Britisk regjeringsfinansiert plan for sensur av saklig NATO-kritikk

0
Av Jack Poulson.

All-Source Intelligence Fusion, 3. oktober 2023.

Lekkede dokumenter avslører at en britisk etterretningskontraktør utpekte The Grayzones Max Blumenthal som mål for online-sensur, og forsøker å omdefinere saklig kritikk av NATO som desinformasjon.

En lekket 130-siders rapport, offentliggjort her for første gang, dokumenterer en internasjonal sensurkampanje finansiert av den britiske regjeringen og ledet av en PR-kontraktør for amerikanske spesialstyrker. Den grunnleggende strategien er å omdefinere «desinformasjon» til selv å inkludere faktisk kritikk av det amerikanske militæret eller Den nordatlantiske traktatorganisasjonen (NATO), og deretter å utøve «koordinert handling for å presse sosiale medier og digitale markedsaktører» til å «moderere» slike ytringer. Den tidligere hemmelige rapporten anbefaler også «intensivering av samarbeidet mellom etterretningstjenestene i EU [EU]», som tidligere har inkludert ukrainsk etterretning som utfører det den beskrev som en «spesialoperasjon på flere nivåer« i Spania, for å arrestere en kritisk journalist for forræderi over hans YouTube-sendinger.

Over: et skjermbilde av introduksjonen til den lekkede sluttrapporten fra Open Information Partnership’s Ukraine War Disinfo Working Group. Begrepet «desinformasjon» er definert til å omfatte store kategorier av verifiserbar sann kritikk av vestlige regjeringer, inkludert de som anses som «følelsesladede» eller å ha sin opprinnelse fra en anonym kilde. En slik definisjon av desinformasjon er enda mer ekspansiv enn «feilinformasjon», som generelt forstås som faktainformasjon delt ut av kontekst.

Den internasjonale innsatsen koordineres av den britiske regjeringens PR-entreprenør Zinc Network, som steg til berømmelse for mer enn to år siden, som gjenstand for første stykke av undersøkende journalistikk som skulle tvangsmerkes av Twitter som potensielt oppnådd gjennom hacking. Til tross for å være basert på dokumenter som uten tvil ble bekreftet som autentiske, ble rapporteringen sterkt kritisert av store amerikanske medier på grunn av de pinlige båndene den avslørte mellom vestlige etterretningsbyråer og fremtredende undersøkende journalistikk.

Basert på en ny lekkasje av en rapport, internt utgitt av Ukraine War Disinfo Working Group, under Zinc Network sitt Open Information Partnership (OIP) tidligere denne måneden, konkluderer forfatteren uavhengig, at det britiske regjeringsfinansierte nettverket av tenketanker og undersøkende journalister har anbefalt en koordinert kampanje for å presse sosialmedieselskaper og «digitale markedsaktører» til å under-trykke selv faktisk kritikk av NATO-allierte regjeringer.

Vi avslører videre, fra offentlige anskaffelsesregistre, at Zinc Network mottok mer enn $ 500,000 fra en direkte kontrakt med US Special Operations Command i Kenya og mer enn $ 3 millioner fra en underentreprise med US Army Europe and Africa, under den kontroversielle amerikanske etterretningskontraktøren CACI. (I forrige måned nektet nok en gang en føderal dommer å avvise et søksmål mot CACI, angående selskapets påståtte støtte til det amerikanske militærets tortur i Abu Ghraib-fengselet.)

Mye av polariseringen rundt The Grayzones rapportering sentrerte seg om Open Information Partnership sitt tidligere partnerskap med den innflytelsesrike undersøkende non-profitt organisasjonen Bellingcat, som Zinc finansierte med mer enn 65.000 euro mellom 2019 og 2021. Grayzones publikasjon fra 2021, bemerket at en av de potensielle Bellingcat-trenerne som ble navngitt i Zincs dokumenter var Christiaan Triebert, som senere dro videre til Visual Investigations-teamet i The New York Times. Bellingcats tidligere direktør for opplæring og forskning, Aric Toler, ble nylig med i samme team.

Zinc Network og Bellingcat svarte ikke på detaljerte forespørsler om kommentar, sendt to dager før publisering. Ytterligere e-postmeldinger til de to sine offisielle offentlige kontoer knyttet til OIP, ble returnert på grunn av at forfatterens e-postadresse ikke var på en forhåndsgodkjent liste, men både Zinc og OIP-teamet bekreftet mottak rett før den forespurte svarfristen. Denne artikkelen vil bli oppdatert hvis noen av organisasjonene gir en kommentar etter publisering.

Den tidligere sjefen for US Department of Homeland Security sitt kortvarige Disinformation Governance Board, Nina Jankowicz, har også fremtredende annonsert deres rolle som medlem av OIPs rådgivende styre. Mye av bekymringen angående en slik nemd for moderering av innhold fra Department of Homeland Security, stammet fra frykt for at det kunne bli et verktøy for å undertrykke selv sann kritikk av den amerikanske regjeringen – et utilslørt mål for den nylig offentlige OIP-rapporten.

Over: et skjermbilde fra den andre siden av den lekkede sluttrapporten fra Ukraine War Disinfo Working Group, som beskriver fordelingen av narrative analyseoppgaver til elleve forskjellige organisasjoner.

Ukraine War Disinfo Working Group sin studie, ble i stor grad outsourcet av Zinc, til elleve separate organisasjoner: det ukrainske narrative overvåkingsfirmaet LetsData, ledet datainnsamling og nettverksanalyse av sosiale medier, mens hver av de ti østeuropeiske studieregionene ble håndtert av en egen tenketank. For eksempel ble analyse av Ukraina tildelt Detektor Media hvis årsrapport for 2020 oppførte den amerikanske ambassaden i Ukraina, US Agency for International Development, OIP, og Utenriksdepartementet i Danmark som kilder for finansiering.

Mål nummer én for Detectors kampanje i Ukraina, journalisten og politikeren Anatolij Sharij, har to ganger vært anklagd for forræderi av Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU). Den første anklagen, for å ha lagt ut et kart over Ukraina på sin YouTube-kanal som ikke inneholdt Krim og Donbas, resulterte i en kortvarig pågripelse av ham i Spania, som et resultat av hva SBU selv beskrev som en «spesialoperasjon på flere nivåer«. Den andre siktelsen ble annonsert i juli gjennom SBUs Telegram-kanal, basert på en anklage om at Shariy ga filmråd til russisk etterretning.

Over: et skjermbilde fra Detector Medias liste over «nøkkelpersoner» for «pro-russiske» fortellinger i Ukraina, fra side 125 i sluttrapport fra Open Information Partnership’s Ukraine War Disinfo Working Group. Detector Medias primære mål, journalisten Anatoliy Shariy, har to ganger blitt anklaget for forræderi av Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU). Shariy ble midlertidig arrestert i Spania i fjor gjennom det SBU kalte en «multi-level special operation» som svar på å legge ut et kart over Ukraina på sin YouTube-kanal, som ikke inneholdt de okkuperte regionene Krim og Donbas.

En lekket e-post fra Twitter Files avslørte at US Federal Bureau of Investigation (FBI) videresendte forespørsler fra SBU til Twitter som inkluderte et krav om å sensurere både Shariy og den kanadiske journalisten Aaron Maté. Maté er kanskje den nest mest fremtredende bidragsyteren til The Grayzone, etter grunnleggeren Max Blumenthal, som OIP navngir sammen med Columbia-professor Jeffrey Sachs som en innflytelsesrik amerikansk figur i «pro-russiske» fortellinger i Hvite-russland. SBUs forespørsel om at Twitter skulle sensurere Shariy og Maté kom ett år etter Grayzones avsløring av Zincs Open Information Partnership.

OIP-arbeidsgruppens nylige anbefaling om «koordinert handling for å presse sosialmedier og digitale markedsaktører» å til og med sensurere faktajournalistikk, er lagt ut i den lekkede sluttrapporten. Den første siden av introduksjonen definerer desinformasjon til å inkludere selv verifiserbar kritikk av NATO, med to slike eksplisitte kategorier, inkludert «Innhold basert på verifiserbar informasjon som … bruker følelsesladet eller provoserende språk» og «Kan ikke tilskrives … informasjon som passer med eksisterende pro-Kreml fortellinger, mål eller aktiviteter». Under en ikke-partisk utvidelse av dette systemet, ville den amerikanske kongressmedlem-godkjente online-trollhæren, kjent som North Atlantic Fella Organization (NAFO), ha fått sin kommunikasjon merket som desinformasjon, uavhengig av sannheten i sine individuelle argumenter. OIPs mål er imidlertid i stedet innflytelsesrike journalister som rapporterer kritisk om NATO.

Den grunnleggende metodikken i rapporten var å samle 50 innlegg hver uke ved hjelp av søk på nøkkelord på individuelt utvalgte «pro-russiske» informasjonskilder i hver av de ti studerte regionene, å ta 35 av de 50 innleggene fra sosiale medier som Telegram og Facebook og 15 fra online medier. US Army Cyber Command har på samme måte kjøpt bulkkopier av det offentlige innholdet på sosiale medieplattformer som Facebook og Twitter som en del av sitt oppdrag for å beskytte «NATO-merket«, som ble avslørt av denne forfatteren i april.

(Tolv sider av sluttrapporten til Ukraina War Disinfo Working Group ble offentliggjort for seks dager siden på LinkedIn, av den litauiske non profitt organisasjonen Civic Resilience Initiative (CIR), som håndterte Baltikumregionen for gruppen. Flere ukentlig rapporter fra OIPs studie var også publisert av Political Capital, den ungarske tenketanken som har til oppgave å overvåke narrativer i sitt eget land. Selv om de har et lignende format, inneholder ikke ukerapportene for eksempel slutrapportens bemerkelsesverdige anbefaling om en koordinert presskampanje mot sosiale medieselskaper og «digitale markedsaktører». CIRs tolv sider er på samme måte fokusert på Baltikum og inneholder ikke hele rapportens mer kontroversielle definisjoner eller anbefalinger.)

Over: et skjermbilde fra den niende siden av den lekkede sluttrapporten fra Ukraine War Disinfo Working Group bestilt av Zinc Networks Open Information Partnership med finansiering fra UK Foreign, Commonwealth &; Development Office. Den inneholdte teksten forklarer gruppens metodikk for å overvåke «pro-russiske fortellinger» på utvalgte Telegram- og Facebook-kontoer, så vel som i målrettede medier, gjennom et partnerskap med det ukrainske selskapet LetsData.

Den lekkede britiske statsfinansierte rapporten advarer eksplisitt mot bruken av uttrykket «Vesten», og hevder at «dette kan gi næring til narrativet om at det såkalte ‘kollektive Vesten’ utøver utilbørlig kontroll over Ukraina.» På den annen side argumenterer rapportens siste sider for at «etterretningsorganisasjoner over hele Europa kan og bør gjøre mer, og de krever en mer enhetlig tilnærming [min utheving]». Gruppen anbefaler videre «Forbedre og intensivere samarbeidet mellom etterretningsorganene innen EU med fokus på ondartet utenlandsk informasjonspåvirkning».


Denne artikkelen er også publisert av The Grayzone:

British govt funded plan for censorship of factual NATO criticism

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

Jack Poulson.

Dr. Jack Poulson er utgiver av All-Source Intelligence Fusion. Etter to år som forsker i Googles AI-avdeling som jobbet med anbefalingssystemer og naturlig språkbehandling, trakk han seg i protest mot at selskapet rullet tilbake sin internasjonale menneskerettighetsbeskyttelse. Han fullførte sin doktorgrad i beregningsorientert og anvendt matematikk ved UT Austin i 2012, før han fungerte som assisterende professor i beregningsvitenskap og ingeniørfag ved Georgia Tech, deretter som assisterende professor i matematikk på Stanford University.


Kommentar:

Som vi har påvist tidligere har det britiske forsvarsdepartementet blant annet gjennom Integrity Initiative etablert hemmelige nettverk av antirussiske mediepersoner i såkalte «klynger» over hele Europa, inkludert i Norge. Disse driver systematisk påvirkning av norsk opinion for å få gjenklang for USA, Storbritannias og NATOs synspunkter. Vi har påvist hvordan slik påvirkning har hatt politisk betydning i norske medier og til og med i partiet Rødt. Det er grunn til å anta at de forholdene som Jack Poulson avslører også gjelder for Norge.

Red.

Forrige artikkelUkrainakrigens mange lærdommer (1)
Neste artikkelUkrainas største våpenleverandør orkestrerte Maidan-massakren i 2014, ifølge øyenvitner
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.