferd med å gå tom for penger til å betale ukrainske statslønninger