Dømt til å tape (1)

0
Illustrasjonsbilde

Ukrainas motoffensiv i 2023

Av John J. Maersheimer.

https://mearsheimer.substack.com/ 2. september 2023.

Det er nå klart at Ukrainas etterlengtede motoffensiv har vært en kolossal fiasko.[1] Etter tre måneder har den ukrainske hæren gjort lite fremgang i å presse russerne tilbake. Faktisk har den ennå ikke kommet forbi den såkalte «gråsonen», den sterkt omstridte landstripen som ligger foran den første hovedlinjen til det russiske forsvaret. New York Times rapporterer at «I løpet av de to første ukene av motoffensiven ble så mye som 20 prosent av våpnene Ukraina sendte til slagmarken skadet eller ødelagt, ifølge amerikanske og europeiske tjenestemenn. Tapene inkluderte noen av de formidable vestlige kampmaskinene – stridsvogner og pansrede personellkjøretøy – som ukrainerne regnet med ville slå russerne tilbake.»[2] Ifølge praktisk talt alle beretninger om kampene har ukrainske tropper lidd enorme tap.[3] Alle de ni oppskrytte brigadene som NATO bevæpnet og trente for motoffensiven har blitt tygd opp på slagmarken.

Den ukrainske motoffensiven var dømt til å mislykkes fra starten. En titt på styrkeoppstillingen på begge sider og hva den ukrainske hæren prøvde å gjøre, kombinert med en forståelse av historien om konvensjonell landkrig, gjør det klart at det var praktisk talt ingen sjanse for at de angripende ukrainske styrkene kunne beseire Russlands forsvarende styrker og oppnå sine politiske mål.

Ukraina og dets vestlige støttespillere håpet at den ukrainske hæren kunne utføre en klassisk blitzkrig-strategi for å unnslippe utmattelseskrigen som kvernet den ned. Den planen krevde å slå et stort hull i Russlands forsvars-linjer og deretter kjøre dypt inn i russisk-kontrollert territorium, ikke bare erobre territorium underveis, men levere et hammerslag mot den russiske hæren. Som de historiske kildene tydeliggjør, er dette en spesielt vanskelig operasjon å gjennomføre når de angripende styrkene er engasjert i en real kamp – en som involverer to omtrent like parter militært. Ukrainerne var ikke bare involvert i en real kamp, men de var også dårlig forberedt på å utføre en blitzkrig og sto overfor en motstander som var godt posisjonert for å hindre en. Kort fortalt ble kortene stokket mot den ukrainske motoffensiven helt fra starten.

Ikke desto mindre var det en gjennomgripende optimisme for Ukrainas utsikter på slagmarken blant vestlige beslutningstakere, forståsegpåere og lederskribenter i hovedstrømsmediene, pensjonerte generaler og andre eksperter i det amerikanske og europeiske utenrikspolitiske etablissementet.[4] Den pensjonerte generalen David Petraeus kommentarer like før motoffensiven fanger den rådende tidsånden: «Jeg tror at denne motoffensiven kommer til å bli veldig imponerende.» Han beskrev deretter ukrainerne som effektivt utførte en vellykket blitzkrig mot russiske styrker.[5]

Faktisk la vestlige ledere og mainstream media betydelig press på Kiev for å starte motoffensiven i månedene før den begynte 4. juni. På den tiden slepte Ukrainas ledere føttene etter seg og viste liten entusiasme for å starte den planlagte blitzkrigen, sannsynligvis fordi i det minste noen av dem forsto at de ble ledet til slakt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa senere den 21. juli at: «Vi hadde planer om å starte den til våren, men det gjorde vi ikke fordi vi ærlig talt ikke hadde nok ammunisjon og bevæpning og ikke nok skikkelig trente brigader.»[6] Videre, etter at motoffensiven begynte, fortalte general Valerii Zaluzhnyi, det ukrainske militærets øverst-kommanderende, sint til The Washington Post at han følte at Vesten ikke hadde gitt Ukraina tilstrekkelige våpen og at «uten å bli fullt forsynt, er disse planene ikke gjennomførbare i det hele tatt. Men de blir gjennomført.»[7]

Selv etter at motoffensiven kjørte seg fast, noe som skjedde kort tid etter at den startet, fortsatte mange optimister å tilby håp om at den til slutt ville lykkes, selv om antallet har falt over tid. Den pensjonerte amerikanske generalen Ben Hodges, en av de mest entusiastiske talsmennene for lanseringen av blitzkrig, hevdet den 15. juni: «Jeg tror ukrainerne kan og vil vinne denne kampen.»[8] Dara Massicot, en fremtredende ekspert ofte sitert i mainstream media, uttalte 19. juli at «Til nå holder de russiske frontlinjene, til tross for Kremls dysfunksjonelle beslutninger. Likevel øker det kumulative presset av dårlige valg. Russiske frontlinjer kan slå sprekker slik Hemingway en gang skrev om å gå konkurs: «gradvis, så plutselig». Michael Kofman, en annen ekspert ofte sitert av hovedstrømspressen, hevdet den 2. august at «motoffensiven i seg selv ikke har mislyktes», mens The Economist kjørte en artikkel den 16. august som proklamerte: «Ukrainas motoffensiv gjør sakte fremskritt: Ti uker inn begynner hæren å finne ut hva som fungerer.»[9]

En uke senere, den 22. august, da det var vanskelig å benekte at motoffensiven var i alvorlige problemer og det knapt var noen sjanse for å rette opp situasjonen, uttalte Jake Sullivan, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver: «Vi vurderer ikke at konflikten er fastlåst. Vi ser at Ukraina fortsetter å ta territorium på en metodisk, systematisk basis.»[10]

Sullivans kommentarer til tross, mange i Vesten erkjenner nå at motoffensiven har mislyktes, og Ukraina er dømt til å kjempe en utmattelseskrig som det er usannsynlig å vinne, hovedsakelig fordi konflikten sakte forvandles fra en real kamp til en kamp som ikke er real. Men det burde på forhånd ha vært åpenbart for Ukrainas vestlige heiagjenger, at blitzkrigen de omfavnet var dømt til å mislykkes, og at det ga liten mening å presse Ukraina til å lansere den.

Ukrainas teori om seier

Det russiske og ukrainske militæret har vært engasjert i en real kamp siden krigen startet i februar 2022. Den russiske invasjonsstyrken, som på det meste besto av 190.000 soldater, erobret en betydelig del av ukrainsk territorium, men fant seg snart overbelastet. Med andre ord hadde de ikke tilstrekkelige tropper til å forsvare alt ukrainsk territorium de kontrollerte. Følgelig trakk russerne tilbake de fleste av sine styrker fra Kharkiv oblast, noe som tillot den ukrainske hæren å overvelde de gjenværende få. Deretter ble den overbelastede russiske hæren tvunget til å trekke seg tilbake fra Kherson-oblasten som ligger på vestbredden av elven Dnepr, som den ukrainske hæren deretter okkuperte uten kamp. Før russerne trakk seg ut, påførte de imidlertid de ukrainske styrkene som forsøkte å drive dem ut av Kherson enorme tap. En bataljonskommandør rapporterte at hans tap var så høye at han måtte «erstatte medlemmene av sin enhet tre ganger».[11] Disse to taktiske nederlagene fant sted på sensommeren og høsten 2022.

Som svar på hendelsene i Kharkiv og Kherson mobiliserte Putin 300.000 soldater i september 2022. De ville trenge noen måneder med trening før de var helt klare til kamp. Russerne oppskalerte også den pågående innsatsen for å erobre Bakhmut i november 2022. Ukrainerne svarte på utfordringen i Bakhmut, og de to partene gikk inn i en lang og hard kamp om kontrollen over byen, som til slutt endte med russisk seier i slutten av mai 2023.

Bakhmut var et alvorlig nederlag for Ukraina, delvis fordi Zelensky offentlig sa at han og hans generaler var fast bestemt på å holde byen og fordi han forpliktet mange av Ukrainas beste enheter til kampen.[12] Enda viktigere, Ukraina led store tap i det flere måneder lange slaget.[13] For å gjøre vondt verre, ville krigen sannsynligvis bli en ikke-real kamp i månedene fremover, fordi russerne hadde fått omtrent en 5: 1 fordel i befolkningsstørrelse i kjøl-vannet av de tidlige kampene, noe som betydde at de kunne mobilisere en mye større hær enn Ukraina, noe som ga dem en fordel som betyr mye i utmattelseskrig. Videre hadde russerne allerede en betydelig fordel i artilleri, det viktigste våpenet i en utmattelseskrig som den som utkjempes i Ukraina. Verken Kiev eller Vesten hadde kapasitet til å rette opp denne ubalansen, som ble anslått til å være et sted mellom 5:1 og 10:1 i Russlands favør.[14]

Faktisk var det grunn til å tro at Vesten kanskje ikke ville forbli fullt forpliktet til å forsyne Ukraina med våpnene de desperat trengte, som inkluderte andre typer våpen i tillegg til artilleri, som stridsvogner, pansrede kamp-kjøretøy, droner og fly. Det var økende bevis på krigstretthet i Vesten, og i tillegg sto USA overfor en trussel fra Kina i Øst-Asia, som var en større fare for amerikanske interesser enn den russiske trusselen. Kort sagt, Ukraina ville sannsynligvis tape i en langvarig utmattelseskrig, fordi det ville være en ikke-real kamp.

Både Ukraina og Vesten hadde derfor et kraftig insentiv til å finne en smart strategi som raskt ville gi en militær seier som ville avslutte krigen på gunstige vilkår for dem.[15] Dette betydde at Ukraina måtte bruke en blitzkrig-strategi, som er den eneste måten å unngå eller unnslippe en utmattelseskrig i en konkurranse mellom to likeverdige landhærer som står overfor hverandre over en kontinuerlig front.[16]

Blitzkrigens ABC

En blitzkrig er avhengig av mobiliteten og hastigheten som ligger i en pansret angrepsstyrke for å beseire en motstander uten å delta i en rekke blodige og langvarige kamper.[17] Denne strategien er basert på antagelsen om at motstanderens hær er en stor og kompleks maskin som er rettet mot å kjempe langs en veletablert forsvarslinje. Bak maskinen ligger et sårbart nettverk, som består av mange kommunikasjonslinjer, som informasjon og forsyninger beveger seg langs, samt viktige knutepunkter der de ulike linjene krysser hverandre. Ødeleggelse av dette sentralnervesystemet er ensbetydende med ødeleggelsen av den forsvarende hæren.

En blitzkrig involverer to store operasjoner: å vinne et gjennombruddsslag og utføre en dyp strategisk penetrasjon. For å være mer spesifikk, angriperen har som mål å i smug konsentrere sine pansrede styrker på et bestemt sted eller to langs frontlinjen, hvor forsvarerens styrke-til-rom-forhold er lavt og hvor angriperen kan oppnå numerisk overlegenhet over forsvareren. Et forsvar som er tynt spredt og underlegent er relativt enkelt å bryte gjennom. Etter å ha åpnet et hull eller to i forsvarerens frontlinje, søker angriperen å bevege seg raskt inn i dypet av forsvaret før målstatens styrker kan bevege seg for å kutte penetrasjonen. Selv om det kan være nødvendig å delta i planlagt kamp for å oppnå det første gjennombruddet, legges det stor vekt på å unngå flere kamper av denne typen. I stedet følger angriperen minste motstands vei, dypt inn i forsvarerens bakside.

Stridsvognen, med sin iboende fleksibilitet, er det ideelle våpenet for å få en blitzkrig til å fungere. Artilleri spiller imidlertid ikke en viktig rolle i blitz-krig, delvis fordi det krever betydelig logistisk støtte, noe som forstyrrer den raske bevegelsen av styrker i en andrebølge inn i det ekspanderende brohode og mer generelt er en hemsko for mobilitet. Videre ville bruk av storskala artilleriutveksling kaste bort verdifull tid og bremse de fremrykkende pansrede styrkene. Nærstøtte gir derimot ingen av disse problemene. Gitt den iboende fleksibiliteten til fly, droner og helikoptre, er dette flygende artilleriet et utmerket motstykke til raskt bevegelige pansrede styrker.

Som det burde være åpenbart, krever en blitzkrig en fleksibel kommando-struktur, befolket fra topp til bunn med soldater som er i stand til å utøve initiativ i kampsituasjoner der krigens tåke noen ganger er tykk. En blitzkrig er ikke basert på en rigid plan som sjefene må følge nøye. Faktisk er det motsatte sant. Før angrepet starter, settes et overordnet mål, og detaljerte planer for gjennombruddskampen utarbeides. Det er imidlertid ingen rigide retningslinjer for offiserene å følge når de utfører den dype strategiske penetrasjonen. Den underliggende antagelsen er at ingen kan forutsi med noen grad av sikkerhet hvordan kampen vil utvikle seg. Usikkerhet vil være vanlig, og derfor må risiko tas. I hovedsak legges en høy pris på en sjefs evne til å ta raske beslutninger som vil gjøre det mulig for de pansrede styrkene å opprettholde en høy hastighet på fremrykning i kjølvannet av å vinne gjennombruddskampen. Dristighet er viktig, selv når informasjonen er ufullstendig, slik at den angripende hæren kan opprettholde initiativet.

Til slutt passer det med noen ord om målene knyttet til blitzkrig. Det vanlige målet er å avgjørende beseire forsvarerens militære styrker. Det er imidlertid mulig å bruke en blitzkrig for å vinne en begrenset seier, hvor de forsvarende styrkene er omringet og slått, men ikke fullstendig beseiret, og hvor angriperen erobrer en betydelig del av forsvarerens territorium. Problemet med å ikke vinne en avgjørende seier er imidlertid at kampene sannsynligvis vil fortsette, noe som nesten helt sikkert betyr en utmattelseskrig. Moderne kriger, bør det understrekes, har ikke bare en tendens til å eskalere, men de er også vanskelige å avslutte. Dermed har ledere et kraftig incitament til å bruke en blitzkrig for å vinne en avgjørende seier over den forsvarende hæren, og ikke å forfølge en begrenset seier.

Forsvareren hentes inn

Frem til nå har vektleggingen vært på hvordan angriperen utfører en blitz-krig. Men for fullt ut å forstå hvordan en blitzkrig fungerer og sannsynligheten for at en lykkes, er det viktig å vurdere forsvarerens evner, så vel som dens strategi for å hindre en blitzkrig.

Det sentrale spørsmålet om evner, kapasiteter, er hvordan styrkeforholdet mellom forsvarer og angriper ser ut. Er det grov likhet når det gjelder kvalitet og kvantitet av både deres tropper og deres bevæpning? I så fall er en real kamp i vente. Hvis den ene siden imidlertid har klart overlegne kampstyrker når det gjelder enten kvalitet, kvantitet eller begge deler, vil det være en ikke-real kamp. Forskjellen mellom en real og en ikke-real kamp betyr mye for å avgjøre en blitzkrigs utsikter til suksess.

For det første er det mye vanskeligere å få en blitzkrig til å fungere i en real kamp, fordi forsvareren ikke er utkonkurrert fra begynnelsen. Det er en kamp mellom to formidable kampstyrker, ikke misforhold, noe som gjør det vanskelig for angriperen å være sikker på suksess. I tillegg er konsekvensene av en mislykket blitzkrig markant forskjellige i de to kamp-typene. Hvis en blitzkrig mislykkes i en real kamp, vil resultatet sann-synligvis bli en langvarig utmattelseskrig der utfallet er vanskelig å forutsi. Tross alt er konflikten mellom jevne motstandere. Men hvis en blitzkrig varer kort tid i en ikke-real kamp, er angriperen nesten sikker på å vinne den påfølgende krigen ganske raskt og enkelt, ganske enkelt fordi den har en markert materiell fordel over forsvareren.

Forsvarerens strategi for å hindre en blitzkrig har også stor innflytelse på utfallet.[18] På det mest grunnleggende nivået kan målstaten utplassere sine styrker på tre forskjellige måter: fremskutt forsvar, forsvar i dybden og mobilt forsvar.

Med fremskutt forsvar er de fleste av forsvarerens styrker plassert på linjen som skiller motstanderens hærer for å hindre angriperen i å gjøre et gjennombrudd. Forsvareren lokaliserer også et rimelig antall av sine kampstyrker bak frontlinjen i mobile reserver som kan bevege seg raskt for å stenge et mulig gjennombrudd. Hovedvekten er imidlertid på å forsvare seg i kraft langs den første kontaktlinjen. Det er imidlertid ikke til å benekte at forsvareren kan være taktisk fleksibel i hvordan den håndterer de angripende styrkene langs frontlinjen. For eksempel kan den forsøke å trekke angriperen inn i kontrollerte soner der de kan bli slått av artilleri.

Forsvar i dybden består av en rekke godt forsvarte linjer – en, et godt stykke bak den andre – som er utformet for å slite ned den angripende hæren mens den kjemper seg gjennom hvert forsvarsbelte. Ikke bare er det vanskelig for de angripende styrkene å bryte gjennom den første forsvarslinjen, men selv om de gjør det, er det ingen mulighet for å løpe fra forsvarerens reserver og utføre en dyp strategisk penetrasjon. I stedet må angriperen kjempe en rekke planlagte kamper mens den forsøker å slå gjennom forsvarerens påfølgende forsvarslinjer.

Forsvar i dybden er ideelt egnet for å hindre en blitzkrig. Det er sannsynligvis den beste av de tre strategiene for det formålet. Den største ulempen er at det vanligvis krever et spesielt stort antall tropper. Det krever også at forsvareren ikke maksimerer antall tropper og hindringer som den plasserer ved front-linjen, men i stedet sørger for at hver forsvarslinje er tett befolket med barrierer og soldater. Selvfølgelig kan forsvarende tropper langs kontaktlinjen trekke seg tilbake til forsvarslinjer bak dem. Mange kommandanter vil imidlertid være tilbøyelige til å forsvare den fremre kanten av kampområdet med så mange tropper som mulig.

Til slutt er det mobilt forsvar, som er den dristigste av de tre strategiene. Forsvareren plasserer en liten del av troppene sine i fremskutte posisjoner, hvor de kan hindre de angripende styrkene noe, men ellers lar dem trenge dypt inn i det bakre området. På riktig tidspunkt bruker forsvareren sitt knock out slag – en stor gruppe av sine egne mobile styrker – til å slå inn i flankene av penetrasjonen og avskjære de angripende styrkene fra basen. I realiteten er de invaderende styrkene omringet og isolert, noe som gjør dem til et lett mål for ødeleggelse. Mobilt forsvar er en svært krevende og risikabel strategi, spesielt sammenlignet med de to andre forsvarsstrategiene, som ganske enkelt tar sikte på å slite ned de angripende pansrede styrkene ved å tvinge dem til å kjempe seg gjennom godt befestede forsvarsstillinger.


Del 2 av denne artikkelen kommer i morgen. Artikkelen er i tre deler.

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad


[1] Dette stykket hadde stor nytte av kommentarer fra Ramzy Mardini og Barry Posen.

[2] https://www.nytimes.com/2023/08/02/us/politics/ukraine-troops-counteroffensive-training.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare

[3] https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-66581217

[4] Så langt jeg kan se, var den eneste vestlige politikeren eller etablissements-kommentatoren som hevdet at motoffensiven ville mislykkes, den ungarske statsministeren Viktor Orban. Han sa at det «ville være et blodbad» og at Ukraina ikke ville vinne en meningsfull militær seier. https://www.rt.com/news/577355-orban-hungary-ukraine-counteroffensive/ Det er verdt å merke seg at general Milley, lederen for Joint Chiefs of Staff, i november 2022, argumenterte for at Kiev burde forhandle om en løsning, fordi utsiktene på slagmarken bare kom til å forverres fremover. Hans råd, som ble avvist av Ukraina og Det hvite hus, ser ut til å argumentere mot å starte motoffensiven. https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/07/26/ukraine-counteroffensive-negotiations-milley-biden/Til slutt er det flere personer som opererer på alternative medier som hevdet at motoffensiven ville mislykkes før den ble lansert. De inkluderer Brian Berletic, Alex Christoforou, Glenn Diesen, Douglas Macgregor, Moon of Alabama, Alexander Mercouris og Scott Ritter.

[5] https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/03/russia-ukraine-war-live-russian-army-may-struggle-in-bakhmut-compared-with-wagner-uk-mod-suggests?page=with:block-647afd7a8f08b007454b97f0#block-647afd7a8f08b007454b97f0

[6] https://www.nytimes.com/2023/08/02/us/politics/ukraine-troops-counteroffensive-training.html

[7] https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/valery-zaluzhny-ukraine-general-interview/

[8] https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/16/ukraine-counteroffensive-russia-understand-strategy/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F3a52598%2F648c8835f0ea7a403ec966f3%2F5972c5a9ae7e8a1cf4af1c87%2F52%2F72%2F648c8835f0ea7a403ec966f3

[9] https://www.nytimes.com/2023/07/19/opinion/putin-prigozhin-military-russia.html

https://www.economist.com/europe/2023/08/16/ukraines-counter-offensive-is-making-progress-slowly

https://www.economist.com/by-invitation/2023/07/28/franz-stefan-gady-and-michael-kofman-on-what-ukraine-must-do-to-break-through-russian-defences

https://time.com/6300772/ukraine-counteroffensive-can-still-succeed/

Comments is Freed

Ukrainas motoffensiv: Setter forventninger

I en nylig blogg for Foreign Affairs hevdet jeg at selv om Putins opprinnelige mål driver ut av rekkevidde, tar et annet mål over – det å «ikke tape», for med å tape kommer oppgjøret. Feil måles ikke bare i målene som for alltid vil forbli uoppfylte, men tapene og kostnadene akkumulert i løpet av krigen, og da …

Les hele artikkelen

2 måneder siden · 165 liker · 17 kommentarer · Lawrence Freedman

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putin-running-out-options-ukraine

https://www.theatlantic.com/newsletters/archive/2023/08/ukraine-counteroffensive-russia-war/674899/

https://www.rand.org/blog/2023/07/a-winnable-war.html

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/07/18/ukraine-war-west-gloom/

https://www.theguardian.com/world/2023/aug/02/ukraine-counter-offensive-russia-war?CMP=Share_iOSApp_Other

https://www.nytimes.com/2023/08/02/us/politics/ukraine-troops-counteroffensive-training.html

[10] https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/08/22/we-do-not-assess-that-the-conflict-is-a-stalemate-00112284

[11] https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html

[12] https://www.nytimes.com/2023/03/22/world/europe/zelensky-bakhmut-ukraine.html

[13] https://www.bbc.com/news/world-europe-64935449

https://www.npr.org/2023/04/25/1171800380/thousands-of-ukrainian-and-russian-soldiers-have-died-in-the-battle-for-bakhmut

[14] https://mearsheimer.substack.com/p/the-darkness-ahead-where-the-ukraine?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[15] https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/14/ukraine-counteroffensive-biden-support/

https://www.politico.com/news/2023/06/08/biden-ukraine-counteroffensive-00101088

https://www.cnn.com/2023/08/04/politics/cnn-poll-ukraine/index.html

[16] Man hører noen ganger kritikk av de britiske generalene i første verdenskrig for ikke å finne en smart strategi for å unngå de dødelige utmattelseskampene på vestfronten. De var «esler», slik går argumentet, som var fornøyd med å sende et stort antall britiske soldater til deres død. Sannheten er at disse generalene prøvde hardt å finne en smart måte å vinne en rask seier på – Storbritannia fant opp stridsvognen for dette formålet – men det var ingen på den tiden, siden blitzkrig da ikke var et levedyktig alternativ. Se John J. Mearsheimer, B.H. Liddell Hart og historiens vekt (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988), kapittel 3.

[17] Min tenkning om blitzkrig og konvensjonell landkrig mer generelt er beskrevet i større detalj i, John J. Mearsheimer, Conventional Deterrence (New York: Cornell University Press, 1983); John J. Mearsheimer, «Assessing the Conventional Balance: The 3:1 Rule and Its Critics», International Security, Vol. 13, No. 4 (Spring 1989), s. 54-89; John J. Mearsheimer, «Correspondence: Reassessing Net Assessment», International Security, Vol. 13, No. 4 (Spring 1989), s. 128-44; John J. Mearsheimer, «Numbers, Strategy, and the European Balance», International Security, Vol. 12, No. 4 (Spring 1988), s. 174-85; John J. Mearsheimer, «Maneuver, Mobile Defense and the NATO Central Front», International Security, Vol. 6, No. 3 (Winter 1981/1982), s. 104-22; og Mearsheimer, Liddell Hart and the Weight of History.

[18] Terrenget som en blitzkrig strides om, påvirker også utfallet på viktige måter. Men jeg utdyper ikke det elementet i ligningen på grunn av plassbegrensninger.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelGeneral Electrics rolle i Iraks energikrise
Neste artikkelRepresentantenes hus i USA kaster McCarthy som speaker